Přejít k obsahu

Bakalářské obory

Vážení studenti,
úvodní seminář k diplomovým a bakalářským pracím se bude konat v učebně KL326 - datum bude upřesněno.
Seminář se týká přednostně studentů 1. roč. NMgr. a 2.roč. Bc.
Semináře se mohou zúčastnit i studenti 3. roč. Bc. a 2. roč. NMgr. (berte prosím ohled na kapacitu, pro vás je to jen opakování)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.9.2017 vstoupil v platnost nový Studijní a zkušební řád ZČU. Z něj mimo jiné vyplývá (čl. 14, bod (3)):, že: Studentovi, který se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti podle odstavce 2 ve stanoveném rozsahu zúčastnit, určí vyučující náhradní způsob splnění studijních povinností.

V případě, že se Vás tento bod týká, postupujte prosím následovně:

1. Vyplňte elektronicky formulář Žádost o náhradní splnění studijních povinností (prosím tiskněte oboustranně)

2. Vyplněný formulář zašlete vyučujícím v požadovaných předmětech, aby napsali své vyjádření. (též elektronicky)

3. Zkompletovaný formulář s vyjádřením vyučujících vytiskněte a doneste k podpisu paní sekretářce. Paní sekretářka zajistí podpisy vyučujících.

4. Podepsaný formulář si vyzvedněte a doručte na studijní oddělení.

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝC PRACÍ BYLA VYVĚŠENA 8. 3. 2019

Patička