Přejít k obsahu

Studijní materiály

Didaktika psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/DIPSB Požadavky ke kombinované zkoušce
Psychologie v RVP pro gymnázia
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc)
Formulář pro didakt.analýzu učiva (didanuc)
Inventář výukových metod - ispirace pro tvorbu did.analýzy učiva
Didaktika psychologie - literatura
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu
KPS/DIPSA _ požadavky k zápočtu
KPS/DIPSB - požadavyk k zápočtu
Aktivní slovesa pro formulaci očekávaných výstupů
Spektrum vzdělávacích cílů - slovesa očekávaných výstupů
Didaktika psychologie - sylabus přednášky
Didaktika psychologie - sylabus přednášky

Krizová intervence

Krizová intervence 2019

Management stresu

Copingové strategie a literatura k MNS
KPS/MNS: Požadavky k zápočtu PhDr. V. Holeček, Ph.D.

Náslechová praxe

Formulář pro hospitační záznam
Pozadavky k zapoctu NASPX 2016
Reflexe NASPX (formulář pro zápočtovou práci)

Obecná psychologie (pro komb.stud.uč.pro 1.st.ZŠ či MŠ)

KPS/OBPS: Požadavky k zápočtu
KPS/OBPS: Sylabus přednášky

Obecná psychologie a psych. osobnosti (pro komb.studium)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče_převod na grafy (soubor v excelu)
KPS/ROBON: Požadavky k zápočtu a zkoušce
KPS/ROBON: Šablona pro psaní SP
KPS/ROBON: Sylabus přednášky

Pedagogická psychologie

PEPS 2018-19
PGPSA 2019-20
PPSS KAIII.2a_podvojny_denik (1)
PPSS Reflexe oducene hodiny
PPSS - přednášky 2019
PPSS-seminare
PPSS-seznam knih
PPSS_karta_účastníka

Pedagogicko-psychologická diagnostika

PPD 2019
PPD

Pozitivní psychologie

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Dotazník pozitivity_výsledky ZS-2018
Dotazník spokojenosti_úpravy POPS
POPS požadavky k zápočtu
Rozpis prezentací _ ZS - 2018

Psychologie 1 (pro FZS)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče - převod na grafy
Psychologie 1_pozadavky k zap
Psychologie 1_sablona pro psani SP
Psychologie 1_sylabus přednášky

Psychologie osobnosti (pro FZS - kombinované studium)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče - převod na grafy
PSOSK požadavky k Zp a Zk
PSOSK - sylabus přednášky

Psychologie osobnosti - dotazníky sebepoznání (na zápočet)

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Energetické koláče_převod na grafy
Sebehodnocení_3 obrazy "Já"
Test frustrační tolerance - ukázka
Test potřeb
Styly řešení konfliktů
Normy pro testy ze semináře PSOS
Normy dotazníku "Vzorec temperamentu"
Dotazníky ke stresu - popis a normy
Dotazník sebehodnocení_profil osobnosti
Stupeň stresové zátěže
Náchylnost ke stresu
Zdroj a úroveň stresu
Stres neničí jen duši, ale i tělo
Dotazník o temperamentu (sémantický diferenciál, slouží výzkumu)
Vlastnosti klasické typologie temperamentu
Vzorec temperamentu Eysenckův osobnostní dotazník online na http://www.temperament.wladik.net
Typ představivosti

Psychologie osobnosti - pokyny

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOSO: Požadavky k zápočtu a zkoušce
KPS/PSOSO: Stručný sylabus přednášky z Ps.osobnosti (pouze základní učivo)
KPS/PSOSO Šablona pro psaní SP

Psychologie osobnosti - přehledy pro přednášky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Reakce na frustraci, druhy deprivací
Inteligence - její druhy a pásma
Kretschmerova typologie temperamentu
Třídění potřeb
Přístupy k psychologii osobnosti
Struktura osobnosti

Psychologie osobnosti učitele

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/PSOU: Požadavky k zápočtu pro PS i KS (dr.V.Holeček)
KPS/PSOU: Psychologie osobnosti učitele_sylabus přednášky

Psychologie práce a organizace

Nezaměstnanost
Osobnost vedoucího pracovníka
Přehledová studie
KPS/PSPO Otázky ke zkoušce Mgr. K. Kubíková

Psychopatologie

KPS/PSPAO Otázky z psychopatologie doc. PhDr. J. Miňhová, CSc.
Neorganické poruchy spánku
KPS/PSPAB Dětská psychopatologie Mgr. V. Lovasová, Ph.D.
KPS/PSPAB Podklady pro výuku Mgr. V. Lovasová, Ph.D.
KPS/PSPAB Poruchy motivačních procesů Mgr. V. Lovasová, Ph.D.

Psychoterapie

KPS/PSTEA materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc
KPS/PSTEB materiály Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc
KPS/PSTE Otázky ke zkoušce Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc

Selfmanagement

Studijní texty, požadavky k zápočtu PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.

Sociálně psychologické techniky

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

KPS/9PSYV Požadavky k zápočtu pro CŽV_Spec.pedagogika
Energetické koláče - excel.soubor - převod na grafy
Výpočet koeficientu životní spokojenosti

Sociální psychologie

KPS/SOPS Sociální psychologie Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc.

Školní psychologie

Požadavky k zápočtu ze ŠKOPS pro výchovné poradce V. Holeček, vyučující
Šablona pro psaní Zápočtové práce (V.Holeček, vyučující)
Sylabus přednášky ŠKOPS pro výchovné poradce (V.Holeček, vyučující)
Dotazník o drogách
Dotazník pro učitele otázky, které zajímají školní psychology
Naše třída - program pro vyhodnocení (v excelu)
Hodnocení učitele žákem Dotazník
Kdo je kdo v naší třídě průzkum rolí žáků ve školní třídě
Naše třída Dotazník včetně norem
Dotazník pro identifikaci rolí ve školní třídě "peer-nomination dotazník"
Průzkum šikanování Dotazník
Sociometrie ve školní třídě Dotazník
Osobnost úspěšného učitele
Nedokončené věty (projektivní technika)

Výstupová praxe

Rozvrh na výstupovou praxi
Pokyny k praxi a požadavky k zápočtu Podrobné pokyny obdrží studenti na hodinách DIPSB
Vzor přípravy na vyučovací hodinu

Vývojová psychologie

VOPS_Nástup dítěte do školy jako významný vývojový mezník_prof.Šulová_2019
VOPS_Nástup dvouletých dětí do institucionální péče_prof.Šulová_2019
VOPS_Řeč_prof.Šulová_2019
VOPS_Řečový vývoj bilingvního dítěte_prof.Šulová_2019
VOPS_Rozpory_prof.Šulová_2019
VOPS_Socioemocionální vývoj_prof.Šulová_2019
VYPS-vyvojova-psychologie-2019
VYPSO-vyvojova psychologie
Okruhy ke zkoušce VYPSO

ZPPEC

ZPPEC 2017
Archív

Patička