Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2018

  Počet Rok
Počet titulů 23
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., VÝCHODSKÁ, Z. Child with epilepsy in regular school: sociometric status and teacher support. Dublin, 2018.
  Detail publikace
SVOBODA, M., JIŘINCOVÁ, B. Emoce jako jeden z fenoménů sociálně psychologického výcviku. In Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2018. s. 31-43. ISBN: 978-80-87871-03-4
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J. Exam phobia and its therapy. In Life in Health 2018: Research and practice : proceedings of the international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 28-36. ISBN: 978-80-210-9178-8
  Detail publikace
KUBÍKOVÁ, K., LUKAVSKÁ, K., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., SVOBODOVÁ, S. Measuring behavioral inhibition and behavioral activation in children – validation of czech bis/bas scale. Polskie Forum Psychologiczne, 2018, roč. 23, č. 3, s. 628-641. ISSN: 1642-1043
  Detail publikace
LOVASOVÁ, V., KUBÍKOVÁ, K. Metody sociálně psychologického výcviku v procesu implementace metod průmyslového inženýrství. In Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2018. s. 16-23. ISBN: 978-80-87871-03-4
  Detail publikace
LOVASOVÁ, V., ŠEVČÍK, J. Motivation to Practice a Teaching Profession during the Studies at the Faculty of Education. In 5th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. Istanbul: OCERINT Publishing, 2018. s. 349-354. ISBN: 978-605-82433-2-3
  Detail publikace
SVOBODA, M. Myths innutrition. In Life in Health 2018: Research and practice : proceedings of the international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 126-132. ISBN: 978-80-210-9178-8
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., POTUŽÁK, D., BEŇOVÁ, B., KRŠEK, P. Psychometric properties of the Czech version of the Stigma Scale of Epilepsy. PLoS ONE, 2018, roč. 13, č. 3, s. ´e0195225-1´-´e0195225-10´. ISSN: 1932-6203
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J. Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu. E-psychologie, 2018, roč. 12, č. 1, s. 37-52. ISSN: 1802-8853
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J., LOVASOVÁ, V. Psychopatologie : pedagogické, právní a sociální aspekty. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 237 s. ISBN: 978-80-7380-721-4
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., LOHROVÁ, K., RANDA, M. Přínos terénní výuky k posunu od prekonceptu směrem k odbornému pojmu. In DidSci Plus : Research in Didactics of Science PLUS : Abstracts of Presentations. Praha: Charles University, Faculty of Science, 2018. s. 17. ISBN: 978-80-7444-058-8
  Detail publikace
KUBÍKOVÁ, K. Příčiny neúspěšnosti způsobené osobnostními faktory, nedostatečnou motivací, problémy při adaptaci na nové prostředí. Plzeň, 2018.
  Detail publikace
KLIMTOVÁ, V. Realizace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních školách. Brno, 2018.
  Detail publikace
KLIMTOVÁ, V., LOVASOVÁ, V. Realizace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních školách. In Život ve zdraví 2018: teoria a praxe : soubor příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 45-52. ISBN: 978-80-210-9176-4
  Detail publikace
JIŘINCOVÁ, B., SVOBODA, M. Sociální komunikace jako cíl a prostředek sociálně psychologického výcviku. In Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2018. s. 2-10. ISBN: 978-80-87871-03-4
  Detail publikace
KUBÍKOVÁ, K., BOHÁČOVÁ, A., SVOBODOVÁ, S., PAVELKOVÁ, I., KUCHAŘ, M., KOFROŇOVÁ, E. Strach a úzkost ve škole - analýza stresových reakcí na zátěžové situace ve škole. Olomouc, 2018.
  Detail publikace
LOVASOVÁ, V., PRŮŠOVÁ, B. Teacher Models at the Faculty of Education. In 5th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. Istanbul: OCERINT Publishing, 2018. s. 344-348. ISBN: 978-605-82433-2-3
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J., VÝCHODSKÁ, Z., BEŇOVÁ, B., KRŠEK, P. The sociometric status of children in epilepsy in regular Czech schools. Vídeň, 2018.
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J. Užití relaxačních technik v rámci sociálně psychologického výcviku u studentů pedagogické fakulty. In Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2018. s. 24-30. ISBN: 978-80-87871-03-4
  Detail publikace
SVOBODA, M., BOHÁČOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Užívání návykových látek žáky základních a středních škol. Vernířovice u Šumperka, 2018.
  Detail publikace
HOLEČEK, V. Využití sociálně psychologické her v předmětu osobnostní a sociální výchova na základní škole. In Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2018. s. 63-76. ISBN: 978-80-87871-03-4
  Detail publikace
MIŇHOVÁ, J., MIŇHA, M. Znalecké posudky při rozhodování o nezletilých dětech. In Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce při riešení rodinných sporov. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálněj práce sv.Alžběty, n.o., 2018. s. 99-112. ISBN: 978-80-972982-0-3
  Detail publikace
BÁROVÁ, V., BURŠÍKOVÁ, D., KOHOUT, J. Znalosti vysokoškolských studentů o poruchách autistického spektra měřené validovaným testem. e-Pedagogium, 2018, roč. Neuveden, č. 1, s. 16-32. ISSN: 1213-7758
  Detail publikace

Patička