Přejít k obsahu

Projekty

Dne 1.3.2013 odstartoval na Katedře tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni projekt  OP VK s názvem: „Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově“ v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II (2. výzva). Bližší informace o projektu naleznete na jeho www:
Certifikátový program pro pedagogické pracovníky školní povinné a nepovinné tělesné výchovy
   

Projekt č. 100173881: „Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností a somatických ukazatelů dětí mladšího školního věku – pilotní studie“.
(Podporován v rámci programu „Cíl 3“ a zaměřen na přeshraniční spolupráci, v tomto případě mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavním řešitelem je Katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s TU Chemnitz.)

Projektový manažer: Ing. Dita  Hommerová, Ph.D., MBA (KTV)

Odborní garanti projektu: Mgr. Petr Valach, Ph.D. (KTV), Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (KTV), Mgr. Václav Salcman, Ph.D (KTV), Mgr. Radek Zeman (KTV)

Charakteristika projektu:

Pilotní šetření ověřující připravovanou metodiku mezinárodního experimentálního komparativního výzkumu úrovně motorických schopností a somatických ukazatelů dětí mladšího školního věku Karlovarského kraje a Chemnitz, vzhledem ke stále se snižující úrovni pohybové aktivity současné populace. Ověřujeme správnost a vhodnost výzkumných metod pro následný komparační výzkum. Výsledky komparační analýzy budou využity k vytvoření společných výstupů ve formě workshopů, společné vědecké publikace a závěrečné konference. Tímto projektem chceme přispět ke zkvalitnění přeshraniční spolupráce v rámci řešení společné tématiky při získávání podkladů pro stanovení mezinárodní strategie v řešení otázek inaktivního životního stylu populace a z toho vyplývajících zdravotních rizik, koordinovanou a jednotnou metodikou.

http://www.tu-chemnitz.de/hsw/ab/prof/sportmedizin/forschung/forschungsprojekte/kompass.php#tschechisch

 Projekt EU č. 540110-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMP
Kids in Motion - KIM
KIDS IN MOTION -  sport promotion programme
 Projekt KIM – Děti v pohybu – podporuje přirozený pohyb dětí ve formě spontánní aktivity zážitkovou formou. Cílem tohoto programu je seznámit žáky ve věku 9 - 11 let s deseti různými druhy sportů, které se vyznačují různými pohybovými koncepty. Zároveň bude možné v průběhu realizace programu odhalit motorickou talentovanost jedinců. Výstupem projektu bude odborná písemná expertiza každého žáka vypracovaná na základě motorických testů, sportovní anamnézy a dalších výsledků doprovodného vědeckého programu, která bude následně konzultována s rodiči.

Projekt „KIM“ - Děti v pohybu je společným projektem pěti evropských zemí, který bude dva roky podporován EU v rámci programu celoživotního vzdělávání. Program klade velký důraz na význam sportu v sociální a zdravotní oblasti.

 Garant projektu: Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Odborní garanti: Mgr. Daniela Benešová, Ph. D., Mgr. Petr Valach, Ph.D.

 www.kids-in-motion.eu

 

Projekty

Western Stars 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Trvání: 01.11.2016 - 31.10.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí ml.škol.věku

Trvání: 07.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kids in Motion

Trvání: 01.11.2013 - 31.10.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektornického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 3 oboru učitelství pro 1.stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 2 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybrané parametry mozkových funkcí ve vztahu k poruchám vývoje koordinace u dětí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu "Tělesná výchova 1" na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 4 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické Západočeské unive

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku a její diagnostika

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Základy aplikovaných pohybových aktivit

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hodnocení poruch vývoje koordinace u dětí mladšího školního věku

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Multimediální výuková aplikace: Testování v tělesné výchově a sportu

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Začlenění posturografických metod do systému diagnostiky motorických předpokladů u dětí s vývojovými vadami

Trvání: 01.12.2003 - 31.05.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Identifikace a diagnostika nadaných jedinců

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování teoretických konceptů učení

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Západní Čechy: kulturně historický vývoj v srdci Evropy

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Materiální vybavení pro tělovýchovu v bakalářském studijním programu \\\"Učitelství pro předškolní výchovu\\\"

Trvání: 01.09.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní škola sportu

Trvání: 01.06.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Dělicí stěny - optimální využití prostoru k výuce v tělocvičnách a halách

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program komplexní dlouhodobé intervence obezity v dětském věku

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Zdravotně orientovaná zdravotnost dospělé populace

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu


Patička