Přejít k obsahu

Aktuality

NEPŘÍTOMNOST PEDAGOGŮ:

Ve dnech 16. - 20. 4. 2018 nebude přítomen Dr. Svoboda z důvodu konání výuky Nečtinech.

Ve dnech 25. 4. - 2. 5. 2018 nebude přítomna Mgr. Klimtová (dovolená).

Dne 30. 4. 2018 bude omezen provoz sekretariátu z důvodu nepřítomnosti (dovolená) sekretářky. Z tohoto důvodu bude akceptován termín 2. 5. 2018 pro fyzické odevzdání BP, DP a přihlášek k obhajobám pro letní termín.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

Žádáme studenty, aby využívali především úřední hodiny sekretářky katedry a konzultační hodiny vyučujících a aby omezili mailovou komunikaci. Zkušenosti ukazují, že mnoho mailů obsahuje zbytečné dotazy, neboť odpovědi lze obvykle nalézt na webu katedry či fakulty.

Při podávání žádostí nutno vycházet ze zásad a povinností uvedených ve Studijním a zkušebního řádu ZČU a informací studijního oddělení FPE. Student je povinen podávat žádosti pouze na formulářích, které jsou ke stažení na webu FPE na adrese: http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/formulare.html

Žádosti studentů vyřizuje PhDr.V.Holeček,Ph.D., zást.vedoucí KPS ve svých konzultačních hodinách (po předchozí domluvě i mimo tyto hodiny). K žádosti o uznání předmětu na základě předchozího studia se vždy vyjadřuje garant předmětu. Student je povinen doložit k žádosti doklad o absolvování předmětu a dokumentaci o jeho rozsahu a obsahu.

Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU, čl. 14, odst. 3 může student požádat VYUČUJÍCÍ VŠECH ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit. Student odevzdá žádost s formulářem vyplněným a podepsaným vyučujícími jednotlivých předmětů na studijní oddělení - na začátku každého semestru, tj. do 14 dnů po jeho zahájení.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pravidel.

....

Patička