Přejít k obsahu

Kvalifikační práce

Diplomové a bakalářské práce

 


Vnitřní pokyn vedoucího katedry tělesné a sportovní výchovy k procesu odevzdávání a obhajování kvalifikačních prací

Na základě Pokynu č. 03PD/2015, bodu 4 stanovuji na katedře TV FPE ZČU letní termíny odevzdávání a obhajování kvalifikačních prací. Mezní termín pro odevzdání KP na KTV je do 18. 4. 2017 a obhajoby proběhnou ve dnech 7. 6. – 9. 6. 2017 (bude upřesněno dle počtu přihlášených studentů).

doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
vedoucí katedry TV


Obhajoby diplomových a bakalářských prací

Termíny: Harmonogram SZZ a obhajob kvalifikačních prací (2017)

Rozpis obhajob diplomových prací navaz. Mgr. stud. pro ZŠ a SŠ + 1. st. ZŠ dne 12. 9. 2017

Rozpis obhajob bakalářských prací TVV + MŠ dne 11. 9. 2017

Rozpis obhajob bakalářských prací TVS dne 11. 9. 2017


Postup při zadání bakalářské a diplomové práce

Pokyny k vypracování bakalářské a diplomové práce

Vzor - desky a titulní strana

Výňatek z normy pro citování použitých pramenů

Kompletní normy bibliografických citací najdete na stránkách knihovny ZČU

Patička