Přejít k obsahu

Zahraniční stáže

Katedra vítá výjezdy studentů na zahraniční stáže.

Uznat předměty lze na základě doložení dokumentu o jejich absolvování (pokud rozsahem a obsahem odpovídají předepsaným předmětům studijního programu na FPE) a na základě oficiální žádosti.

Pokud studenti odjíždějí na kratší dobu než semestr, čili absolvované kurzy nelze uznat, před výjezdem si domluví podmínky absolvování předmětů zde s každým učitelem individuálně.

Aktuální termíny konkurzů sledujte také na nástěnce před KRF.

Nabízíme 1 místo pro zájemce o letní jazykový kurz v Ruské federaci v rámci projektu MŠMT Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Více informací o tomto stipendiu zde: http://international.zcu.cz/msmt  

Přidělené kvóty ZČU na akademický rok 2017/18 naleznete na odkazu: Vládní stipendia MŠMT 2017/2018.

 

Možnosti studia ruského jazyka v zahraničí:

Ruská Federace

Volgogradská státní sociálně-pedagogická univerzita, Volgograd, kontaktní osoba Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.

Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Moskva, kontaktní osoba Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina, Moskva, kontaktní osoba Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Stipendia MŠMT: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=163&

 

Ukrajina

Kyjevská slovanská univerzita, Kyjev, kontaktní osoba PhDr. Jana Sováková, CSc.

 

Další informace:

Odbor Zahraniční vztahy ZČU: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=120 Stipendijní fond Freemovers: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&

Zahraniční stáže v Ruském centru: http://www.ujp.zcu.cz/rc/page-10-0-CZ.php

__________________________________

MOBILITNÍ PROGRAM PRO STUDENTY – TZV. FREE MOVERS

 

  • Program studijních výjezdů studentů ZČU do zahraniční.
  • Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám (popř. ve spolupráci s fakultou – dle individuální domluvy na fakultě). U této formy výjezdu nemusí mít fakulta s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu.
  • Výjezdy je možné uskutečnit v kalendářním roce 2014 za účelem studijního pobytu
  • Studijní pobyt:

1)       Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků studia (v podobě formuláře Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů. U zemí bez ECTS systému zapsání a absolvování čtyř a popřípadě více předmětů.

2)      Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně (popř. práce na specifikovaném projektu, výzkumu).

3)      Jazykový či jiný odborný kurz.

 

PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PROGRAMU: 

  • Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářského, magisterského, doktorského studijního programu
  • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU
  • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží
  • Minimální délka pobytu je 1 měsíc
  • Pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus)
  • Studentovi musí fakulta uznat zahraniční pobyt do jeho studijního plánu na ZČU

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Termín a způsob výběrového řízení do programu je plně v kompetenci fakulty. Informace o způsobu a termínu výběrového řízení poskytnou kontaktní osoby na každé fakultě.

  

GRANT: 10 000 Kč nebo 15 000 Kč na měsíc a studenta dle destinace

 

__________________________________

Patička