Přejít k obsahu

Termín

Žádáme studenty, aby téma zvolené diplomové práce nahlásili nejen vyučujícímu, ale i na sekretariátu katedry paní Janě Salákové

nejpozději do 6. 12. 2019.

Po výběru tématu si student po dohodě s vedoucím diplomové práce vyplní zásady pro vypracování a literaturu (přístup přes PORTÁL, kvalifikační práce), formulář vytiskne a odevzdá na katedře.

 

Studenti bakalářského studia téma zvolené bakalářské práce nahlásí vyučujícímu i na sekretariátu 

nejpozději do 12. 6. 2020.

Po výběru tématu si student vyplní zásady pro vypracování a literaturu (přístup přes PORTÁL, kvalifikační práce), formulář vytiskne a odevzdá na katedře.

 

Termín pro odevzdání svázané bakalářské nebo diplomové práce je:

pro letní termín: do

pro podzimní termín: do 30. 6. 2020

Patička