Přejít k obsahu

Mezinárodní spolupráce

JAPONSKO

Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s
nástupem v roce 2018.

Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit
vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině)**

do 19. května 2017 do 12.00 hodin *na adresu: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1.

Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18


Vyřizuje:

Mgr. Eva Jermanová

/Akademická informační agentura/

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 505 , jermanova@dzs.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS

Vážení a milí studenti,

zasílám informace o vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu *Erasmus+ studijní stáže - 2.kolo* na neobsazená místa z meziinstitucionálních Erasmus+ smluv na ak. rok 2017/2018.

Termín odevzdání výsledků výběrového řízení na FPE byl stanoven na pondělí 10. dubna 2017.

Katedra výtvarné kultury má smlouvu s univerzitou v Regensburgu - Universität Regensburg - (http://www.uni-regensburg.de/international/index.html)

Doporučená doba mobility je min. 3 měsíce, optimální délka je semestr.

V případě Vašeho zájmu a podání více informací a  se prosím domluvte na schůzce s vedoucí katedry Dr. Uhl Skřivanovou v době jejích konzultačních hodin.

1/ Přihlášky zašlete nebo odevzdejte do 6.4.2017 na sekretariát KVK -  Přihláška zde (vyplněnou, vytištěnou a s nalepenou fotografií; ke stažení na http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html).

 2/ Motivační dopis v německém jazyce, vztahující se k problematice, na kterou by se chtěl student během stáže zaměřit – možné jsou jak praktické tak teoretické disciplíny, práce na bakalářském či diplomovém úkolu apod. Do dopisu je možné již rovnou navrhnout předměty, které si student hodlá v zahraničí zapsat, pokud je na stránkách univerzity aktivně dohledá.

Výběrové řízení je plně v kompetenci jednotlivých fakult.

Informace :  Pokyn č. 05PD/2016

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, aktivita: studentská mobilita – studijní stáže (http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/Zahranicni_staze/05PD_2016_erasmus_studentska_mobilita.pdf)

Ve výběrovém řízení posoudí komise složená z pedagogů KVK zaslané podklady nejpozději do 10.4.  O výsledcích budou účastníci řízení informováni mailem.

Zahraniční odd. ZČU upozorňuje zájemce, že konečný výběr uchazečů provádí Národní agentura pro evropské a vzdělávací programy v Praze (NAEP). Z toho důvodu katedra vybraným uchazečům nemůže 100% zaručit přidělení finančních prostředků.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FREEMOVERS - INTER-17

Na úřední desce  FPE najdete informace čerstvě vyhlášené výzvy k mobilitám v programu freemovers.
http://fpe.zcu.cz/about/uredni_deska/vyhlasky_prodekan/04PD_2016_Inter_2017.pdf
V případe zájmu o tuto mobilitu odevzdejte přihlášky do programu do 5.12. 2016 na sekretariát KVK spolu s motivacnim dopisem v AJ, FJ  nebo Nj.
Výběrová komise bude přihlížet k tomu, zda se jedná o prvovýjezd. Kritéria hodnocení budou také - kvalita motivačního dopisu - na co se chce ve studiu student na konkrétní zahraniční instituci zaměřit a jaké oblasti kompetencí mu vycestování pomuže rozvinout, jazykove schopnosti studenta.

Informace pro studenty na příští rok budou k dispozici na:
http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/

STIPENDIJNÍ POBYT

Vážení,

dovoluji si Vás upozornit na blížící se termín uzávěrky pro podání přihlášek na stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2017/2018:

25.11.2016 - Izrael  

Dlouhodobě registrujeme převahu žádostí o tato stipendia pro humanitní a společenskovědní obory;  upozorňujeme proto, že nabídka je určena také pro technické a přírodovědné obory.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Mgr. Eva Jermanová

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 505   I   jermanova@dzs.cz I aia@dzs.cz

www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

Patička