Přejít k obsahu

Různé možnosti a soutěže

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž kvalitních samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrová kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.

Vyhlaseni_SVOC_2019
SVOC_2019_vyzva
SVOC_2019_prihlaska
SVOC_2019_anotace

Patička