Přejít k obsahu

KVK - HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

Akademický rok 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019

Prázdniny a volno (platné pro FPE)

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU 14. 11. 2018 (rektorské volno celý den)

Slavnostní zasedání Vědecké rady FPE 28. 11. 2018 (děkanské volno celý den)

Zimní prázdniny 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019

Letní prázdniny  29. 6. – 25. 8. 2019

 

ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2018/2019  (Výuka 24. 9. – 21. 12. 2018  (13 týdnů, 1. týden lichý v KS výuka již v 38. týdnu od 21. 9. 18)

Zápisy a volba vedlejšího sloupu

 • Předběžný zápis do 1. ročníku 18. 7. 2018
 • Zápis do 1. ročníku (administrativní, provede studijní oddělení bez účasti studenta) 1. 9. 2018
 • Náhradní zápis do 1. ročníku 31. 8. 2018
 • Zápisy na akademický rok 2018/19 (s výjimkou 1. ročníku) 4. 9. – 14. 9. 2018
 • Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 17. 9. – 18. 9. 2018
 • Zápis 1. ročníku NMGR studia (absolventi Bc z podzimních termínů) 19. 9. 2018
   

Diplomové práce

 • Vyhlášení témat DP na webu KVK (provede katedra) do 5. 10. 2018
 • Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP (1 roč. NMgr. a 4. roč. Mgr.) – odevzdává se na KVK do 7. 12. 2018
 • Mezní termín pro uložení zadání DP do IS/STAG a předložení zadání DP k podpisu děkance (provede sekretariát KVK) 29. 3. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání DP pro letní termín obhajob na sekretariát KVK - 19. 4. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě DP pro letní termín obhajob (na sekretariát KVK)  30. 4. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání DP a přihlášky k obhajobě pro podzimní (náhradní) termín obhajob (na sekretariát KVK) 1. 7. 2019
 • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací 10. 6. - 14. 6. 2019
 • Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací 9. 9. – 13. 9. 2019 

Zkouškové období 2. 1. – 17. 2. 2019  (necelých 7 týdnů) 

Úvodní seminář pro bakaláře a diplomanty bude upřesněn 
Podmínky pro získání zápočtu a zkoušek jsou uvedeny na portále

 • Mezní termín pro vyhlášení zkoušek v ZS (provedou vyučující jednotlivých předmětů) 30. 11. 2018
 • Mezní termín pro splnění stanovených podmínek 1. semestru studia (ZS)  22. 2. 2019
   

Imatrikulace

Imatrikulace všech l. ročníků:   6. 11. 2018

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na Bc. obory a na Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ   - 3. - 10. 6. 2019
Přijímací zkouška na Nmgr. obory - 17. 6. 2019
Náhradní termín přijímacích zkoušek pro Bc. a NMgr. - 17. 7. 2019
 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří FPE 25. 1. 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LETNÍ SEMESTR AK. R. 2018/2019  (VÝUKA 12. 2. – 18. 5. 2019 (13 týdnů, 1.týden sudý, v KS výuka již v 7. týdnu od 15. 2. 18)

Zápisy

Upřesňující zápisy na LS  11. 2. – 15. 2. 2019
 

Úprava v rozvrhu

v pondělí 15. 4. 2019 je výuka jako v pondělí (lichý týden)  - náhrada za 22. 4. 2019
v úterý 16. 4. 2019 je výuka jako ve středu (sudý týden)  - náhrada za 1. 5. 2019
ve středu 17. 4. 2019 je výuka jako ve středu (lichý týden)  - náhrada za 8. 5. 2019
 

Bakalářské práce

 • Mezní termín pro uložení zadání BP do IS/STAG a předložení zadání BP k podpisu děkance (provede sekretariát KVK) 27. 9. 2018 - předešlý ročník
 • Vyhlášení témat BP na webu KVK (provede KVK) do 8. 3. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání BP (2 roč.) – odevzdává se na KVK do 14. 6. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání BP pro letní termín obhajob (na sekretariát KVK) 19. 4. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání BP a přihlášky k obhajobě pro podzimní (náhradní) termín obhajob (na sekretariát KVK) 1. 7. 2019
 • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací 10. 6. - 14. 6. 2019
 • Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací 9. 9. – 13. 9. 2019 

Zkouškové období 27. 5. – 28. 6. - 26. 8. – 30. 8. 2019

 • Mezní termín pro vypsání zkoušek v LS (provedou vyučující jednotlivých předmětů) 10. 5. 2019
 • Mezní termín zápočtů a zkoušek za ak. r. 2013/14 je  30. 8. 2019
 • Mezní termín pro konání SZZ 13. 9. 2019
   

Promoce

Promoce absolventů – letní termín SZZ  bude upřesněn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní závěrečné zkoušky 2018/2019

 • Mezní termín pro odevzdání KP pro letní termín obhajob (na sekretariát KVK) 19. 4. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání přihlášek k obhajobám KP pro letní termín (podává se na katedře)do 30. 4. 2019
 • Odevzdání přihlášek k SZZ pro letní termín (podává se na SO) do 30. 4. 2019
 • Návrhy letních termínů SZZ a složení komisí (zašle KVK na SO) do 3. 5. 2019
 • Letní termíny SZZ 27. 5. - 12. 6. 2019
 • Letní termíny obhajob KP (určí VK) 10. 6. - 14. 6. 2019
 • Odevzdání přihlášek k SZZ pro podzimní (náhradní) termín (podává se na SO) do 1. 7. 2019
 • Mezní termín pro odevzdání KP a přihlášky k obhajobě pro podzimní (náhradní) termín obhajob (na sekretariát KVK) 1. 7. 2019
 • Návrhy podzimních termínů SZZ a složení komisí (zašle KVK na SO) do 12. 7. 2019
 • Podzimní  termíny SZZ 26. 8. – 11. 9. 2019
 • Podzimní termíny obhajob KP 9. 9. - 13. 9. 2019
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Akademický rok 2019/2020

Předběžný zápis do 1. ročníku                                                                     17. 7. 2019

Zápis do 1. ročníku (administrativní, provede SO)                                           1. 9. 2019

Náhradní zápis do 1. ročníku                                                                        30. 8. 2019

Zápisy na akademický rok 2019/2020                                                4. 9. – 12. 9. 2019

Zápis 1 ročníku NMgr. studia (absolventi Bc. z podziních termínů)                   13. 9. 2019

 

Patička