Přejít k obsahu

Aktuality


Vážení studenti,
z důvodu nemoci je tento týden (14. - 17. 5. 2019) zrušena výuka i konzultační hodiny Dr. Komzákové. Děkujeme za pochopení.


Od 9. do 17. 5. je sekretariát KVK uzavřen. Dovolená

Děkujeme za pochopení


U Pramenů na Roudné byla odhalena připomínka zaniklé osady Amerika – fotky

https://plzenoviny.cz/u-pramenu-na-roudne-byla-odhalena-pripominka-zanikle-osady-amerika-fotky/?fbclid=IwAR1dvNh7P8QTePz18nz7ZOIgQK5Hp2VnSdkED96Sm9TKXqREezJwjZawED4

Autorem památníku je sochař Kurt Gebauer.


Vážení a milí studenti,
dne 30.4. se ruší výuka i konzultační hodiny doc. Slavíka, z důvodu jeho účasti na konferenci v Brně.


OBJEVENÍ (SE) AMERIKY U PRAMENŮ NA ROUDNÉ

_PRAMENY PP_ObjeveniSeAmerikyUPramenu


U příležitosti Dne učitelů převzalo ve čtvrtek od hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové ocenění 27 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

Za svoji pedagogickou práci byl oceněn i doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. z Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni

den učitelů- radnice


VYROVNÁVACÍ KURZY - ZDARMA

Vážené studentky, vážení studenti,

v letním semestru jsme pro Vás připravili cyklus rozšiřujících a vyrovnávacích kurzů.

Kurzy jsou zdarma.

1) Točená a stavěná keramika nebo jen Točená keramika - Mgr. Naděžda Potůčková

Pondělí (sudý týden) – 14:50 až 18:10 hod. (Začátek 4. 3. a dále 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4. a 13. 5. 2019)

Studenti budou seznámeni se základy práce na hrnčířském kruhu, s přípravou kvalitní hmoty a potřebnými pomůckami.

Prakticky si vyzkoušejí základní postupy práce -  centrování, tažení střepu do výšky, možnosti jeho tvarování, retušování a další činnosti nutné k dokončení výrobku.  Vyzkouší si také základní postupy vytváření stavěné keramiky.

Pomůcky: menší špičatý nůž, pracovní oděv (staré tričko a kalhoty, boty), ručník, krém na ruce. Max. počet účastníků 6.

2) Dějiny moderního a soudobého umění - Mgr. Kristýna Jirátová, Ph.D.

Středy (sudý týden) – 14:00 – 17:30 (Začátek 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5. 2019)

Vyrovnávací kurz českých a světových dějin umění se zaměří na období od impresionismu až po výběr ze současného umění. Studenti projdou obdobím nástupu moderny, uměleckých avantgard a složitou dobou kolem dvou světových válek, aby se dostali k vývoji umění ve druhé polovině 20. století, který byl v zahraničí a v Československu díky historickému vývoji tak rozdílný. Kurz bude zakončen uměleckými tendencemi současnosti. Pomocí bohatého obrazového i audio materiálu bude zdůrazňováno těsné propojení výtvarného umění s hudbou, literaturou či filmem.

Součástí kurzu bude návštěva galerie a vybrané aktuální výstavy (1. 5. 2019)

3) Kresba a malba jako vymezování hranic – doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph. D.

Pondělí 11:10 – 14:10 (Začátek 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4.,13. 5. 2019)

Série šesti autorských bloků představuje kresbu a malbu jako soubor možností. Uzávorkuje apriorní přívlastky (studijní kresba, realistická malba atd.) a pokouší se nahlédnout kresbu a malbu jako prostor pro svobodné vyjádření, ovšem se znalostí technického a myšlenkového rámce. Představuje tudíž jakési praktické ověřování hranic obou disciplín a polemiku s ustálenou podobou definice kresby a malby. Praktické explorační etudy jsou spojené s teoretickou reflexí a vztahem k dějinám výtvarného umění.

ZÁJEMCI O TOTO DOPLŇUJÍCÍ STUDIUM ZDARMA SE NAHLÁSÍ MAILEM U PANÍ SEKRETÁŘKY MARTINY ŠURKALOVÉ: suromar@kvk.zcu.cz 

Budeme se na Vás těšit!

Martina Šurkalová

sekretářka KVK


Český rozhlas - vyprávění Kurta Gebauera v pořadu Stříbrný vítr


PF 2019


Památník Františka Palackého vytvořil sochař z Fakulty pedagogické
Myšlenka na kamennou knihu v Neratovicích vznikla v roce 1995, jejím autorem je akademický sochař Kurt Gebauer.

„Stará krajinářská metoda, která se mi líbí, je dávat do města či krajiny objekty tam, kde se něco stalo, nebo tam, kam by bylo dobré zajít, kdyby byl důvod. Takové objekty často i nezajímavá místa ozvláštní. Lidé tak mají důvod vytáhnout paty z domu, pěkně se projít a ještě něco prožít,“ tvrdí akademický sochař Kurt Gebauer působící na katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU.

Odkaz na celý článek ZDE


Katedra výtvarné výchovy a kultury otevřela o víkendu ateliéry i galerii
Na jeden den byla k vidění díla budoucích učitelů.

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU se v sobotu 29. září připojila k dalšímu ročníku Víkendu otevřených ateliérů. V galerii KVK a vlastních ateliérech vystavila katedra diplomové a bakalářské práce svých absolventů. Široká veřejnost tak měla možnost vidět díla budoucích učitelů výtvarné výchovy, a to z nejrůznějších oblastí - malby, grafiky, animace, fotografie, digitální kresby a další.

Vedle obdivování vystavených prací návštěvníci také listovali jejich kvalitní textovou částí (kunsthistorický kontext děl a společenské a kulturní kontexty a část didaktická). Katedra rovněž nabídla hravý workshop Oživlé město pod vedením Moniky Plíhalové. Všichni návštěvníci při něm tvořili společný obraz, přičemž námětem workshopu byla zákoutí města Plzně promítaná z dataprojektoru, která ožila kresebnými zásahy malých i větších návštěvníků.

Víkend otevřených ateliéru se konal potřetí, spojil 135 výtvarníků na 61 místech v Plzni a okolí.

Vikend otevr.atelieru


Perla Plzeňského kraje vznikla na Fakultě pedagogické

Autorem ocenění, které letos poprvé udílel hejtman Josef Bernard, je Rudolf Podlipský z katedry výtvarné výchovy a kultury.

Jako mušle, která se vejde do dětské dlaně, vypadá ocenění Perla Plzeňského kraje, které v neděli předával hejtman Josef Bernard úspěšným mladým umělcům do dvaceti let. Skleněná cena se udělovala vůbec poprvé a za její podobou stojí Rudolf Podlipský z katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické.

Rudolf Podlipský oceněním upozornil na sklářskou techniku, kterou by rád na škole vyučoval. „Na katedře jsem spoluzakládal ateliér sklářské techniky. Konají se v něm kurzy tvoření ze skla a rád bych do nich přidal také tavení skla do forem, což je technika, kterou vzniklo právě ocenění Perla Plzeňského kraje. Nejprve jsem vytvořil sádrový model, poté formu z takzvaného castalotu, do ní jsem vložil přesné množství kousků skla a roztavil je. Je to poměrně náročná technika a cen, do kterých jsem na závěr vypískoval nápis Perla Plzeňského kraje a vlepil malou kuličku, tímto způsobem vzniklo třináct,“ popisuje Rudolf Podlipský.

Odkaz na celý článek ZDE


Vážení studenti, všichni jste co nejsrdečněji zváni na následující přednášky.

Blaha-prednasky


Vážené studentky, vážení studenti,
v zimním semestru jsme pro Vás připravili cyklus rozšiřujících a vyrovnávacích kurzů.

Studenti 1. ročníku NMgr., kteří neabsolvovali dosud umělecké výtvarné studium by se měli VŠICHNI přihlásit do kurzu pan MgA. Poláčka pro výtvarníky, kde si procvičí základy kresby a malby!!! Bez těchto základních znalostí a dovedností nezvládnou absolvovat totiž běžné praktické předměty v NMgr. studiu. Jedná se o pomoc katedry Vám! Kurzy jsou zdarma.

1)Mgr. et MgA. Stanislav Poláček praktický vyrovnávací kurz pro výtvarníky 1. ročník NMgr.

Vyrovnávací souhrnný kurz předmětů SKR, SKE a SPT si klade za cíl srovnat handicapy ve vědomostech a praktických dovednostech přijatých posluchačů na magisterské studium. Smyslem kurzu je poznat nové studenty při řešení praktických úkolů v daných výtvarných disciplínách, odhalit slabiny a na nich intenzívně pracovat během kurzu a v samostudiu. Dále je nutné srovnání odlišných přístupů v předchozím středoškolském a bakalářském studiu, bez něhož nelze úspěšně absolvovat magisterské studium na KVK FPE ZČU v Plzni.
Termíny: každé úterý od 2. 10. v KL 321 (12 setkání x 2 hodiny) - 12. a 13. vyučovací hodina (17:35 - 19:15 hod.)

2) Kunsthistorický vyrovnávací a rozšiřující kurz Mgr. Lenky Stolárové

Mgr. Lenka Stolárová vyrovnávací kurzy dějin umění pro studenty bakalářského, ale také magisterského studia
Kurz Historie umění v pedagogické reflexi II. staví na interdisciplinárním přístupu. Základem kurzu je tematický okruh uměleckohistorický zasazený do kulturněhistorického rámce, jehož cílem je podat přehled vývoje výtvarného umění v širším kontextu, a to především kulturních dějin Evropy se zvláštním akcentem na poměry v českých zemích a ve střední Evropě. Tento uměleckohistorický základ je propojen s tematickým okruhem historickým, který seznamuje posluchače s dějinami, opět s akcentem na středoevropský prostor. Studenti získávají základní přehled uměleckohistorický a taktéž z části i historický a teologický. Studium v obou tematických okruzích je konstruováno tak, aby se jejich studijní zaměření navzájem co nejvíce doplňovalo a prolínalo: záměrem je podat co nejcelistvější obraz geneze výtvarného umění v kontextu kulturní historie evropské společnosti. Mimořádný akcent je kladen na osvojení si bezpečné znalosti základních pojmů i odborné terminologie, vývojových směrů výtvarného umění, analytických metod zkoumání uměleckého díla a výtvarných technik s důrazem na předpokládanou didaktickou i pedagogickou reflexi získaných znalostí ve vlastní pedagogické praxi. Součástí výuky jsou odborné exkurze do muzeí, galerií i uměleckých sbírek a návštěva architektonických památek.
Termíny: každý sudý čtvrtek blok 4 hodin (6 setkání x 4 hodiny) 7. až 10. vyučovací hodina (13:00 - 16:30 hod.)

3) Kurz PhDr. Jana Maška, Ph.D. Digitální fotografie

1. Fotografický portrét charakterizace osobnosti, módní a reklamní fotografie, práce s ateliérovou technikou (fotoaparát a systém zábleskových světla, flashmeter).
2. Postprodukční a stylizační úpravy portrétu v prostředí Adobe Photoshop (GIMP) retušování a úpravy pokožky, očí, rtů, zubů a vlasů, zeštíhlování postavy apod.
3. Fantazijní stylizace člověka fotomontáž (mimozemšťan, člověko-zvíře, potetovanec, zkamenělec apod.) v prostředí Adobe Photoshop (GIMP)
4. "Fantasy krajina" - stylizace krajiny a architektury na zvolené téma formou fotomontáže v prostředí Adobe Photoshop (GIMP)

Termíny: úvod 1. 10. 2018, 22. 10. 2018, 29. 10.2018, 5. 11. 2018, 19. 11. 2018, 3. 12. 2018 - 12 až 7. vyučovací hodina (8:45 - 13:45 hod.)

4) Prostorová tvorba ze skla - PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

Samotný obsah kurzu zahrnuje čtyři metodické řady, v jejichž rámci se účastníci naučí vytvářet výtvarně koncipované skleněné prostorové objekty.
Realizace výtvarné metodické řady vede k obohacení výtvarných zkušeností. Metodická řada nezahrnuje pouze produktivní složku, ale i receptivní. Ta spočívá nejen ve vnímání jednotlivých procesů a stavů ve vytváření vlastního skleněného objektu, ale i ve vnímání demonstrací procesů a objektů lektorem a v komunikaci s ním. Lektor přitom čerpá vhodné příklady z oblasti výtvarné kultury, ve které je zorientován. Naznačené zkušenosti se tak mohou rozšířit a prohloubit.
Obsahovost kurzu svým charakterem podněcuje "rozvíjení smyslové senzibility". Koncipování úkolů, které kurz zahrnuje, vykazuje zároveň znaky projektového přístupu svou komplexností. Navíc je možné objekty tematicky propojit.
Obvykle je v rámci řady na některý z momentů (materiál, instrument, postup či styl) položen větší důraz. Prozkoumání výrazových možností skla se odehrává v rámci realizace čtyř skleněných objektů různými způsoby. Proces tvorby každého objektu je v kurzu prezentována v "ideální" podobě, tak, jak jí realizují zkušení tvůrci. Účastníci kurzu budou obeznámeni i s modifikací každého způsobu, který lze realizovat i v méně výhodných podmínkách. Modifikace je koncipována tak, aby nepostrádala podněty pro výtvarné myšlení, a aby vedla k vyvinutí odpovídajícího kulturního úsilí. Každé setkání je završeno metodickou reflexí.
Organizace kurzu je řešena ve formě pěti čtyřhodinových bloků, v nichž je realizován níže popsaný program. Vzhledem k osobnímu tempu a k vlastní organizaci činností lze předpokládat, že účastníci mohou v každém časovém bloku realizovat rozdílné části programu. 

Termíny: pondělí 8. 10., 22.10., 19.11., 3.12. (6 hodin x 4 setkání) -2. až 7. vyučovací hodina (8:25 - 13:45)

LOGO

ZÁJEMCI O TOTO DOPLŇUJÍCÍ STUDIUM ZDARMA SE NAHLÁSÍ MAILEM U PANÍ SEKRETÁŘKY MARTINY ŠURKALOVÉ: suromar@kvk.zcu.cz
nejlépe pak v prvním týdnu semestru.
Budeme se na Vás těšit!
Věra Uhl Skřivanová


Vážení studenti,

bylo vydáno Rozhodnutí děkana č. 20RD/2018

Jeho částečné znění týkající se KVK -

V souladu s článkem 14 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU je stanovena povinnost docházky studentů do výuky předmětů :

Celofakultní platnost - 

Všechny předměty zimního semestru prvního ročníku bakalářských studijních pogramů a studijního oboru Učitelství 1. stupně ZŠ - 75%

Všechny pedagogické praxe ve studijních programech na FPE vyžadují docházku - 100%

KVK/PRX - Seminář praxe - 100%


Kurt Gebauer + Morgenabendtot

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy

Kurta Gebauera a Eugena Jindry ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 18.30 hodin do Pop Up galerie, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, 3. patro

Výstava je otevřena již nyní denně od 11 do 18 hodin mimo pondělí, potrvá do 28. 9. 2018

SMETANAQ                                                 

Cermak  Eisenkraft cermakeisenktaft.com |  instagram: cermak_eisenkraft

Kugemat


prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.


Banner UMOPED


Vytvarny kurz_pozvanka_23-25.7_2018    Vytvarny kurz_pozvanka_30.7.–1.8_2018


SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž kvalitních samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrová kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.


Vážení studenti, přátelé, kolefové,

rádi bychom Vás pozvali na cyklus přednášek, workshopů a exkurzí na téma: UMĚNÍ.

PlakátInformace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK. V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením), postupujte podle níže uvedeného návodu:

1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje, a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít.

2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru, a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze. Správcem databáze je v současnosti PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. (podlipsk@kvk.zcu.cz).

3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním (nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit. Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...


Patička