Přejít k obsahu

Aktuality

Termín pro odevzdání kvalifikačních prací pro letní (červnové) obhajoby je na KPS stavnoven na 30. 4. 2020 (vyhláška vedoucí katedry).

Před odevzdáním kvalifikační práce si prosím prostudujte pokyny pro odevzdání KP (zde), aby bylo vše tak, jak má být.

Mezní terním pro odevzdání podkladů pro zadání KP je dle harmonogramu AR stanoven takto:

  • DP (studenti 1. roč. NMgr a 4. roč. Mgr.) do 6. 12. 2019,

  • BP (studenti 2. roč. Bc) do 12. 6. 2020,

podkldy pro zadání se odevzdávají sekretářce katedry.

NEPŘÍTOMNOST PEDAGOGŮ:

Z provozních důvodů jsou změněny úřední hodiny sekretariátu KPS v týdnu od 14. do 18. 10. takto:

  • pondělí: 9-13 hod,

  • úterý, středa a čtvrtek: omezený provoz dle časových možností vyučujících, kteří budou na sekretariátu suplovat,

  • pátek: úřední hodiny zrušeny.

Za pochopení děkuje A. Kašáková

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

Žádáme studenty, aby využívali především úřední hodiny sekretářky katedry a konzultační hodiny vyučujících a aby omezili mailovou komunikaci. Zkušenosti ukazují, že mnoho mailů obsahuje zbytečné dotazy, neboť odpovědi lze obvykle nalézt na webu katedry či fakulty.

Při podávání žádostí nutno vycházet ze zásad a povinností uvedených ve Studijním a zkušebního řádu ZČU a informací studijního oddělení FPE. Student je povinen podávat žádosti pouze na formulářích, které jsou ke stažení na webu FPE na adrese: http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/formulare.html

Žádosti studentů vyřizuje PhDr.V.Holeček,Ph.D., zást.vedoucí KPS ve svých konzultačních hodinách (po předchozí domluvě i mimo tyto hodiny). K žádosti o uznání předmětu na základě předchozího studia se vždy vyjadřuje garant předmětu. Student je povinen doložit k žádosti doklad o absolvování předmětu a dokumentaci o jeho rozsahu a obsahu.

Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU, čl. 14, odst. 3 může student požádat VYUČUJÍCÍ VŠECH ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit. Student odevzdá žádost s formulářem vyplněným a podepsaným vyučujícími jednotlivých předmětů na studijní oddělení - na začátku každého semestru, tj. do 14 dnů po jeho zahájení.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pravidel.

....

Patička