Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KVD/APZS Algoritmizace a programování na ZŠ Letní
KVD/ALGV Algoritmizace pro vzdělávání Letní
KVD/BAPS1 Bakalářská práce 1 Letní
KVD/BAP1 Bakalářská práce 1 Letní
KVD/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní
KVD/DDS Databáze a dat. systémy pro vzdělávání Letní
KVD/9DIDI Didaktika informatiky Letní
KVD/9DIDS Didaktika informatiky pro SŠ Letní
KVD/DIDI1 Didaktika informatiky 1 Zimní
KVD/DIDI2 Didaktika informatiky 2 Letní
KVD/DII2Z Didaktika informatiky 2 pro ZŠ Letní
KVD/DII3Z Didaktika informatiky 3 pro ZŠ Zimní
KVD/DPTS Digit. techn. jako pomocník při studiu Letní
KVD/DIPLS Diplomový seminář Letní
KVD/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KVD/ELVV E-learning ve vzdělávání Letní
KVD/EPSV Elektron. prvky a systémy pro vzdělávání Letní
KVD/ITVV Informační technologie ve výuce Letní
KVD/ITV Informační technologie ve výuce Letní
KVD/IVA Informatika a volnočasové aktivity Zimní
KVD/9ZP1 Konzultace závěrečné práce 1 Letní
KVD/9KZP1 Konzultace závěrečné práce 1 Zimní
KVD/9KZP2 Konzultace závěrečné práce 2 Letní
KVD/9ZP2 Konzultace závěrečné práce 2 Zimní
KVD/9MPL Multimedia pro práci s postiženými Letní
KVD/MMV1 Multimédia pro vzdělávání 1 Letní
KVD/MMV2 Multimédia pro vzdělávání 2 Letní
KVD/NAPXB Náslechová praxe - bakalářská Letní
KVD/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní
KVD/9PZRS Periferní zařízení Letní
KVD/PZ Periferní zařízení pro vzdělávání Letní
KVD/POPOV Počítačem podporovaná výuka Zimní
KVD/9PPV Počítačem podporovaná výuka Zimní
KVD/PGV Počítačová grafika pro vzdělávání Letní
KVD/PSDSB Počítačové sítě pro vzdělávání Letní
KVD/PSSS Počítačové sítě ve výuce na SŠ Zimní
KVD/PRAXE Praxe informatiky Letní
KVD/PGMAP Programování v aplikacích Letní
KVD/PGM1P Programování 1 pro vzdělávání Letní
KVD/PGM2B Programování 2 pro vzdělávání Letní
KVD/9ŘS Řízení a simulace Zimní
KVD/SVVT Současné směry vývoje výpočetní techniky Zimní
KVD/SPCMZ Správa PC a mob. zařízení pro vzdělávání Letní
KVD/SZZIZ Státní závěr. zk. z informatiky pro ZŠ Letní
KVD/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KVD/9SPGM Systémové programování Letní
KVD/SINFS Školské informační a databázové systémy Letní
KVD/TCHP Technika počítačů pro vzdělávání Zimní
KVD/TCHP1 Technika počítačů 1 Letní
KVD/TCHP2 Technika počítačů 2 Zimní
KVD/UAPO Úvod do administrace počítačů Letní
KVD/UIN Úvod do informatiky pro vzdělávání Letní
KVD/VTVS Výpočetní technika ve společnosti Letní
KVD/9VTVS Výpočetní technika ve společnosti Zimní
KVD/WTV Webové technologie pro vzdělávání Zimní
KVD/ZAPV Základy algoritmizace a programování Letní
KVD/SZ Závěrečná státní zkouška z VT Letní
KVD/ZZC Závěrečná zkouška z informační výchovy Letní
KVD/9ZTGI Zprac. textových a grafických informací Letní
KVD/ZTGI Zprac. textových a grafických informací Letní
KVD/ZPD Zpracování dat pro vzdělávání Zimní
KVD/9ZPD Zpracování dat 2 Zimní
KVD/ZDP Zpracování diplomové práce na počítači Letní
KVD/ZPKP Zpracování kvalifikační práce Zimní
KVD/ZTD Zpracování textových dokumentů Zimní

Patička