Přejít k obsahu

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků III

odborná konference se koná v pátek 18. 10. 2019 v prostorách FPE ZČU v Plzni od 9.00 hodin.

Přihlášku s názvem příspěvku zasílejte na adresu  peskova@krf.zcu.cz   do konce května 2019. Účastnický poplatek nebude vybírán.

Kurz Práce se žáky s OMJ a se žáky z kulturně odlišného prostředí v LS 2018/2019

Středa 10.-11. hodina (15.45 - 17.25) učebna VC 331

20. 2. 2019       1. Úvodní workshop

(vymezení základních otázek tématu a kurzu, zkušenosti z hospitací, zákl.zdroje, diskuse se studenty FPE s OMJ o jejich životní zkušenosti)

27. 2. 2019       2. Práce s kulturní diverzitou - "Sociokulturní handicap" žáků s OMJ   (dr. Zachová)

6. 3. 2019         3.  Beseda s učiteli z praxe

(sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, diskuse - pohled různých aktérů na výuku žáků s OMJ (učitelé, zástupci města, NIDV), modelová řešení praktických situací

13. 3. 2019       4. Žáci s OMJ z pohledu pedagogické psychologie  (dr. Kubíková)

20. 3. 2019       5. Makro a mikročinitelé ovlivňující výuku žáků s OMJ. Základy interkult. kompetence  (dr. Pešková)

(legislativa, střet teorie a praxe, rozvíjení interkult.kompetence pro práci s heterogenní třídou)

27. 3. 2019       6. Praktický interkulturní trénink  (dr. Pešková)

(konkrétní příklady řešení kritických situací, osobnostní rozvoj)

3. 4. 2019          7. Model: Výuková metoda pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (SIOP Sheltered Instruction Observation Protocol)     (dr. Klečková)

10. 4. 2019       8. Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka    (dr. Zelenková)

17. 4. 2019       9. Komunikace se žáky s OMJ ve třídě    (dr. Zelenková)

24. 4. 2019       10. Možnosti VV zprostředkovat kulturní tradici konkrétní země v souč.multikult. společnosti (Mgr.Čermáková)

15. 5. 2019       11. Výtv.výchova jako prostor pro interkulturní vzdělávání  (Mgr. Titzová)

22. 5. 2019       12. Závěrečný workshop

(evaluace kurzu, vyhodnocení nejefektivnějších přístupů a metod, sebereflexe, náměty pro sestavení metodiky)

Účast prosím nahlaste M. Šurkalové na KVK suromar@kvk.zcu.cz

Dne 25. 1. 2019 od 8 do 16 hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Katedře ruského jazyka. Navštívit nás můžete v kanceláři VC 217.

Upozorňujeme studenty, že KRF stanovila předměty s povinnou docházkou, u nichž je vyžadována min. 70 % účast. 

Jedná se o tyto předměty:

  • KRF/DIDZ1
  • KRF/DIDZ2
  • KRF/DIDZ3
  • KRF/DIDZ4
  • KRF/DIDS1
  • KRF/DIDS2
  • KRF/DIDS3

Přihlášky k obhajobám bakalářských i diplomových prací se odevzdávají na sekretariátu KRF.

Přihlášku k obhajobě si, prosím, vytiskněte na

http://fpe.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/formulare.html

a odevzdejte na sekretariát do 30. 4. 2019 (pro letní termín obhajob) a do 30. 6. 2019 (pro podzimní termín obhajob)

K přihlášce je nutné přiložit index, kopii rodného listu, popř. oddací list.

_________________________________________________________________________________

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací je do 3. 5. 2019

pro jarní termín obhajob a do 30. 6. 2019 pro podzimní termín obhajob.

_________________________________________________________________________________

Stáže českých studentů v RF

Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice a Ruské středisko vědy a kultury v Praze 
si dovolují Vás informovat o zahájení vytváření plánu přijímání cizinců, osob bez občanství 
a rovněž ruských krajanů, žijících v zahraničí ke studiu na náklady přijímající strany do 
vzdělávacích organizací Ruské federace ve školním roce 2015/2016.
  Seznam odborností a zaměření přípravy k vysokoškolskému vzdělání, potvrzený nařízením 
Ministerstva pro vzdělávání a vědu Ruské federace ze dne 12. září 2013 č. 1061, 
je možné zhlédnout  na webových stránkách  Rossotrudničestva www.rs.gov.ru v části: 95.163.77.90/node/893.
 
  V případě Vašeho zájmu žádáme, abyste zaslali své objednávky do 22.09.2014 na e-mail: kurzy@rsvk.cz. 
Podrobnější informace obdržíte na tel.č. 233 370 478 (Katěrina Zubkovska).
 
S úctou
L.A. Gamza
vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR

 

Studium ruského jazyka v  Moskvě

Na základě nové bilaterální smlouvy nabízí Puškinův státní institut ruského jazyka v Moskvě frekventantům ZČU studium ruského jazyka se zajištěným ubytováním za zvýhodněnou cenu.

Kurzy: 24 hodin týdně
Ubytování: dvou/třímístné pokoje v areálu Institutu
Délka stáží: 1 a více měsíců
Cena - studium a ubytování: 22 000 rublů osoba/měsíc, tj. cca 13  750 Kč
Kontaktní osoba pro ZČU: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., katedra ruského a francouzského jazyka Fakulty pedagogické ZČU, peskova@krf.zcu.cz
www Institutu: http://www1.pushkin.edu.ru/

Na výjezd lze žádat finanční podporu z mobilních programů na ZČU
(FREE MOVERS, INTER-14)."

Zájemci o výjezd v zimním semestru 2014/2015 posílejte přihlášky dr. Peškové do 15.6.2014.

_________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Patička