Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Termíny: Harmonogram SZZ a obhajob kvaliffikačních prací
OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Navazující magisterské studium

Tělesná výchova pro vzdělávání

Tělesná výchova a sport

Patička