Přejít k obsahu

Mezinárodní spolupráce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS

Vážení studenti,

ráda bych Vás informovala o vyhlášení výběrového řízení na studentské mobility v rámci projektu ERASMUS + pro rok 2018/2019, které proběhne 5. 2. v kanceláři vedoucí KVK v KL324 od 11hod.

 

Katedra výtvarné výchovy a kultury nabízí studijní stáže:

Europa-Universität Flensburg                                  

Pedagogical University of Cracow          

Universität Osnabrück 

Universität Regensburg

 

Do výběrového řízení se mohou hlásit:

• studenti, kteří budou mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia!

• studenti, kteří jsou na své domovské vysoké škole zaregistrováni jako řádní studenti denního, kombinovaného, distančního, doktorského studia.

 

Vybraní studenti vyplní přihlášku - http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz/Prihlaska-Erasmus-.doc , kterou také naleznou na našich webových stránkách ZČU – Zahraniční vztahy – Erasmus ,sekce Formuláře.

Přihlášku odevzdají při výběrovém řízení na fakultě. Přihlášky vybraných studentů jsou následně odevzdány na oddělení Zahraniční vztahy. Zahraniční instituce je e-mailem informována o vybraných studentech ze ZČU a následně jim zašle své instrukce a požadavky.

Počet vyslaných studentů i délka jejich pobytu může být ještě dodatečně změněna v závislosti na výši přidělených finančních prostředků z MŠMT.

 

Výběrové řízení vyhlašuje a pořádá fakulta, katedra nebo osoba uvedená v tabulce - přehledu studijních stáží podle jednotlivých fakult. Tyto útvary nebo fakultní koordinátoři rozhodují o termínu a způsobu výběrového řízení a také o výběru studentů.

 

Od roku 2014 je program Erasmus součástí souhrnného projektu EU ERASMUS+

podmínky účasti:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FREEMOVERS - INTER-17

Na úřední desce  FPE najdete informace čerstvě vyhlášené výzvy k mobilitám v programu freemovers.
http://fpe.zcu.cz/about/uredni_deska/vyhlasky_prodekan/04PD_2016_Inter_2017.pdf
V případe zájmu o tuto mobilitu odevzdejte přihlášky do programu do 5.12. 2016 na sekretariát KVK spolu s motivacnim dopisem v AJ, FJ  nebo Nj.
Výběrová komise bude přihlížet k tomu, zda se jedná o prvovýjezd. Kritéria hodnocení budou také - kvalita motivačního dopisu - na co se chce ve studiu student na konkrétní zahraniční instituci zaměřit a jaké oblasti kompetencí mu vycestování pomuže rozvinout, jazykove schopnosti studenta.

Informace pro studenty na příští rok budou k dispozici na:
http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/

STIPENDIJNÍ POBYT

Vážení,

dovoluji si Vás upozornit na blížící se termín uzávěrky pro podání přihlášek na stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2017/2018:

25.11.2016 - Izrael  

Dlouhodobě registrujeme převahu žádostí o tato stipendia pro humanitní a společenskovědní obory;  upozorňujeme proto, že nabídka je určena také pro technické a přírodovědné obory.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Mgr. Eva Jermanová

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 505   I   jermanova@dzs.cz I aia@dzs.cz

www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

Patička