Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání - kurzy KVK

Podrobnější informace o kurzu a termínu konání podá M. Šurkalová - suromar@kvk.zcu.cz, 377 636 493

Kurzy MŠMT jsou hrazeny ministerstvem školství přes Vašeho zaměstnavatele, tak by byla škoda této příležitosti nevyužít:

1. Od výtvarné techniky ke kreativním výtvarným činnostem (výtvarný kurz pro učitelky a učitele MŠ

a 1. stupně ZŠ)

Část praktická – výtvarný ateliér: explorační tvorba (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček)

Část didaktická – reflektivní (PaedDr. Helena Hazuková, CSc., PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.)

2. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol v artefiletickém pojetí výtvarné výchovy (doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.)

3. Tvoříme z keramické hlíny - Stavíme z hlíny, Lijeme hlínu do forem, Točíme hlínu na kruhu, Tvoříme z hliněných válečků (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Mgr. Naděžda Potůčková)

4. Tvoříme ze skla – Fusing, Tiffany vitráž, Vinutky (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

Kurzy CŽV ZČU

1.    Přípravný výtvarný kurz na přijímací zkoušky - MgA. et Mgr. Stanislav Poláček - PŘIHLÁŠKA

2.    Kulturně-historické edukační procházky Plzní - Mgr. Jiří Hlobil 

3.    Filmová a audiovizuální výchova - PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

4.    Fusing (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

5.    Tiffanyho vitráže (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

6.    Vinutky (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

7.    Keramika z válečků (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.)

8.    Litá keramika (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.)

9.    Točíme na kruhu (Mgr. Naděžda Potůčková)

10.  Stavěná keramika (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Naděžda Potůčková)

11.  Mediální pedagogika (PhDr. Jan Mašek, Ph.D)

12.  Artefiletika (PhDr. Martina Komzáková, Ph.D)

Patička