Přejít k obsahu

Přehled publikací


Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 28
KOMZÁKOVÁ, M. Arteterapie na KVK. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 72-73. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., SLAVÍK, J., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., RANDA, M. Cilene smerovani oborovych didaktik do skolniho prostredi v ramci projektu Zvysovani kvality pregradualního vzdelavani na fakulte pedagogicke Zapadoceske univerzita v Plzni. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2018, roč. 7, č. 1, s. 3-10. ISSN: 1339-8660
  Detail publikace
POTUŽÁKOVÁ, V., UHL SKŘIVANOVÁ, V., DANIEL, L., HONCOOPOVÁ, H. Den plzeňské keramiky : 3.6.2017. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, 61 s. ISBN: 978-80-261-0767-5
  Detail publikace
PLÍHALOVÁ, M. Edukační program: Ze srdce…. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 144-147. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Hodnocení a klasifikace ve vyučování. In Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha : Grada, 2018, s. 260-305. ISBN: 978-80-271-0586-1
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SLAVÍK, J. Inkluzivní didaktika jako součást profesní přípravy studentů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. In Duchovičová, J., Gunišová, D., Kozárová, N. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe : zborník študií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2018. s. 536-541. ISBN: 978-80-558-1277-9
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V., PODLIPSKÝ, R. Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 2-10. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V., BENISH, B.L. Korespondenční rozhovor Barbary Benish a Věry Uhl Skřivanové. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita v, 2018, s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
HERSCHBACH, M., MØLLER, S., UHL SKŘIVANOVÁ, V. Korespondenční rozhovor Markuse J. Herschbacha, Sørena Møllera a Věry Uhl Skřivanové. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 23-24. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
MENTLÍK, P., SLAVÍK, J., COUFALOVÁ, J. Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty − konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd. Arnica, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 9-18. ISSN: 1804-8366
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Kulturelle Bildung in der Tschechischen Republik. Erbe, Gegenwart und Zukunft. Universität Osnabrück und Kunsthalle Osnabrück, 2018.
  Detail publikace
MAŠEK, J. Média a mediální komunikace jako součást výtvarného vzdělávání. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 74-75. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., SLAVÍK, J., SOUKUPOVÁ, P. Nové poznatky z transdisciplinárních didaktik na FPE ZČU v Plzni,. Štrba, 2018.
  Detail publikace
SLAVÍK, J. O současnosti didaktiky výtvarné výchovy. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 63-68. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Obsah vzdělávání, výběr a uspořádání učiva. In Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha : Grada, 2018, s. 195-252. ISBN: 978-80-271-0586-1
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Profesní kompetence učitelů v mezinárodním srovnání. Výtvarná výchova, 2018, roč. 58, č. 1-2, s. 6-19. ISSN: 1210-3691
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V., PODLIPSKÝ, R. Proměny katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni 1948 - 2018. Výtvarná výchova, 2018, roč. 57, č. 1-2, s. 70-73. ISSN: 1210-3691
  Detail publikace
GEBAUER, K., STOLÁROVÁ, L. Rozhovor Kurta Gebauera a Lenky Stolárové. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 13-15. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
SEDLÁK, M., PIETRASOVÁ, K. Rozhovor Michala Sedláka a Kateřiny Pietrasové. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 17-21. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
POLÁČEK, S., STOLÁROVÁ, L. Rozhovor Stanislava Poláčka a Lenky Stolárové. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 15-17. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
JANÍK, T., SLAVÍK, J., NAJVAR, P., JANÍKOVÁ, M. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies, 2018, roč. 2018, č. 20-12-2018, s. nestránkováno. ISSN: 0022-0272
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., SLAVÍK, J., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. Souvislosti mezi kvalitou reflexe výuky a teoretickou znalostí u studentů biologie magisterského studia v předmětu reflexe a hodnocení výuky. Praha, 2018.
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., SLAVÍK, J., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. Souvislosti mezi kvalitou reflexe výuky a teoretickou znalostí u studentů biologie magisterského studia v předmětu reflexe a hodnocení výuky. In Trendy v didaktice biologie : sborník abstraktů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. s. 22-23. ISBN: 978-80-7603-001-5
  Detail publikace
BENISH, B.L., GEBAUER, K., HERSCHBACH, M., KOMZÁKOVÁ, M., MAŠEK, J., MØLLER, S., PIETRASOVÁ, K., PLÍHALOVÁ, M., PODLIPSKÝ, R., POLÁČEK, S., SEDLÁK, M., SLAVÍK, J., STOLÁROVÁ, L., UHL SKŘIVANOVÁ, V. Umoped - srdcesvět. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, 147 s. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Výtvarná výchova v mezinárodním kontextu. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 69-71. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
PLÍHALOVÁ, M., PODLIPSKÝ, R. Výtvarná výchova v primárním a preprimárním vzdělávání na KVK. In Umoped - srdcesvět. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 76-79. ISBN: 978-80-261-0788-0
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Žhavé téma aneb O redukci mezi (nejen) pedagogickou teorií a praxí. Pedagogika, 2018, roč. 68, č. 2, s. 97-105. ISSN: 0031-3815
  Detail publikace
RODOVÁ, V., SLAVÍK, J. Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu: analytické zobecnění poznatků z praxe. Studia Paedagogica, 2018, roč. 23, č. 3, s. 9-47. ISSN: 1803-7437
  Detail publikace

Patička