Přejít k obsahu

Aktuality

Vážení studenti,

bylo vydáno Rozhodnutí děkana č. 20RD/2018

Jeho částečné znění týkající se KVK -

V souladu s článkem 14 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU je stanovena povinnost docházky studentů do výuky předmětů :

Celofakultní platnost - 

Všechny předměty zimního semestru prvního ročníku bakalářských studijních pogramů a studijního oboru Učitelství 1. stupně ZŠ - 75%

Všechny pedagogické praxe ve studijních programech na FPE vyžadují docházku - 100%

KVK/PRX - Seminář praxe - 100%


Kurt Gebauer + Morgenabendtot

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy

Kurta Gebauera a Eugena Jindry ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 18.30 hodin do Pop Up galerie, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, 3. patro

Výstava je otevřena již nyní denně od 11 do 18 hodin mimo pondělí, potrvá do 28. 9. 2018

Prosíme o potvrzení účasti na vernisáži na mail kugeba@seznam.cz do 3. 9. 2018

SMETANAQ                                                 

Cermak  Eisenkraft cermakeisenktaft.com |  instagram: cermak_eisenkraft

Kugemat


Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Obhajoby diplomových/bakalářských prací

dne 10. 9. 2018 od 9. hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

Komise

Předseda komise:     doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Místopředseda komise: PDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

Členové:                  PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

                               PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

                               MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

                               Mgr. Monika Plíhalová                    

 

 

Seznam studentů

NOVÁKOVÁ Gabriela (DP)

Porovnání pojetí hodnocení u učitelů výtvarných předmětů ve všeobecném a odborném vzdělávání

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.                                               doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

ČUPKOVÁ Zuzana (DP)

Soubor grafických programů pro učitele s využitím ve výtvarné výchově

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.                                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                                   

SVOBODOVÁ Dana (DP)

Prezentace vzdělávacího obsahu žákovské výtvarné tvorby na ZŠ

PhDr. Věra Uhl Skřivanová                                                   Mgr. Monika Plíhalová

 

ČERNÁ Hana (BP)

Soudobé umění v současné mateřské škole

PhDr. Věra Uhl Skřivanová                                                   doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

HAJŽMANOVÁ Alena (BP)

Specifika výtvarných technik ve vztahu k psychomotorickému vývoji dětí předškolního věku

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.                                          doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

URBÁNKOVÁ Lucie (BP)

Rozvoj sebeaktualizační tendence účastníků v mimoškolní pedagogice pomocí artefiletického projektu

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.                                           doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

 

KUCHARČÍKOVÁ Anna (DP)

Animovaný film v duchu snové imaginace

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                         PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

 

CIBULKOVÁ Barbora (DP)

Odchody a návraty

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                              PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.

 

VICHR Jakub (DP)

Krása temnoty

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

  

CVOLIGA Tereza (DP)

Manipulovaná fotografie

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                              PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

 

FIALKOVÁ Andrea (BP)

Fakulta pedagogická ZČU - tvorba videoklipu.

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                         PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.  

Obhajoby diplomových/bakalářských prací

dne 11. 9. 2018 od od 10 hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

Komise

Předseda komise:     prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

Místopředseda komise: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 

Členové:                  MgA. Barbara Lucilla Benish

                               PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

                               Mgr. Monika Plíhalová

                               PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

                               MgA. et. Mgr. Stanislav Poláček     

                               Mgr. Lenka Stolárová       

                         

Seznam studentů

HRACHOVCOVÁ Kateřina (BP)

Cyklus digitálních krajinomaleb zaměřených na fantasy krajinu a architekturu

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                     Mgr. Lenka Stolárová

 

KOREC Lukáš (DP)

Vývoj historických námětů v zobrazování a jejich dnešní pojednání

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                           MgA. Barbara Lucilla Benish

 

PÁLOVÁ Tereza Amálie (BP)

Svět pod drobnohledem

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                            Mgr. Lenka Stolárová

 

MARYTOVÁ Tereza (DP)

Figurální kompozice

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

 

ŠIKEL David (DP)

Figurální kompozice

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

 

SYŘÍNKOVÁ Veronika (DP)

Soubor ilustrací pro děti

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                             PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 

dne 11. 9. 2018 od od 14 hod. místnost KL 321, KL 326 a Galerie KVK

MATULOVÁ Kateřina (DP)

Snění - krátký film

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                        MgA. Barbara Lucilla Benish

 

STAŠOVÁ Veronika (BP)

Fauna

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                               MgA. Barbara Lucilla Benish

 

NIKITINA Tetiana (BP)

Aktivní a pasivní prostor

Mgr. Monika Plíhalová                                                            MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

 

EGERMAJEROVÁ Markéta (DP)

Proměna

MgA. et Mgr. Stanislav Poláček                                               Mgr. Monika Plíhalová

 

HORINKOVÁ Nelly (DP)

Slow fashion  cyklus módních fotografií

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.                                                         prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.

 


prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.


Banner UMOPED


Vytvarny kurz_pozvanka_23-25.7_2018    Vytvarny kurz_pozvanka_30.7.–1.8_2018


Vážení studenti,

děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2018/2019 dodatečné přijímací řízení: do navazujícího magisterského programu:

N7503 Učitelství pro základní školy – standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 30, prezenční forma studia
Oborové kombinace:

anglický jazyk - výtvarná výchova
český jazyk – výtvarná výchova
dějepis - výtvarná výchova

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek: do 5. 8. 2018

Termíny přijímacích zkoušek: 22. 8. 2018


SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je soutěž kvalitních samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrová kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.


Vážení studenti, přátelé, kolefové,

rádi bychom Vás pozvali na cyklus přednášek, workshopů a exkurzí na téma: UMĚNÍ.

Plakát


Den otevřených dveří KVK  - 19. 1. 2018


Informace o organizaci dne otevřených dveří 2017 (všeobecné informace FPE)

Organizace dne otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení 2018/2019


Více informací o přijímacím řízení a studiu na KVK - ZDE Informace k databázi ARTFOLIO

Databáze ARTFOLIO je autonomní výuková databáze, která je zcela ve správě KVK. V případě, že máte problém s prací v databázi (nikoliv s přihlášením), postupujte podle níže uvedeného návodu:

1. Kontaktujte vyučujícího předmětu, který se Vám nezobrazuje, a ujistěte se, zda jej nechal v databázi otevřít.

2. V případě, že jste se ujistili o otevření předmětu v daném semestru, a přesto se Vám v ARTFOLIU nezobrazuje, kontaktujte správce databáze. Správcem databáze je v současnosti PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. (podlipsk@kvk.zcu.cz).

3. V případě, že Vás ARTFOLIO eviduje pod již neaktuálním (nesprávným) jménem nebo příjmením, vězte, že se momentálně tento stav nedá napravit. Databáze importuje Vaše nacionále na začátku akademického roku a v jeho průběhu je již neaktualizuje. Nezbývá tedy, než vydržet...


Patička