Přejít k obsahu

Upozorňujeme studenty, že KRF od studijního roku 2017/18 stanovila předměty s povinnou docházkou, u nichž je vyžadována min. 70 % účast. 

Jedná se o tyto předměty:

  • KRF/DIDZ1
  • KRF/DIDZ2
  • KRF/DIDZ3
  • KRF/DIDZ4
  • KRF/DIDS1
  • KRF/DIDS2
  • KRF/DIDS3

Přihlášky k obhajobám bakalářských i diplomových prací se odevzdávají na sekretariátu KRF.

Přihlášku k obhajobě si, prosím, vytiskněte na

http://fpe.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/formulare.html

a odevzdejte na sekretariát do 30. 4. 2018 (pro letní termín obhajob) a do 30. 6. 2018 (pro podzimní termín obhajob)

K přihlášce je nutné přiložit index, kopii rodného listu, popř. oddací list.

_________________________________________________________________________________

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací je do 27. 4. 2018

pro jarní termín obhajob a do 30. 6. 2018 pro podzimní termín obhajob.

_________________________________________________________________________________

Stáže českých studentů v RF

Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice a Ruské středisko vědy a kultury v Praze 
si dovolují Vás informovat o zahájení vytváření plánu přijímání cizinců, osob bez občanství 
a rovněž ruských krajanů, žijících v zahraničí ke studiu na náklady přijímající strany do 
vzdělávacích organizací Ruské federace ve školním roce 2015/2016.
  Seznam odborností a zaměření přípravy k vysokoškolskému vzdělání, potvrzený nařízením 
Ministerstva pro vzdělávání a vědu Ruské federace ze dne 12. září 2013 č. 1061, 
je možné zhlédnout  na webových stránkách  Rossotrudničestva www.rs.gov.ru v části: 95.163.77.90/node/893.
 
  V případě Vašeho zájmu žádáme, abyste zaslali své objednávky do 22.09.2014 na e-mail: kurzy@rsvk.cz. 
Podrobnější informace obdržíte na tel.č. 233 370 478 (Katěrina Zubkovska).
 
S úctou
L.A. Gamza
vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR

 

Studium ruského jazyka v  Moskvě

Na základě nové bilaterální smlouvy nabízí Puškinův státní institut ruského jazyka v Moskvě frekventantům ZČU studium ruského jazyka se zajištěným ubytováním za zvýhodněnou cenu.

Kurzy: 24 hodin týdně
Ubytování: dvou/třímístné pokoje v areálu Institutu
Délka stáží: 1 a více měsíců
Cena - studium a ubytování: 22 000 rublů osoba/měsíc, tj. cca 13  750 Kč
Kontaktní osoba pro ZČU: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., katedra ruského a francouzského jazyka Fakulty pedagogické ZČU, peskova@krf.zcu.cz
www Institutu: http://www1.pushkin.edu.ru/

Na výjezd lze žádat finanční podporu z mobilních programů na ZČU
(FREE MOVERS, INTER-14)."

Zájemci o výjezd v zimním semestru 2014/2015 posílejte přihlášky dr. Peškové do 15.6.2014.

_________________________________________________________________________________

 

 

 Studijní program ruského jazyka pro ruskojazyčné uchazeče

 V akademické roce 2013/2014 KRF FPE ZČU v Plzni nabízí roční studium ruského jazyka pro ruskojazyčné uchazeče v rámci celoživotního vzdělávání.

Cílem studia je připraví uchazeče ke zvládnutí systému studia  na české vysoké škole.

Studenti získají přehled o obsahu předmětů vyučovaných v rámci bakalářského programu Ruský jazyk pro vzdělávání. 

Výuka bude vedena v ruském jazyce.

Studenti budou zároveň průběžně seznamováni s českou terminologií v oblasti gramatiky a literární vědy. Vyučované předměty povedou k překonání jazykové bariéry v češtině tak, aby byli studenti schopni v bakalářském studiu bez problémů absolvovat povinné předměty v češtině.

 Výuka bude probíhat blokově a formou individuálních konzultací na FPE ZČU v Plzni, Veleslavínova 42.

Studium je ukončeno složením předepsaných zkoušek a zápočtů a obhajobou ročníkové práce.

Poplatek za studium činí 22 000 Kč za rok.

 Bližší informace podává a přihlášky do 10.10 2013 přijímá Jana Rašínová, studijní referentka FPE ZČU v Plzni.

 Kontakt

Jana Rašínová

Sedláčková 38,  301 00 Plzeň

Tel: 37763 6020

e-mail. jana@fpe.zcu.cz

_____________________________________________________________________________________________

 Výzva pro zájemce o studentské mobility

programu LLP-Erasmus

pro akademický rok 2013/2014

 Dodatečné výběrové řízení

 Pro akademický rok 2013/2014 nabízí KRF volná místa na těchto univerzitách:

 L´Université de Rouen (Francie)

L´Université du Maine, Le Mans (Francie)

Universidade de Aveiro (Portugalsko)

University of Oulu (Finsko)

Roskilde Universitetscenter (Dánsko)

 Zájemci o studijní stáž programu LLP-Erasmus na některé z partnerských univerzit se mohou dodatečně přihlásit

u koordinátorky KRF Sylvy Novákové osobně v konzultačních hodinách nebo mailem do 11. 10. 2013.

 POZOR! V době konání stáže musí mít student(ka) ukončený první ročník VŠ studia.

 Podrobné informace o programu LLP-Erasmus naleznete na univerzitních www stránkách http://international.zcu.cz/  v odkazu  Informace pro studenty.

23. 9. 2013

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.  (snovakov@krf.zcu.cz)

Patička