Přejít k obsahu

Konference

 

Hry 2016

(výzkum a aplikace)

(vědecká konference s tématikou her ve sportovních a tělovýchovných procesech)

12. Mezinárodní konference, kterou katedra tělesné a sportovní výchovy ZČU pořádá ve dnech

21.- 22. dubna 2016 Vědecký výbor konference:

 • Prof. Dr. med. Henry Schulz
 • Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
 • Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.
 • Prof. Dr. Petr Řehoř, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś
 • Prof. nadzw. dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Ozimek
 • Prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Stanula, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Jaromír VOTÍK, CSc.
 • doc. Ladislav ČEPIČKA, Ph.D.

 

Organizační výbor konference:

 • Mgr. Věra Knappová, Ph.D. - ředitelka
 • Mgr. Luboš Charvát - technické zázemí
 • Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. - finance
 • Mgr. Petra Kalistová - ubytování
 • Mgr. Ilona Kolovská - sportovní vyžití
 • Mgr. Radek Zeman - společenský večer
 • Mgr. Petr Valach, Ph.D. - společenský doprovod

 

Elektronická přihláška na konferenciKonference se uskuteční nově v prostorách penzionu U Jandů v Úborsku.
První oznámení
Druhé oznámení
Třetí oznámení

 


Pokyny pro psaní příspěvků:

      Téma – musí být v souladu s tématem konference

Požadavky odpovídají nárokům, které vyžaduje odborný časopis Studia Sportiva

 • Redakce časopisu STUDIA SPORTIVA přijímá původní rukopisy v českém, slovenském a anglickém jazyce.
 • Každý rukopis bude posuzován dvěma recenzenty, na základě jejich kladného vyjádření pak bude příspěvek publikován. Autor bude redakcí vyrozuměn o názoru a připomínkách recenzentů. V případě jejich odlišného názoru se příspěvek zadává k posouzení třetímu recenzentovi.
 • Nepřijímáme příspěvky již publikované, popř. přislíbené
  k publikování v jiných periodikách. Již publikovaný přípěvek lze
  v časopise STUDIA SPORTIVA výjimečně publikovat, pokud je zásadně doplněn nebo opraven. Musí být uvedeno, kde již byl zveřejněn a jak je upraven.
 • Za jazykovou správnost odpovídá autor. Příspěvky podléhají pravopisné a stylistické úpravě, kterou zajišťuje redakce. Všechny změny textu však musí schválit autor.
 • Rukopisy zasílejte v elektronické podobě jako editovatelný text ve formátu rtf. nebo doc.
 • Pro zachování kvality zasílejte obrázky a grafy k textu zvlášť,
  a to v primárním formátu (formáty tif., jpg. pouze ve vysoké kvalitě), popř. je zašlete ve vytištené podobě na papíře. V textu přesně označte místo, kam má být obrázek/graf umístěn.

 

Podoba rukopisu v českém jazyce

 • Název příspěvku (bez zkratek)
 • Název příspěvku v angličtině (překlad)
 • Celé jméno autora, pracoviště
 • Abstrakt: charakteristika příspěvku s údaji o jeho obsahu, zaměření a metodách (cca 1500 znaků).
 • Abstrakt v angličtině (překlad)
 • Klíčová slova
 • Klíčová slova v angličtině (překlad)
 • Vzor 1
 • Vzor 2
 Kontakt na autora/y (e-mail, telefon, poštovní adresa) Podoba rukopisu v anglickém jazyce
 • Název příspěvku (bez zkratek)
 • Název příspěvku v češtině (překlad) – zajistí redakce
 • Celé jméno autora, pracoviště
 • Abstrakt: charakteristika příspěvku s údaji o jeho obsahu, zaměření a metodách (cca 1500 znaků).
 • Abstrakt v češtině (překlad) – zajistí redakce
 • Klíčová slova
 • Klíčová slova v češtine (překlad) – zajistí redakce
 • Vzor 1
 • Vzor 2
Kontakt na autora/y (e-mail, telefon, poštovní adresa)Všechny odevzdané a přednesené příspěvky, které nebudou publikovány v časopise Studia Sportiva,
budou vydány na CD nosiči a na tomto webu.Jak se tam dostat?

 

 

 

 

Patička