Přejít k obsahu

Projekty

KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.

Více informací naleznete zde.

Seznam projektů

Projekty

Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů

Trvání: 01.07.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2020

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Social media and their role in trust building

Trvání: 01.02.2019 - 31.01.2020
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zamiluj si Plzeň

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vzdělávací hra ve veřejném prostoru

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Didaktika informatiky 2

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Inovace předmětu a multimediálního studijního textu pro předmět Počítačová prezentace

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky předmětu Periferní zařízení II.

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Programování v aplikacích

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Digitální multimediální učebnice: "Digitální fotografie"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace doktorského studijního programu "ICT ve vzdělávání"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k inovaci výuky skupiny předmětů počítačové techniky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Zpracování diplomové práce na počítači

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Siť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT

Trvání: 01.04.2010 - 31.03.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozvoj počítačové učebny pro výuku a samostatnou práci studentů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Periferní zařízení

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Informační technologie ve výuce

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky komunikačních prostředků a sítí v učitelských studijních oborech

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové možnosti ve výuce předmětu Analogové prvky a systémy

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Internet

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj počítačových učeben FPE ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace počítačových učeben

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětů didaktika informatiky a Praxe informatiky

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce jazyka PHP

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava kombinované formy magisterského studia učitelství přírodovědných oborů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR

Trvání: 01.09.2005 - 31.08.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití multimédií v práci s handicapovanými lidmi

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testovací a servisní systém stavebnice MAT

Trvání: 01.01.2003 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nový přístup k výuce předmětu řízení a simulace

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Otevřené technologie ve vzdělávacím procesu

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Počítačová učebna pro samostatné studium

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava k zavedení Certifikovaného studia Informační výchova

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tech.org. a soft. podpora distančního vzdělávání učitelů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytváření simulačních modelů z počítačové techniky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zřízení nové počítačové učebny a její užití pro rozšíření přístupu studentů a didaktické techniky

Trvání: 01.09.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu


Patička