Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 3
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskaja neologija: opyt izučenija. In Leksiko-grammatični innovaciji v sučasnich slov´jans´kich movach : materiali IX Mižnarodnoji naukovoji konferenciji. Dnipro: Lira, 2019. s. 53-60. ISBN: 978-966-981-175-2
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Hodnotový obraz Česka a Ruska u Jáchyma Topola. In Revitalizace hodnot: umění a literatura IV. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2019. s. 447-456. ISBN: 978-80-263-1476-9
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Metaforičeskije scenarii: Tradicii i novacii (na materiale sovremennych mediatekstov). Lingvistika. Lingvokul´turologija, 2019, roč. 13, č. 2019, s. 298-321. ISSN: 2409-3238
  Detail publikace

Patička