Přejít k obsahu

KVK - HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018

Akademický rok 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

Prázdniny a volno (platné pro FPE)

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU 8. 11. 2017 (rektorské volno celý den)

Zimní prázdniny 20. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018 (pátek 30.4. státní svátek)

Letní prázdniny  30. 6. – 26. 8. 2018

ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2017/2018  (Výuka 20. 9. – 19. 12. 2017  (13 týdnů, 1. týden sudý v KS výuka již v 37. týdnu od 15.9.17))

Úprava v rozvrhu

 • v pondělí 18. 12. 2017 je výuka jako v pondělí (sudý týden) 
 • v úterý 19. 12. 2017 je výuka jako v úterý (sudý týden)

Zápisy a volba vedlejšího sloupu

 • Předběžný zápis do 1. ročníku 19. 7. 2017
 • Zápis do 1. ročníku (administrativní, provede studijní oddělení bez účasti studenta) 1. 9. 2017
 • Náhradní zápis do 1. ročníku 1. 9. 2017
 • Zápisy na akademický rok 2016/17 (s výjimkou 1. ročníku) 5. 9. – 14. 9. 2017
 • Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 18. 9. – 19. 9. 2017
 • Zápis 1. ročníku NMGR studia (absolventi Bc z podzimních termínů) 15. 9. 2017

 Diplomové práce

 • Vyhlášení témat DP na webu KVK (provede katedra) do 6. 10. 2017
 • Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP ( 1 roč. NMgr. a 4.roč. Mgr.) – odevzdává se na KVK do 8. 12. 2017
 • Mezní termín pro uložení zadání DP do IS/STAG a předložení zadání DP k podpisu děkance (provede sekretariát KVK) 29. 3. 2018
 • Mezní termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě DP a odevzdání DP pro letní termín obhajob na sekretariát KVK - 30. 4. 2018
 • Mezní termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě DP 2. 7. 2018
 • Odevzdání DP pro podzimní (náhradní) termín obhajob na sekretariát KVK 30. 6. 2018
 • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací 11. - 15. 6. 2018
 • Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací 10. 9. – 14. 9. 2018

 Zkouškové období 2. 1. – 11. 2. 2018  (6 týdnů) 

 • Úvodní seminář pro bakaláře a diplomanty bude upřesněn 

* Podmínky pro získání zápočtu a zkoušek jsou uvedeny na portále

 • Mezní termín pro vyhlášení zkoušek v ZS (provedou vyučující jednotlivých předmětů) 1. 12. 2017
 • Mezní termín pro splnění stanovených podmínek 1. semestru studia (ZS)  16. 2. 2018

 Promoce

 • Promoce absolventů – podzimní termín SZZ  9. - 10. 10. 2017

 Imatrikulace

 • Imatrikulace všech l. ročníků:   3. 11. 2017

Přijímací řízení

 • Přijímací zkoušky na Bc. obory a na Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ   - bude upřesněno
 • Přijímací zkouška na Nmgr. obory - bude upřesněno
 • Náhradní termín přijímacích zkoušek pro Bc. a NMgr. - bude upřesněno

Den otevřených dveří

 • Den otevřených dveří FPE  19. 1. 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETNÍ SEMESTR AK. R. 2017/2018  (VÝUKA 12. 2. – 18. 5. 2017 (13 týdnů, 1.týden lichý, v KS výuka již v 6. týdnu od 9.2.17))

Úprava rozvrhu

 • v pondělí 26. 3. 2018 – výuka jako v pondělí (sudý týden)náhrada za 2. 4. 201
 • v úterý 27. 3. 2018 – výuka jako v úterý (lichý týden) náhrada za 8. 5. 2018
 • ve středu 28. 3. 2018 – výuka jako v úterý (sudý týden) náhrada za 1. 5. 2018

Zápisy

 • Upřesňující zápisy na LS 5. 2. – 9. 2. 2018

Bakalářské práce

 • Mezní termín pro uložení zadání BP do IS/STAG a předložení zadání BP k podpisu děkance (provede sekretariát KVK) 29. 9. 2017 -předešlý ročník
 • Vyhlášení témat BP na webu KVK (provede KVK) do 9. 3. 2018
 • Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání BP (2 roč.) – odevzdává se na KVK do 15. 6. 2018
 • Mezní termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě BP a odevzdání BP pro letní termín obhajob na sekretariát KVK - 30. 4. 2018
 • Mezní termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě BP 2. 7. 2018
 • Odevzdání BP pro podzimní (náhradní) termín obhajob na sekretariát KVK 30. 6. 2018
 • Letní termíny obhajob kvalifikačních prací 11. - 15. 6. 2018
 • Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací 10. 9. – 14. 9. 2018

Zkouškové období 21. 5. – 29. 6. 2018 a 27. 8. – 31. 8. 2018

 • Mezní termín pro vypsání zkoušek v LS (provedou vyučující jednotlivých předmětů) 4. 5. 2018
 • Mezní termín zápočtů a zkoušek za ak. r. 2013/14 je  31. 8. 2017 do 12.00 hod.
 • Mezní termín pro konání SZZ 14. 9. 2018

Promoce

Promoce absolventů – letní termín SZZ  bude upřesněn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Státní závěrečné zkoušky 2017/2018

 • Odevzdání přihlášek k SZZ pro letní termín (podává se na SO) do 30. 4. 2018
 • Odevzdání přihlášek k obhajobám KP a samostatné KP pro letní termín (podává se na katedře)do 30. 4. 2018
 • Návrhy letních termínů SZZ a složení komisí (zašle KVK na SO) do 3. 5. 2018
 • Letní termíny SZZ 28. 5. - 12. 6. 2018
 • Letní termíny obhajob KP (určí VK) 11. 6. - 15. 6. 2018
 • Odevzdání přihlášek k SZZ pro podzimní (náhradní) termín (podává se na SO) do 2. 7. 2018
 • Odevzdání přihlášek k obhajobám KP 2. 7. 2018
 • Odevzdání samostatné KP pro podzimní (náhradní) termín (podává se na katedře) do 30. 6. 2018
 • Návrhy podzimních termínů SZZ a složení komisí (zašle KVK na SO) do 12. 7. 2018
 • Podzimní  termíny SZZ 27. 8. – 11. 9. 2018
 • Podzimní termíny obhajob KP 10. 9. - 14. 9. 2018

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Akademický rok 2018/2019

Předběžný zápis do prvního ročníku. 17. – 18. 7. 2018
Zápis do 1. ročníku (administrativní, provede SO). 1. 9. 2018
Náhradní zápis do 1. ročníku. 31. 8. 2018
Zápisy na akademický rok 2017/2018  4. 9. – 13. 9. 2018
Zápis 1. ročníku NMGR studia (absolventi Bc z podzimních termínů). 14. 9. 2018

 

 

 

 

 

Patička