Přejít k obsahu

Studijní plán oboru RJ pro vzdělávání

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

OBOROVÉ PŘEDMĚTY

Fundament studia „Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání“

Počet kr.: 30 kr.

Fundament studia: povinné předměty

Počet kr.: 11 kr.

KČJ/UDLB

Úvod do lingvistické terminologie

3

2p

Zp

1Z

KČJ/USL

Úvod do studia literatury

4

3p

Zk

1Z

KČJ/ZAJA

Základy jazykovědy

4

3p

Zk

1Z

Fundament studia: povinně volitelné předměty

Volba min.: 9 kr.

KAN/KFA

Korektivní fonetika - anglický jazyk

3

3c

Zp

1Z

KAN /LPA

Literárněvědná propedeutika

3

3c

Zp

1Z

KAN /UAN

Úvod do anglistiky

3

2p

Zk

1Z

KNJ/KFN

Kurz korektivní fonetiky - německý jazyk

3

3c

Zp

1Z

KNJ/LPN

Literárněvědná propedeutika

3

3c

Zp

1Z

KNJ/UGE

Úvod do germanistiky

3

2p

Zk

1Z

KRF/KFF

Korektivní fonetika - francouzský jazyk

3

3c

Zp

1Z

KRF/LPF

Literárněvědná propedeutika

3

3c

Zp

1Z

KRF/URO

Úvod do romanistiky

3

2p

Zk

1Z

KRF/LPR

Literárněvědná propedeutika

3

3c

Zp

1Z

KRF/KFR

Korektivní fonetika - ruský jazyk

3

3c

Zp

1Z

KRF/URU

Úvod do rusistiky

3

2p

Zk

1Z

Fundament studia: povinně volitelné předměty

Volba min.: 10 kr.

KAN/ANG

Anglický jazyk

10

9c

Zk

1Z

KNJ/NJ

Německý jazyk

10

9c

Zk

1Z

KRF/FRA

Francouzský jazyk

10

9c

Zk

1Z

KRF/RUS

Ruský jazyk

10

9c

Zk

1Z

Celkem kreditů:

30

Povinné předměty studia „Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání“

KRF/PRAR1

Praktický jazyk a reálie 1

4

1p+1s

Zp

1L

KRF/FONR

Fonetika a fonologie

3

2p+1s

Zk

1L

KRF/PRAR2

Praktický jazyk a reálie 2

4

1p+3s

Zk

2Z

KRF/MOR1

Morfologie 1

3

2p+1s

Zp

2Z

KRF/RLIT1

Ruská literatura 19.století

2

2p+1s

Zk

2Z

KRF/PRAR3

Praktický jazyk a reálie 3

4

1p+3s

Zp

2L

KRF/MOR2

Morfologie 2

2

1p+1s

Zk

2L

KRF/RLIT2

Ruská literatura 20. století

2

2p+1s

Zk

2L

KRF/PRAR4

Praktický jazyk a reálie 4

2

1p+1s

Zk

3Z

KRF/LEXR

Lexikologie

2

1p+1s

Zp

3Z

KRF/SYN1R

Syntax 1

3

2p+1s

Zk

3Z

KRF/PRAR5

Praktický jazyk a reálie 5

2

1p+1s

Zp

3L

Povinně volitelné předměty studia „Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání“

Volba min.: 16 kr.

KRF/FCVR

Fonetická a pravopisná cvičení

2

2c

Zp

1L

KRF/JAPRR

Jazykový proseminář

2

2s

Zp

1L

KRF/ZEMR

Zeměvěda Ruska

2

2p

Zp

1L

KRF/KONR1

Konverzace 1

2

2c

Zp

2Z

KRF/GLEX1

Gramatická a lexikální cvičení 1

2

2c

Zp

2Z

KRF/INTRJ

Interpretace literárního textu

2

1p+1s

Zp

2Z

KRF/PREK1

Překlad 1

2

1p+1s

Zp

2L

KRF/GLEX2

Gramatická a lexikální cvičení 2

2

2c

Zp

2L

KRF/KONR2

Konverzace 2

2

2c

Zp

2L

KRF/VJR

Všestranný jazykový rozbor

2

1p+1s

Zp

3Z

KRF/LITS1

Literární seminář 1

2

2s

Zp

3Z

KRF/STYL1

Stylistický seminář 1

2

2s

Zp

3Z

KRF/KONR3

Konverzace 3

2

2c

Zp

3Z

Volitelné předměty studia „Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání“

KRF/BAKR

Bakalářská práce

5

0

Zp

3L

Patička