Přejít k obsahu

Témata diplomových prací
pro akademický rok 2019/2020

 

Doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.

1. Kompliment v ruské řečové etiketě
2. Slova „život“ a „smrt“ v ruském jazyce
3. Metafory a přirovnání v poezii Borise Pasternaka
4. Pojem "láska" v příslovích ruského jazyka

5. Koncept domova v slovanských jazycích (na materiálu ruského, českého a srbského jazyka)

 

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

1. Specifika výuky cizího jazyka na 1. stupni ZŠ na příkladu ruštiny
    Psychologická, pedagogická východiska a lingvodidaktická východiska, analýza studijních
    materiálů, návrhy činností (metodické listy)
 
2. Regionální aspekty ve výuce cizího jazyka (na příkladu ruštiny)
    Analýza didaktického problému, mezipředmětové vztahy, návrhy aktivit a projektů
 
3. Korelace úrovně interkulturní komunikační kompetence s úrovní znalosti cizího jazyka

   Teoretická východiska. Dotazníkové šetření. Náměty a závěry pro praktickou výuku.

4. Specifika výuky odborného ruského jazyka na SOŠ a SOU


 

PhDr. Jana Sováková, CSc.

1. Problematika uměleckého překladu (na materiálu současné ruské literatury)

2. Charakteristika současné ruské "ženské prózy"

3. Osudy československých legií v Rusku

4. Historie volyňských Čechů

 

Po dohodě s vyučujícím si může student zvolit jiné téma.

 

         Žádáme studenty, aby téma zvolené diplomové práce nahlásili nejen vyučujícímu, ale i na sekretariátu katedry paní Janě Salákové

nejpozději do 6. 12. 2019!

 

         Po výběru tématu si student po dohodě s vedoucím diplomové práce vyplní zásady pro vypracování a literaturu (přístup přes PORTÁL, kvalifikační práce), formulář vytiskne a odevzdá na katedře.

         Před obhajobou musí každý student vyplnit anotaci a klíčová slova v češtině a v angličtině. Dále musí být práce nahrána v Portálu a v práci vložené CD.

         Zadání diplomové práce si studenti vyzvedávají před svázáním své práce na sekretariátu.

 

         Přihlášky k obhajobě se podávají na katedře!

Patička