Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky

1) Státní závěrečné zkoušky z psychologie pro bakalářský obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání:

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce z psychologie naleznete zde

Seznam doporučené literatury ke státní zkoušce naleznete zde

2) Státní závěrečné zkoušky z psychologie pro navazující magisterský obor Učitelství psychologie pro střední školy:

Okruhy ke státní magisterské zkoušce z psychologie naleznete zde

Seznam doporučené literatury ke státní zkoušce naleznete zde

3) Státní závěrečné zkoušky z psychologie pro navazující magisterské studium Učitelství pro ZŠ a SŠ (společný základ):

Seznam doporučené literatury a okruhy ke státní závěrečné zkoušce z psychologie jsou dostupné  zde

4) Státní záverečné zkoušky z psychologie pro magisterský obor Učitelství 1. stupně ZŠ:

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z psychologie naleznete zde

 

 

Termíny státních závěrečných zkoušek v AR 2018/2019:

  • letní termín:

    Psychologie se zaměřením na vzdělávání: 6. 6. 2019 od 8.30 hod

    Učitelství psychologie pro SŠ: 6. 6. 2019 od 13 hod

    Výchova ke zdraví: 10. 6. 2019 od 8.30 hod

  • podzimní termín: 26. 8.–11. 9. 2019

           Výchova ke zdraví: 26. 8. 2019 od 8.30 hod

           Psychologie se zaměřením na vzdělávání: 4. 9. 2019 od 12 hod

           Učitelství psychologie pro SŠ: 4. 9. 2019 od 12.30 hod

 

 

 

 

Patička