Přejít k obsahu

Struktura centra

Vedení katedry:

- doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. - vedoucí katedry
- doc. Ladislav Čepička, Ph.D. - zástupce vedoucího katedry
- Mgr. Petr Valach, Ph.D. - tajemník katedry
- Mgr. Radek Zeman - zástupce tajemníka katedry

 

Učitelé katedry:

- Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. - rekreologie, teorie a didaktika lyžování
- doc. Ladislav Čepička, Ph.D. - antropomotorika, kvantitativní metody výzkumu, atletika
- Mgr. Tereza Fajfrlíková - moderní pohybové formy
- Mgr. Luboš Charvát - úpolové sporty, fotbal, pohybové a netradičn hry, didaktika netradičních her, basketbal, házená
- Mgr. Petra Kalistová - sportovní gymnastika, moderní pohybové formy
- Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. - základní gymnastika, moderní gymnastika, tance
- Mgr. Věra Knappová, Ph.D. - aplikovaná tělesná výchova, fyziologie člověka, zdravotní tělesná výchova
- Mgr. Václav Salcman, Ph.D. - Atletika, didaktika atletiky, rozvoj motorických schopností, atletická příprava dětí, didaktika basketbalu
- Mgr. Petra Šrámková, Ph.D. - gymnastika, fyziologie člověka
- Mgr. Karel Švátora - florbal, základy tělesné kultury, rekreologie
- Mgr. Petr Valach, Ph.D. - sportovní gymnastika, anatomie, motorické učení, didaktika TV
- doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. - didaktika fotbalu, ledního hokeje a sportovního tréninku
- Mgr. Radek Zeman - plavání a didaktika plavání, outdoorové sporty, historie tělesné kultury

 

Externí učitelé a spolupracovníci:

- MUDr. Jaroslav Novák - Sportovní medicína, zátěžová fyziologie
- JUDr. et Mgr. Silvie  Anderlová - Právní aspekty TVS
- Ing. Mgr. Petra  Skálová, Ph.D. - Management, markteting, Základy ekonomiky a účetnictví

 

Ostatní pracovníci katedry:

- Petra Kotorová - sekretářka
- Bc. Petr Košik - vedoucí oddělení sportovního programu Western Stars

Patička