Přejít k obsahu

Western Stars

3. 8. 2018

Studujte nový program Pedagogika pohybové prevence a získejte dvojí diplom

Fakulta pedagogická ZČU otevírá v akademickém roce 2018/19 zcela nový navazující magisterský program Pedagogika pohybové prevence. Jeho absolventi získají diplom ZČU i Technické univerzity v Chemnitz. Přihlášky je možné podávat do 10. srpna.

Studium nově akreditovaného programu, jehož absolventi obdrží prestižní dvojí diplom o absolvování, tedy diplom Západočeské univerzity v Plzni i Technické univerzity v Chemnitz, je skvělou příležitostí pro absolventy bakalářského studia oborů Tělesná výchova pro vzdělávání (TVV), Tělesná výchova a sport (TVS) či jiných sportovních a zdravotnických bakalářských programů.

Studenti absolvují vždy tři semestry na své domovské univerzitě a jeden semestr na partnerské zahraniční univerzitě. Čeští studenti budou v Německu studovat primárně v němčině, podpůrným jazykem bude angličtina. Němečtí studenti u nás budou studovat v angličtině a v němčině.

Studium zahrnuje řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci work-life balance. 


Termín pro podání přihlášek se již blíží, nejpozději do 10. srpna 2018 je potřeba podat elektronickou přihlášku ke studiu.

Přijímací zkoušky se uskuteční v pátek 31. srpna 2018 v budově Fakulty pedagogické ZČU na Klatovské třídě v učebně KL 236, a to dle následujícího harmonogramu:

9:00 až 9:30 hodin - prezence

10:00 hodin - písemný test

11:00 hodin - individuální motivační pohovory v cizím jazyce (AJ/NJ dle výběru uchazeče)


Obsahem písemného testu jsou základní znalosti z vybraných kapitol anatomie a fyziologie na úrovni bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport na FPE ZČU. Cílem je prokázat všeobecný přehled v uvedených oborech.

Motivační pohovor v němčině nebo angličtině, dle výběru uchazeče, bude trvat asi 15 min. Úkolem uchazečů bude mimo jiné prezentovat například:

- vlastní postoj k problematice pohybové prevence,

- vnitřní motivaci, vč. motivace studovat v zahraničí,

- vize vlastního uplatnění v evropském regionu,

- vlastní motivaci k rozvoji jazykových kompetencí,

- snahu o navázání kontaktů v zahraničí,

- motivaci k navazujícímu studiu apod.

Pro podrobnější informace kontaktujte v případě nutnosti jednoho z garantů double degree programu Pedagogika pohybové prevence Václava Salcmana z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU, a to na telefonním čísle 603 761 162.
 

1. 7. 2018

Dne 1.7.2018 byl zahájen průběžný přihlašovací proces do sportovního programu ZČU Western Stars na akademický rok 2018/2019.

Studenti - sportovci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je ke stažení zde:
Nedílnou součástí přihlášky jsou i Všeobecné podmínky přijetí, které jsou ke stažení zde:

Cílem Sportovního programu ZČU Western Stars je, mimo jiné, vytvářet a zlepšovat podmínky pro kombinaci sportovní přípravy a vysokoškolského studia, zlepšovat postavení sportovce  v univerzitním prostředí, navazovat na juniorské akademie a umožnit elitním sportovcům pokračovat ve sportovní přípravě v Plzeňském kraji. Nedílnou součástí této aktivity je možnost reprezentovat ZČU, město Plzeň a Plzeňský kraj v rámci sportovních i společenských akcí a zvyšovat tak povědomí o ZČU jako moderní univerzitě v rámci společného evropského prostoru.

Více o Western Stars najdete na Facebooku https://www.facebook.com/WesternStarsPilsen/.

Be a Star!

Patička