Přejít k obsahu

Přijímací řízení

 

 

UCHAZEČI O STUDIUM TV

Přijímací řízení 2019

Informace o přijímacích zkouškách

bakalářského studia

v roce 2019:

DŮLEŽITÉ:
V roce 2019 budou uchazeči na bakalářské studium TVS a TVV přijímáni na základě talentových zkoušek a pisemného testu z biologie člověka.

 

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia: 3. a 4. června 2019 na KTV FPE ZČU Klatovská 51, Plzeň.

Náhradní termín přijímacích zkoušek : 17. července 2019

 

Obecné informace o přijímacích zkouškách naleznete na www Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

 Informace o přijímacích zkouškách do bakalářského studia TVV a TVS
 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zveřejněna na www.fpe.zcu.cz v odkazu Uchazeč-Pozvánky cca měsíc před termínem příjímacího řízení.

Bude-li někdo přihlášen na více oborů, bude dělat pouze jedny talentové přijímací zkoušky!

V průběhu studia tělesné a sportovní výchovy (dále TV) si musí studenti osvojit vědomosti a dovednosti v teoretických i praktických disciplínách (např. anatomii, fyziologii, antropomotorice, teorii a didaktice atletiky, gymnastiky, sportovních her, plavání, úpolů, bruslení, lyžování a dalších). Lyžování a bruslení - není součástí talentové přijímací zkoušky, předpokládá se základní úroveň osvojených dovedností.
Studijní a pohybové předpoklady i dobrý zdravotní stav je nutný pro úspěšné absolvování učitelskéno studia TV. Uchazeči musí přiložit k přihlášce vyjádření tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.

Upozornění :
K praktické talentové zkoušce si uchazeči přinesou vhodný cvičební úbor, dvojí sportovní obutí (do haly a na venkovní hřiště), plavky.


 

 

Informace o přijímacích zkouškách

magisterského studia

 v roce 2019:

 

Termín přijímacích zkoušek do navaz. Mgr. studia: 17. a 18. června 2019

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 17. července 2019

 

Požadavky k talentové přijímací zkoušce z tělesné výchovy na obor:

  • Učitelství pro 2. stupeň (základní školy) - navazující magisterské studium - více o průběhu talentových zkoušek do navazujícího studia najdete zde.
  • Učitelství pro 3. stupeň (střední školy) - navazující magisterské studium - více o průběhu talentových zkoušek do navazujícího studia najdete zde.

Uchazeč o studium oboru Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ i SŠ předloží platnou licenci
instruktor školního lyžování
.

Uchazeči musí přiložit k přihlášce vyjádření tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.


 

  • Učitelství pro mateřské školy - bakalářské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá
  • Učitelství pro 1. stupeň (základní školy) - magisterské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá

 

Upozornění :
K praktické talentové zkoušce si uchazeči přinesou vhodný cvičební úbor, dvojí sportovní obutí (do haly a na venkovní hřiště), plavky.

Výsledky talentových přijímacích zkoušek v roce 2019

Výsledky hledejte na adrese http://portal.zcu.cz


Mgr. Petr Valach, Ph.D.
Tajemník KTV, garant přijímacích zkoušek

 

 

 

 

 

Patička