Přejít k obsahu

Informace pro uchazeče o studium na KVK FPE ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 24VD/2018 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2019/2020

B7507 - Specializace v pedagogice, obory Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání, standardní doba studia 3 roky.

N7503 Učitelství pro základní školy – standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 30, prezenční forma studia

Oborové kombinace:

anglický jazyk – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

český jazyk – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

ruský jazyk – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

dějepis – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

N7504 Učitelství pro střední školy – standardní doba studia 2 roky

český jazyk – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

německý jazyk – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

ruský jazyk – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

hudební výchova – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek: do 31. 3. 2019

Termíny přijímacích zkoušek: 

bakalářské studijní obory - 3. - 10. června 2019. - bude upřesněno
navazující magisterské studijní obory - 17. - 18. června 2019. - bude upřesněno
náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory se bude konat 17. července 2019.


Informace o studiu na KVK

Pokud se k nám chcete přijít podívat, poznamenejte si datum dne otevřených dveří: 25. ledna 2019.

Podrobné informace budou zveřejněny později.

Informace ke dni otevřených dveří 2019 (všeobecné informace FPE)

Organizace dne otevřených dveří

Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK - ZDE

Vzor testu ZDE  +  Obrazová příloha ZDE

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2018/2019 probíhají ve všech vyhlášených oborech.

Podrobnější informace případně podá vedoucí studijního oddělení Petra Vošahlíková - vosahlik@fpe.zcu.cz

Přihláška ke studiu

Ke studiu na FPE ZČU je třeba se přihlásit a uhradit poplatek 500 Kč za přijímací řízení.


Předchozí přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA KVK

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přijímací zkouška má dvě části.

1.Talentová zkouška (2 části):

První část je zaměřena na ověření výtvarné tvořivosti a kreslířských
předpokladů.
Studijní kresba zátiší na formát 100x70cm. (technika – např. kresba
přírodním uhlem,
čas - 2 hodiny)
Hodnotí se: Správnost perspektivního zobrazení, proporcí jednotlivých
předmětů a proporčních vztahů mezi předměty, modelace a vyjádření
materiálu.
Druhá část je zaměřena na ověření výtvarné sensibility,
zejména v oblasti barvy.

Pokud uchazeč splní talentovou zkoušku, koná následně písemnou
zkoušku oborových znalostí.


2. Písemný test z dějin umění

VZOR TESTU Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
(http://fpe.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vzory_testu.html)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přijímací zkouška má dvě části:

V prvním kole má přijímací zkouška část talentovou a v druhém kole
ústní strukturovaný pohovor.

1. Talentová zkouška (2 části)

První část je zaměřena na ověření výtvarné tvořivosti a kreslířských
předpokladů.
Studijní kresba zátiší na formát 100x70cm.
(technika – např. kresba přírodním uhlem, čas - 2 hodiny)
Hodnotí se: Správnost perspektivního zobrazení, proporcí jednotlivých
předmětů a proporčních vztahů mezi předměty, modelace a vyjádření
materiálu.
Druhá část je zaměřena na ověření výtvarné sensibility,
zejména v oblasti barvy
Pokud uchazeč splní talentovou zkoušku, koná následně ústní zkoušku
odborných znalostí a studijních předpokladů.

2. Ústní část zkoušky – strukturovaný rozhovor

Cílem je ověřit komunikační schopnosti uchazeče s ohledem na
vyjádření znalostí potřebných pro přípravu na vykonávání pedagogické
práce ve výtvarné výchově. Pohovor má kromě toho ověřit motivaci
uchazeče k této práci a jeho předcházející zkušenosti, které k oboru
směřují.

Patička