Přejít k obsahu

Zápočet z předmětů SBP1, DISE a DISE1 

uděluji po předložení těchto dvou dokumentů:

1) "Zápočtového protokolu" - podepisuje autor a vedoucí práce + sekretářka katedry

2) "Projektu BP/DP" - vypracuje podle formuláře autor ve spolupráci s vedoucím práce.

Formuláře k těmto dokumentům jsou k dispozici níže ke stažení. V písemné podobě nutno odevzdat řádně vyplněné oba dokumenty - jinak nebude zápočet udělen. Požadavky k zápočtu jsou podrobně vysvětleny na seminářích (uvedeny jsou také v obou dokumentech, které nutno předložit). Než pošlete mail s dotazem, znovu si prosím prostudujte na těchto www stránkách uvedené pokyny. Věřím, že tam naleznete všechny odpovědi na vaše otázky.

Projekt BP/DP i zápočtový protokol možno odevzdávat sekretářce katedry kdykoliv v jejích úředních hodinách.

Poslední zápočty z předmětu KPS/SBP1 bych rád udělil nejpozději do začátku LS 2017!!! V. Holeček 

 

Citování literatury a pramenů - odkaz na prezentaci:

http://home.zcu.cz/~firstova/PED_psych_citace.ppt

 

 

Důležitá sdělení:

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací na KPS

Termíny obhajob v akad. roce 2018/2019 - letní termín 10. - 14. 6. 2019, podzimní termín 9. - 13. 9. 2019

Vyhlášená témata BP pro obor Výchova ke zdraví

Vyhlášená témata BP z psychologie v akad. roce 2018/2019

Vyhlášená témata DP z psychologie v akad. roce 2018/2019

Patička