Přejít k obsahu

Studijní předměty

 
Zkratka Název Semestr
KTV/GAK Akrobatická a kondiční gymnastika Letní
KTV/9ANAM Anatomie Zimní
KTV/APM Antropomotorika Letní
KTV/9APM Antropomotorika Letní
KTV/ATV Aplikovaná tělesná výchova Zimní
KTV/9ATV Aplikovaná tělesná výchova Zimní
KTV/APLG Aplikované formy gymnastiky Zimní
KTV/A Atletika Letní
KTV/AH Atletika hrou Zimní
KTV/A1 Atletika 1 Zimní
KTV/A2 Atletika 2 Letní
KTV/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KTV/BP2 Bakalářská práce 2 Letní
KTV/9ZTV Cvičitel III. třídy zdravotní TV Letní
KTV/ADSS Didaktika atletiky SŠ Letní
KTV/AD2SŠ Didaktika atletiky 2 Letní
KTV/DBFSS Didaktika basketbalu a fotbalu SŠ Letní
KTV/DBFZS Didaktika basketbalu a fotbalu ZŠ Letní
KTV/DIGU Didaktika gymnastiky a úpolů ZŠ Zimní
KTV/DIGSS Didaktika gymnastiky SŠ Zimní
KTV/DNHSS Didaktika netradičních sport. her SŠ Letní
KTV/DNHZS Didaktika netradičních sport. her ZŠ Letní
KTV/DPLS Didaktika plavání SŠ Letní
KTV/DPLZS Didaktika plavání ZŠ Letní
KTV/BDPR Didaktika pohybové rekreace Letní
KTV/9DSZČ Didaktika sportovní zájmové činnosti Letní
KTV/DISHS Didaktika sportovních her SŠ Zimní
KTV/DISHZ Didaktika sportovních her ZŠ Zimní
KTV/9DISS Didaktika tělesné výchovy pro SŠ Zimní
KTV/DI1SS Didaktika TV 1 SŠ Zimní
KTV/DI1ZS Didaktika TV 1 ZŠ Zimní
KTV/DI2SS Didaktika TV 2 SŠ Letní
KTV/DI2ZS Didaktika TV 2 ZŠ Letní
KTV/DVFSS Didaktika volejbalu a florbalu SŠ Letní
KTV/DVFZS Didaktika volejbalu a florbalu ZŠ Letní
KTV/DSTV1 Diplomový seminář 1 Letní
KTV/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KTV/9FIT Fitness Letní
KTV/FIT Fitness Letní
KTV/9FYZI Fyziologie Letní
KTV/GYM1 Gymnastika 1 Letní
KTV/GYM2 Gymnastika 2 Zimní
KTV/9RMS Herní rozvoj motorických schopností Zimní
KTV/9HITK Historie tělesné kultury Zimní
KTV/HITK Historie tělesné kultury Zimní
KTV/HOR Horolezectví Letní
KTV/HOR1 Horolezectví 1 Letní
KTV/9INL In-line bruslení - kurz Letní
KTV/9ISOS Integrovaný seminář 1 Letní
KTV/KK Kondiční kulturistika Letní
KTV/9KBLH Kurs bruslení a ledního hokeje Zimní
KTV/AKU Kurz atletiky Letní
KTV/KBRLH Kurz bruslení a ledního hokeje Zimní
KTV/KG Kurz gymnastiky Letní
KTV/LY1 Kurz lyžování 1 Zimní
KTV/LY2 Kurz lyžování 2 Zimní
KTV/9KSBZ Kurz snowboardingu Zimní
KTV/9KSM Kurz sportovní masáže Letní
KTV/9KSH Kurz sportovních her Letní
KTV/KSHER Kurz sportovních her Letní
KTV/PRX Kurz TV praxe Letní
KTV/9VOT Kurz vodní turistiky Letní
KTV/KVOT Kurz vodní turistiky Letní
KTV/KWS1 Kurz windsurfingu 1 Letní
KTV/LVKNŠ Letní výcvikový kurz Letní
KTV/9LVK Letní výcvikový kurz Letní
KTV/LVK Letní výcvikový kurz Letní
KTV/9LY Lyžařský kurz Zimní
KTV/MPA Metodika organizace pohybových aktivit Zimní
KTV/9MSZČ Metodika zájmové a rekreační TV a sportu Letní
KTV/MV Metodologie výzkumu Zimní
KTV/MVMD Metody výzkumu a motodiagnostika Zimní
KTV/9MOSS Modelové vyučování pro SŠ Letní
KTV/9MPF1 Moderní pohybové formy Zimní
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Zimní
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 Letní
KTV/9MU Motorické učení Letní
KTV/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Letní
KTV/NASPN Náslechová praxe - navazující Letní
KTV/9NPA Netradiční pohybové aktivity Letní
KTV/NSH2 Netradiční sportovní hry 2 Letní
KTV/9OOPA Outdoorové orientační pohybové aktivity Letní
KTV/9PTV Pedagogika tělesné výchovy Letní
KTV/PTVS Pedagogika tělesné výchovy a sportu Letní
KTV/PL1 Plavání 1 Zimní
KTV/PL2 Plavání 2 Letní
KTV/PR1 Pohybová rekreace 1 Letní
KTV/PR2 Pohybová rekreace 2 Zimní
KTV/PS Pohybová skladba Letní
KTV/BPS Pohybová skladba Letní
KTV/9PS Pohybová skladba Letní
KTV/PNSH1 Pohybové a netradiční sportovní hry 1 Zimní
KTV/9PH Pohybové hry Letní
KTV/BPATV Právní aspekty TVS Zimní
KTV/BPROJ Projektování sportovních akcí Zimní
KTV/PP Průběžná praxe Letní
KTV/PP1 Průběžná praxe 1 Zimní
KTV/PP2 Průběžná praxe 2 Letní
KTV/PSMU Psychologie PA a motor. učení Zimní
KTV/9PSPA Psychologie pohybových aktivit Letní
KTV/PSYSP Psychologie sportu Zimní
KTV/9PRP Psychomotorický rozvoj postiženého dít. Letní
KTV/PSMT Psychomotorika Letní
KTV/PMNSP Psychomotorika NŠSP Letní
KTV/RKPF Rekreačně kondiční programy a fitness Letní
KTV/9REKR Rekreologie Letní
KTV/REKR Rekreologie Letní
KTV/GSBR Sebeobrana Zimní
KTV/9ZP Seminář k závěrečné práci Letní
KTV/SH Sportovní hry Zimní
KTV/SHBA Sportovní hry - basketbal Letní
KTV/SHFRL Sportovní hry - florbal Letní
KTV/SHFO Sportovní hry - fotbal Zimní
KTV/9SH Sportovní hry - individuální Zimní
KTV/SHVO Sportovní hry - volejbal Letní
KTV/SH1 Sportovní hry 1 Zimní
KTV/SH2 Sportovní hry 2 Zimní
KTV/SH3 Sportovní hry 3 Letní
KTV/BSM Sportovní masáž Zimní
KTV/SM Sportovní medicína Zimní
KTV/SPD Sportovní příprava dětí Letní
KTV/STR Sportovní trénink Letní
KTV/9STR Sportovní trénink Letní
KTV/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KTV/BSZT Státní závěrečná zkouška Letní
KTV/DTVMS Státní závěrečná zkouška - 6. část Letní
KTV/SZ Státní zkouška Letní
KTV/9T Tance Letní
KTV/BT1 Tance 1 Zimní
KTV/TA1 Tance 1 Zimní
KTV/TA2 Tance 2 Letní
KTV/BT2 Tance 2 Letní
KTV/9GZ TD gymnastických forem Letní
KTV/BGZKS TD gymnastiky Letní
KTV/BPPZK TD sportů a pobytu v přírodě Zimní
KTV/TVH Tělesná výchova - herní základy Letní
KTV/TVTG Tělesná výchova - teorie a gymn. základy Zimní
KTV/TVDM1 Tělesná výchova dovednostní minimum 1 Zimní
KTV/TVDM2 Tělesná výchova dovednostní minimum 2 Letní
KTV/TVUI Tělesná výchova pro učitele 1 Letní
KTV/TVUO Tělesná výchova pro učitele 2 Letní
KTV/TV1 Tělesná výchova 1 Zimní
KTV/TV2 Tělesná výchova 2 Letní
KTV/TV3 Tělesná výchova 3 Letní
KTV/TV4 Tělesná výchova 4 Zimní
KTV/TV5 Tělesná výchova 5 Letní
KTV/TDZTV Teorie a didakt. zdravot. těles. výchovy Letní
KTV/9TDA Teorie a didaktika atletiky Letní
KTV/9TPL Teorie a didaktika plavání Zimní
KTV/BTPL Teorie a didaktika plavání Zimní
KTV/TDSTR Teorie a didaktika sportovního tréninku Letní
KTV/TDTC1 Teorie a didaktika tělesných cvičení 1 Zimní
KTV/TDTC2 Teorie a didaktika tělesných cvičení 2 Letní
KTV/BATM Teorie a metodika basketbalu Letní
KTV/FOTM Teorie a metodika fotbalu Zimní
KTV/HATM Teorie a metodika házené Zimní
KTV/VOTM Teorie a metodika volejbalu Letní
KTV/BTPR Teorie pohybové rekreace Zimní
KTV/9UPL Úpoly Zimní
KTV/UPL Úpoly Letní
KTV/9KIN Úvod do studia kinantropologie Letní
KTV/KIN Úvod do studia kinantropologie Zimní
KTV/9VKLY Výběrový kurz lyžování Zimní
KTV/9RG Základní a rytmická gymnastika Letní
KTV/ZG Základní gymnastika Zimní
KTV/KSBZ Základní kurz snowboardingu Zimní
KTV/ZAPA Základy aplikovaných pohybových aktivit Letní
KTV/ZDTV1 Základy didaktiky TV1 Letní
KTV/ZDTV2 Základy didaktiky TV2 Letní
KTV/ZRSA Základy řízení sportovních akcí Letní
KTV/ZTK Základy tělesné kultury Zimní
KTV/ZTTC Základy teorie tělesných cvičení Zimní
KTV/ZAFY Zátěžová fyziologie Letní
KTV/9ZAFY Zátěžová fyziologie Letní
KTV/9ZZK Závěrečná zkouška Letní
KTV/9ZRC Zdravotně regenerační cvičení Zimní
KTV/ZRTV Zdravotně regenerační tělesná výchova Zimní
KTV/9ZDR Zdravotní tělesná výchova Letní
KTV/ZDR Zdravotní TV Zimní

Patička