Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 19
ŠATUNOVA, O. V., MINACHMETOVA, A. Z., TALYŠEVA, I. A., PEŠKOVÁ, M. Diagnostika professional´no-psichologičeskoj gotovnosti rossijskich pedagogov k realizacii inkljuzivnogo obrazovanija. Kazanskij pedagogičeskij žurnal, 2019, roč. 135, č. 4, s. 143-150. ISSN: 1726-846X
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskaja neologija: opyt izučenija. In Leksiko-grammatični innovaciji v sučasnich slov´jans´kich movach : materiali IX Mižnarodnoji naukovoji konferenciji. Dnipro: Lira, 2019. s. 53-60. ISBN: 978-966-981-175-2
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskie novšestva i ich diskursivnoe osvoenie. In Žurnalistika, mul´timedia: informacionnyj i sociokul´turnyj potencial. Krasnodar: Kubanskij gosudarstvennyj universitet, 2019. s. 85-98. ISBN: 978-5-8209-1605-2
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Hodnotový obraz Česka a Ruska u Jáchyma Topola. In Revitalizace hodnot: umění a literatura IV. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2019. s. 447-456. ISBN: 978-80-263-1476-9
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M., PEŠKOVÁ, M., BREITFELDER, M. Interkulturalita a národnostní menšiny v teorii i praxi - témata, historie, biografie, holocaust. Praha, 2019., ISBN: 978-80-87646-26-7,
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M.., PEŠKOVÁ, M.., BREITFELDER, M.. Interkulturalita a národnostní menšiny v teorii i praxi: témata, historie, biografie, holocaust. 1. vyd. Praha : ViaCentrum, 2019, 164 s. ISBN: 978-80-87646-26-7
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Introspektivní metody ve výuce interkulturní komunikativní kompetence. Philologia rossica, 2019, roč. Neuveden, č. 1, s. 71-86. ISSN: 2694-8826
  Detail publikace
VALOVA, L. Jazyk kak zerkalo real´nosti. Pedagogická fakulta UK Praha, 2019.
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M., BOŽKOVA, G. N. Jazykovaja proekcija obratnogo kul´turnogo šoka. Novaja rusistika, 2019, roč. 12, č. 2, s. 19-30. ISSN: 1803-4950
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Metaforičeskije scenarii: Tradicii i novacii (na materiale sovremennych mediatekstov). Lingvistika. Lingvokul´turologija, 2019, roč. 13, č. 2019, s. 298-321. ISSN: 2409-3238
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Neofrazemy v sovremennom mediatekste. In Mediaissledovanija 2019. Barnaul: Izdatel´stvo Altajskogo gosudarstvennogo universiteta, 2019. s. 28-40. ISBN: 978-5-7904-2378-9
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G., RAMAZANOV, S. Obraz vremeni v poezii B. Pasternaka. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (AUEDFD), 2019, roč. Neuveden, č. 62, s. 137-144. ISSN: 2602-2788
  Detail publikace
VALOVA, L. Opyt aprobaciji kursa "Russkij jazyk i kul´tura reči" v Zapadnočešskom universitete. In J?zyk Rosyjski jako obcy : Dydaktyka w audytorium s?owiańskim i nies?owiańskim. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2019. s. 127-139. ISBN: 978-83-951407-3-0
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Prepodavanie russkogo jazyka v Čechii: Obzor sovremennogo sostojanija. Russkij jazyk za rubežom, 2019, roč. 276, č. 5, s. 86-91. ISSN: 0131-615X
  Detail publikace
ARTEMOV, A.., ČERVENKOVÁ, M.., KLEČKOVÁ, G.., KOHOUT, J.., KOLAŘÍKOVÁ, K.., KUBÍKOVÁ, K.., MAJEROVÁ, Ž.., MAHMOUD MOHAMED MAYHOUB, D.., MIŠTEROVÁ, I.., MOTLÍKOVÁ, I.., PECLOVÁ, Š.., PEŠKOVÁ, M.., PÍSKAČOVÁ, M.., ROZHOUDOVÁ, L.., SCHEJBALOVÁ, A.., SOVÁKOVÁ, J.., VOLTROVÁ, M.., ZACHOVÁ, M.., JANA, Z.. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 154 s. ISBN: 978-80-261-0932-7
  Detail publikace
Pešková, M. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 18.10.2019 - 18.10.2019.
  Detail publikace
Pešková, M., Pešková, M., Kubíková, K., Rozvíjení interkulturní komunikační konference ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň, 18.10.2019 - 18.10.2019.
  Detail publikace
GOLOVATINA, V., MISTROVÁ, V., MOLCAN, M. Tvoj šans 2 : ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň, 2019., ISBN: 978-80-7489-509-8,
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. ????????? ????????? ?????????, ??????? ?????????????? ??????????? ??????, ? ???????? ??????????? ??????????????? ???????????. Hradec Králové, 2019.
  Detail publikace

Patička