Přejít k obsahu

Aktuality

Vážení studenti,
konzultační hodiny dr. Uhl Skřivanové se přesouvají ve čtvrtek 19.4. na 11:30 až 12:30 hod.


Vážení studenti,

děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2018/2019 dodatečné přijímací řízení: do navazujícího magisterského programu:

N7503 Učitelství pro základní školy – standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 30, prezenční forma studia
Oborové kombinace:

anglický jazyk - výtvarná výchova
český jazyk – výtvarná výchova
dějepis - výtvarná výchova

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek: do 5. 8. 2018

Termíny přijímacích zkoušek: 22. 8. 2018


SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž kvalitních samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrová kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.


Vážení studenti,

dne 9.3. byla vyvěšena témata BP - odkaz ZDE.

Téma si volíte do 15.6. 2018.


Vážení studenti, přátelé, kolefové,

rádi bychom Vás pozvali na cyklus přednášek, workshopů a exkurzí na téma: UMĚNÍ.

Plakát


ERASMUS

Vážení studenti,

ráda bych Vás informovala o vyhlášení výběrového řízení na studentské mobility v rámci projektu ERASMUS + pro rok 2018/2019, které proběhne 5. 2. v kanceláři vedoucí KVK v KL324 od 11hod.

Katedra výtvarné výchovy a kultury nabízí studijní stáže:

Europa-Universität Flensburg                                  

Pedagogical University of Cracow          

Universität Osnabrück

Universität Regensburg

Do výběrového řízení se mohou hlásit:

• studenti, kteří budou mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia!

• studenti, kteří jsou na své domovské vysoké škole zaregistrováni jako řádní studenti denního, kombinovaného, distančního, doktorského studia.

Vybraní studenti vyplní přihlášku - http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz/Prihlaska-Erasmus-.doc , kterou také naleznou na našich webových stránkách ZČU – Zahraniční vztahy – Erasmus ,sekce Formuláře.

Přihlášku odevzdají při výběrovém řízení na fakultě. Přihlášky vybraných studentů jsou následně odevzdány na oddělení Zahraniční vztahy. Zahraniční instituce je e-mailem informována o vybraných studentech ze ZČU a následně jim zašle své instrukce a požadavky.

Počet vyslaných studentů i délka jejich pobytu může být ještě dodatečně změněna v závislosti na výši přidělených finančních prostředků z MŠMT.

Výběrové řízení vyhlašuje a pořádá fakulta, katedra nebo osoba uvedená v tabulce - přehledu studijních stáží podle jednotlivých fakult. Tyto útvary nebo fakultní koordinátoři rozhodují o termínu a způsobu výběrového řízení a také o výběru studentů.

Od roku 2014 je program Erasmus součástí souhrnného projektu EU ERASMUS+

Podmínky účasti


Den otevřených dveří KVK  - 19. 1. 2018


Informace o organizaci dne otevřených dveří 2017 (všeobecné informace FPE)

Organizace dne otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení 2018/2019


Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK - ZDE Informace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK. V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením), postupujte podle níže uvedeného návodu:

1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje, a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít.

2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru, a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze. Správcem databáze je v současnosti PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. (podlipsk@kvk.zcu.cz).

3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním (nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit. Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...


Patička