Přejít k obsahu

KPS/SBP1 a DISE1

Semináře k bakal. a diplomovým pracím budou probíhat v učebně Ch 213 v těchto termínech:

ve čtvrtek:  2.11., 16.11., 30.11. a 14.12.2017 od 13.00 -13.45 hod.

PhDr. V. A. Polišenská, Ph.D.

 

Zápočet z předmět SBP1, DISE a DISE1 

uděluji po předložení těchto dvou dokumentů:

1) "Zápočtového protokolu" - podepisuje autor a vedoucí práce + sekretářka katedry

2) "Projektu BP/DP" - vypracuje podle formuláře autor ve spolupráci s vedoucím práce.

Formuláře k těmto dokumentům jsou k dispozici níže ke stažení. V písemné podobě nutno odevzdat řádně vyplněné oba dokumenty - jinak nebude zápočet udělen. Požadavky k zápočtu jsou podrobně vysvětleny na seminářích (uvedeny jsou také v obou dokumentech, které nutno předložit). Než pošlete mail s dotazem, znovu si prosím prostudujte na těchto www stránkách uvedené pokyny. Věřím, že tam naleznete všechny odpovědi na vaše otázky.

Projekt BP/DP i zápočtový protokol možno odevzdávat sekretářce katedry kdykoliv v jejích úředních hodinách.

Poslední zápočty z předmětu KPS/SBP1 bych rád udělil nejpozději do začátku LS 2017!!!

 

KPS/DISE1 a KPS/DISE

termíny seminářů:
ve čtvrtek: 2.11. , 16.11., 30.11 a 14.12.2017 od 13.00 -13.45 hod. v učebně Ch 213.

PhDr. V. A. Polišenská, Ph.D., MSc. - vyučující SBP1, DISE a DISE1

 

Citování literatury a pramenů - odkaz na prezentaci:

http://home.zcu.cz/~firstova/PED_psych_citace.ppt

 

 

Upozornění:

Termíny obhajob v akad.roce 2017/2018 zde

 

Materiály k BP a DP

Pokyny k psaní BP a DP
Projekt BP/DP
Zápočtový protokol
Žádost o povolení výzkumu
Elektronické informační zdroje
Archív

Bakalářské práce

Vzor zadání BP
Bakalářské práce - zadání
Vyhlášená témata BP pro akademický rok 2016-17
Desky bakalářské práce
Šablona pro psaní bakalářské práce
Titulní strana BP a prohlášení
Postup vypracování BP
Archív

Diplomové práce

Temata DP 2017 18
Diplomové práce - zadání
Desky diplomové práce
Šablona pro psaní diplomové práce
Titulní strana DP a prohlášení
Postup vypracování DP
Archív

Patička