Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky z psychologie

 • Psychologie se zaměřením na vzdělávání:

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce z psychologie naleznete zde.

Seznam doporučené literatury ke státní zkoušce naleznete zde.

_____________________________________________________________________________

 • Učitelství psychologie pro střední školy:

Okruhy ke státní magisterské zkoušce z psychologie naleznete zde.

Seznam doporučené literatury ke státní zkoušce naleznete zde.

_____________________________________________________________________________

 • Učitelství pro ZŠ a SŠ:

Seznam doporučené literatury a okruhy ke státní závěrečné zkoušce z psychologie jsou dostupné  zde.

_____________________________________________________________________

 • Učitelství pro 1. stupň ZŠ:

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z psychologie naleznete zde.

_________________________________________________________________________________________

 • Učitelství pro MŠ:

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce naleznete zde.

 _________________________________________________________________________________________

 

Termíny státních závěrečných zkoušek v AR 2019/2020:

letní termíny:

 • Výchova ke zdrví: 3. 6. 2020 od 11.30 hod

 • Psychologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství psychologie pro SŠ: 22. 6. 2020 od 13 hod

 • Učitelství pro MŠ: 11.-18. 6. 2020 vždy od 8.30 hod

 • Učiteství pro 1. st. ZŠ: 23.-29. 6. 2020 vždy od 8.30 hod

 • Učiteství pro 2. st. ZŠ (společný základ): 11.-19. 6. 2020 vždy od 8.30 hod

 • Učitelství pro SŠ (společný základ): 2. 6. 2020 od 8.30 hod

podzimní termín: 24. 8.-8. 9. 2020

 

 Organizační zabezpečení a formální náležitosti státní závěrečné zkoušky a kvalifikačních prací (Vyhláška děkana č. 2VD/2018)

 

 

Patička