Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 16
BURŠÍKOVÁ, D. Dítě s epilepsií v prostředí školy. 1. vyd. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019, 271 s. ISBN: 978-80-7553-660-0
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., BEŇOVÁ, B., ROKYTOVÁ, J., KRŠEK, P. Faktory ovlivňující školní život dětí s epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, roč. 82, č. 3, s. 279-284. ISSN: 1210-7859
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., BĚLOHLÁVKOVÁ, A., EBEL, M., ROKYTOVÁ, J., KRŠEK, P. Influence of cognitive and behavioural comorbidities on the level of Depression and Anxiety among children with Epilepsy.. ATHENS, Greece, 2019.
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., VÝCHODSKÁ, Z. Klima školní třídy dítěte s epilepsií. Brandýs nad Labem, 2019.
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D. Kvalita života a školní úspěšnost u dětí s epilepsií. Brandýs nad Labem, 2019.
  Detail publikace
KLIMTOVÁ, V. Postoje učitelů k obsahům a tématům vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Brandých nad Labem, 2019.
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J., SVOBODA, M. Problematika šikany z pohledu praxe výchovných poradců. Praha, 2019.
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J., SVOBODA, M. Problematika šikany z pohledu školní praxe. Brandýs nad Labem, 2019.
  Detail publikace
SVOBODA, M. Psychosociální aspekty stravy typu fastfood. Pedagogická fakutla UP v Olomouci, 2019.
  Detail publikace
SVOBODA, M. Psychoterapie v léčbě obezity. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2019.
  Detail publikace
ARTEMOV, A.., ČERVENKOVÁ, M.., KLEČKOVÁ, G.., KOHOUT, J.., KOLAŘÍKOVÁ, K.., KUBÍKOVÁ, K.., MAJEROVÁ, Ž.., MAHMOUD MOHAMED MAYHOUB, D.., MIŠTEROVÁ, I.., MOTLÍKOVÁ, I.., PECLOVÁ, Š.., PEŠKOVÁ, M.., PÍSKAČOVÁ, M.., ROZHOUDOVÁ, L.., SCHEJBALOVÁ, A.., SOVÁKOVÁ, J.., VOLTROVÁ, M.., ZACHOVÁ, M.., JANA, Z.. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 154 s. ISBN: 978-80-261-0932-7
  Detail publikace
SVOBODA, M. Sociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávání. In Psychológia inkluzívnej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22.10.2019. Žilina: IPV Inštitút priemyslnej výchovy, 2019. s. 161-169. ISBN: 978-80-89902-13-2
  Detail publikace
KUBÍKOVÁ, K., LUKAVSKÁ, K., BOHÁČOVÁ, A., MAINZ, D., SVOBODOVÁ, S. Test Anxiety Inventory (TAI): validization and psychometric properties of Czech version. In Intcess 2019 - 6th International Conference on Education and Social Sciences. Istanbul: International Organization Center of Academic Research, 2019. s. 167-175. ISBN: 978-605-82433-5-4
  Detail publikace
LOVASOVÁ, V., KUSHCH, O. Vnitřní faktory pracovní spokojenosti zaměstnanců ve výrobních podnicích v ČR. In Work and Organizational Psychology 2019 : 18th international conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 171-180. ISBN: 978-80-210-9488-8
  Detail publikace
SVOBODA, M., BOHÁČOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Šikana a pocit bezpečí žáků ve vybraných školách. Aplikovaná psychologie, 2019, roč. 4, č. 6, s. 424-440. ISSN: 2336-8276
  Detail publikace
SVOBODA, M., BOHÁČOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Šikana z pohledu žáků na základních a středních školách plzeňského regionu. Brandýs nad Labem, 2019.
  Detail publikace

Patička