Přejít k obsahu

Zápočet z předmětů SBP1, DISE a DISE1 

se uděluje po předložení těchto dvou dokumentů:

1) "Zápočtového protokolu" - podepisuje autor a vedoucí práce + sekretářka katedry

2) "Projektu BP/DP" - vypracuje podle formuláře autor ve spolupráci s vedoucím práce.

Formuláře k těmto dokumentům jsou k dispozici níže ke stažení. V písemné podobě nutno odevzdat řádně vyplněné oba dokumenty - jinak nebude zápočet udělen. Požadavky k zápočtu jsou podrobně vysvětleny na seminářích (uvedeny jsou také v obou dokumentech, které nutno předložit). Než pošlete mail s dotazem, znovu si prosím prostudujte na těchto www stránkách uvedené pokyny. Věřím, že tam naleznete všechny odpovědi na vaše otázky.

Projekt BP/DP i zápočtový protokol možno odevzdávat sekretářce katedry kdykoliv v jejích úředních hodinách.

 

 Citování literatury a pramenů - odkaz na prezentaci:

http://home.zcu.cz/~firstova/PED_psych_citace.ppt

 

 

Důležitá sdělení:

Proces zadávání, odevzdávání a vypracoávní kvalifikační práce (Vyhláška děkana č. 1VD/2018)

Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce - úprava bodů vyhlášky 1VD/2018 s ohledem na platnost mimořádných opatření vlády (Vyhláška děkana č. 8VD/2020)

Organizační zabezpeční a formální náležitosti státní závěrečné zkoušky a kvalifikačních prací (Vyhláška děkana č. 2VD/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________

Termín pro odevzdání kvalifikačních prací pro letní (červnové) obhajoby je na KPS stavnoven na 30. 4. 2020 (vyhláška vedoucí katedry).

__________________________________________________________________________________________________________________

Obecné termíny obhajob v akad. roce 2019/2020:

  • letní termín: 22. 6. 2020 od 8.30 hod

  • podzimní termín: 8.-14. 9. 2020

_________________________________________________________________________________________

Vyhlášená témata BP a DP z psychologie pro AR 2019/2020

Termín pro zvolení témat DP a odevzdání podkladů pro zadání DP je dle harmonogramu AR 6. 12. 2019.

Termín pro zvolení témat BP a odevzdání podkladů pro zadání BP je dle harmonogramu AR 12. 6. 2020.

Poznámka: témata BP/DP se vyhlašují v tom AR, ve kterém si jej studenti zadávají, tzn. témata vyhlášená v AR 2018/2019 jsou určena pro studenty, kteří v následuijícím AR (2019/2020) budou v posledním ročníku studia a budou tedy vykonávat SZZ a obhajobu KP.

Patička