Přejít k obsahu

Studijní materiály

Didaktika psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Didaktika psychologie - sylabus přednášky 29.09.2016
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu 29.09.2016
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc) 29.09.2016
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc) 29.09.2016
KPS/DIPSB - požadavyk k zápočtu 07.09.2015
Inventář výukových metod - ispirace pro tvorbu did.analýzy učiva 15.10.2013
Spektrum vzdělávacích cílů - slovesa očekávaných výstupů 15.10.2013
Psychologie v RVP pro gymnázia 29.09.2013
Didaktika psychologie - literatura 29.09.2013
Aktivní slovesa pro formulaci očekávaných výstupů 26.09.2013
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu 29.09.2016
KPS/DIPSB Požadavky ke kombinované zkoušce 30.10.2014
Didaktika psychologie - sylabus přednášky 29.09.2016

Krizová intervence

Krizová intervence 2019 13.03.2019

Management stresu

Copingové strategie a literatura k MNS 11.11.2014
KPS/MNS: Požadavky k zápočtu PhDr. V. Holeček, Ph.D. 10.12.2015

Náslechová praxe

Pozadavky k zapoctu NASPX 2016 22.11.2016
Formulář pro hospitační záznam 25.11.2013
Reflexe NASPX (formulář pro zápočtovou práci) 25.11.2013

Obecná psychologie a psych. osobnosti (pro komb.studium)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče_převod na grafy (soubor v excelu) 07.02.2018
KPS/ROBON: Šablona pro psaní SP 07.02.2018
KPS/ROBON: Sylabus přednášky 07.02.2018
KPS/ROBON: Požadavky k zápočtu a zkoušce 07.02.2018

Pedagogická psychologie

PPSS_karta_účastníka 09.04.2019
PPSS-seznam knih 25.03.2019
PPSS KAIII.2a_podvojny_denik (1) 25.03.2019
PPSS - přednášky 2019 26.02.2019
PEPS 2018-19 20.02.2019
PGPSA 2018-19 24.10.2018
PPSS Reflexe oducene hodiny 09.03.2018
PPSS-seminare 09.03.2018

Pedagogicko-psychologická diagnostika

PPD 24.10.2018

Pozitivní psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Dotazník spokojenosti_úpravy POPS 25.09.2018
Dotazník pozitivity_výsledky ZS-2018 25.09.2018
POPS požadavky k zápočtu 25.09.2018
Rozpis prezentací _ ZS - 2018 25.09.2018

Psychologie 1 (pro FZS)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Psychologie 1_sylabus přednášky 19.02.2019
Psychologie 1_sablona pro psani SP 07.09.2018
Psychologie 1_pozadavky k zap 02.02.2019
Energetické koláče - převod na grafy 17.10.2017

Psychologie osobnosti (pro FZS - kombinované studium)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

PSOSK - sylabus přednášky 13.10.2017
PSOSK požadavky k Zp a Zk 07.11.2018
Energetické koláče - převod na grafy 13.10.2017

Psychologie osobnosti - dotazníky sebepoznání (na zápočet)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Test frustrační tolerance - ukázka 23.04.2019
Test potřeb 22.02.2019
Energetické koláče_převod na grafy 04.03.2017
Sebehodnocení_3 obrazy "Já" 08.10.2015
Dotazník sebehodnocení_profil osobnosti 08.10.2015
Normy pro testy ze semináře PSOS 17.10.2012
Styly řešení konfliktů 17.10.2012
Dotazníky ke stresu - popis a normy 17.10.2012
Stupeň stresové zátěže 17.10.2012
Stres neničí jen duši, ale i tělo 17.10.2012
Náchylnost ke stresu 17.10.2012
Zdroj a úroveň stresu 17.10.2012
Dotazník o temperamentu (sémantický diferenciál, slouží výzkumu) 17.10.2012
Vlastnosti klasické typologie temperamentu 17.10.2012
Vzorec temperamentu Eysenckův osobnostní dotazník online na http://www.temperament.wladik.net 03.04.2013
Normy dotazníku "Vzorec temperamentu" 17.10.2012
Typ představivosti 17.10.2012

Psychologie osobnosti - pokyny

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOSO: Požadavky k zápočtu a zkoušce 06.05.2019
KPS/PSOSO: Stručný sylabus přednášky z Ps.osobnosti (pouze základní učivo) 11.05.2016
KPS/PSOSO Šablona pro psaní SP 05.02.2018

Psychologie osobnosti - přehledy pro přednášky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Reakce na frustraci, druhy deprivací 17.10.2012
Inteligence - její druhy a pásma 17.10.2012
Kretschmerova typologie temperamentu 17.10.2012
Třídění potřeb 17.10.2012
Přístupy k psychologii osobnosti 17.10.2012
Struktura osobnosti 17.10.2012

Psychologie osobnosti učitele

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOU: Požadavky k zápočtu pro PS i KS (dr.V.Holeček) 03.04.2019
KPS/PSOU: Psychologie osobnosti učitele_sylabus přednášky 06.02.2019

Psychologie práce a organizace

Přehledová studie 13.11.2014
Nezaměstnanost 06.12.2013
Osobnost vedoucího pracovníka 24.04.2013
KPS/PSPO Otázky ke zkoušce Mgr. K. Kubíková 27.11.2012

Psychopatologie

Neorganické poruchy spánku 14.05.2013
KPS/PSPAO Otázky z psychopatologie doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 02.05.2013
KPS/PSPAB Dětská psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Poruchy motivačních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012
KPS/PSPAB Podklady pro výuku Mgr. V. Lovasová, Ph.D. 17.10.2012

Psychoterapie

KPS/PSTEA materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTEB materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012
KPS/PSTE Otázky ke zkoušce Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc 17.10.2012

Selfmanagement

Studijní texty, požadavky k zápočtu PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. 22.02.2015

Sociálně psychologické techniky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Výpočet koeficientu životní spokojenosti 04.10.2018
Energetické koláče - excel.soubor - převod na grafy 07.10.2016
KPS/9PSYV Požadavky k zápočtu pro CŽV_Spec.pedagogika 07.10.2016

Sociální psychologie

KPS/SOPS Sociální psychologie Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. 17.10.2012

Školní psychologie

Požadavky k zápočtu ze ŠKOPS pro výchovné poradce V. Holeček, vyučující 21.05.2019
Šablona pro psaní Zápočtové práce (V.Holeček, vyučující) 14.03.2019
Sylabus přednášky ŠKOPS pro výchovné poradce (V.Holeček, vyučující) 14.03.2019
Dotazník pro učitele otázky, které zajímají školní psychology 04.03.2013
Kdo je kdo v naší třídě průzkum rolí žáků ve školní třídě 04.03.2013
Nedokončené věty (projektivní technika) 04.03.2013
Dotazník pro identifikaci rolí ve školní třídě "peer-nomination dotazník" 04.03.2013
Dotazník o drogách 04.03.2013
Průzkum šikanování Dotazník 04.03.2013
Sociometrie ve školní třídě Dotazník 04.03.2013
Naše třída - program pro vyhodnocení (v excelu) 04.03.2013
Naše třída Dotazník včetně norem 04.03.2013
Hodnocení učitele žákem Dotazník 04.03.2013
Osobnost úspěšného učitele 04.03.2013

Výstupová praxe

Rozvrh na výstupovou praxi 03.04.2013
Pokyny k praxi a požadavky k zápočtu Podrobné pokyny obdrží studenti na hodinách DIPSB 30.03.2016
Vzor přípravy na vyučovací hodinu 03.04.2013

Vývojová psychologie

VYPS-vyvojova-psychologie (1) 18.10.2018

Vývojová psychologie

Okruhy ke zkoušce VYPSO 25.04.2018
VYPSO-vyvojova psychologie 07.03.2018

ZPPEC

ZPPEC 2017 21.03.2017

Patička