Přejít k obsahu

Vyučované předměty

Zkratka Název Semestr
KPS/9ART1 Arteterapeutická dílna - 1 Zimní
KPS/9ART2 Arteterapeutická dílna - 2 Letní
KPS/APVM Asistence při výzkumných metodách Letní
KPS/ČLZD Člověk a zdraví Zimní
KPS/DEPS Dějiny psychologie Letní
KPS/DPSPA Dětská psychopatologie Letní
KPS/DISE Diplomový seminář Letní
KPS/DISE1 Diplomový seminář 1 Letní
KPS/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KPS/DISE2 Diplomový seminář 2 Letní
KPS/9ISP1 Integrovaný seminář 1 Zimní
KPS/9ISPS Integrovaný seminář 1 Letní
KPS/9ISP2 Integrovaný seminář 2 Letní
KPS/KODU Komunikativní dovednosti učitele Letní
KPS/KRI Krizová intervence Letní
KPS/MVKA Metody výchovy ke zdraví A Letní
KPS/MVKB Metody výchovy ke zdraví B Letní
KPS/MTVZ Metody výzkumu Letní
KPS/NEUFY Neurofyziologie Zimní
KPS/OBME Obecná metodologie Zimní
KPS/OBPS Obecná psychologie Zimní
KPS/OBPSA Obecná psychologie A Zimní
KPS/ROBON Obecná psychologie a psych. osobnosti Letní
KPS/OBPSB Obecná psychologie B Letní
KPS/9OSAU Osobnost a umění Zimní
KPS/PEPS Pedagogická psychologie Letní
KPS/PGPSA Pedagogická psychologie A Letní
KPS/PPSS Pedagogická psychologie pro SŠ Letní
KPS/PPSZ Pedagogická psychologie pro ZŠ Letní
KPS/PPD Pedagogicko-psychologická diagnostika Letní
KPS/POPS Pozitivní psychologie Letní
KPS/9PROT Projektivní techniky Letní
KPS/PZP Projekty v oblasti podpory zdraví Letní
KPS/PRVK Propedeutika výchovy ke zdraví Letní
KPS/PSHYG Psychohygiena Letní
KPS/PSHY Psychohygiena Letní
KPS/9PSH Psychohygiena Zimní
KPS/PSDI Psychologická diagnostika Letní
KPS/PSY Psychologie Letní
KPS/PSKRE Psychologie kreativity Zimní
KPS/PSMO Psychologie motivace žáků Letní
KPS/PSOSO Psychologie osobnosti Letní
KPS/PSOS Psychologie osobnosti Letní
KPS/PSOSK Psychologie osobnosti a jejího vývoje Letní
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele Letní
KPS/PSYPR Psychologie práce Letní
KPS/PSPO Psychologie práce a organizace Letní
KPS/PSPRO Psychologie práce a organizace Letní
KPS/PSPD1 Psychologie předškolního dítěte 1 Zimní
KPS/PSPD2 Psychologie předškolního dítěte 2 Letní
KPS/PSRO Psychologie rodiny Letní
KPS/9PSTV Psychologie tvořivosti Letní
KPS/PSZD Psychologie zdraví Letní
KPS/PSZVP Psychologie žáků se spec. vzd. potřebami Letní
KPS/PCH1 Psychologie 1 Letní
KPS/9PS1 Psychologie 1 Zimní
KPS/PSYS1 Psychologie 1 Letní
KPS/PSY1K Psychologie 1 Zimní
KPS/PSP2 Psychologie 2 Letní
KPS/9PS2 Psychologie 2 Letní
KPS/PSS2 Psychologie 2 Letní
KPS/9PSY2 Psychologie 2 Letní
KPS/PSY2K Psychologie 2 Letní
KPS/PCHN2 Psychologie 2 Letní
KPS/PSPAO Psychopatologie Letní
KPS/9PSP Psychopatologie Letní
KPS/PSPAB Psychopatologie Letní
KPS/PPPR Psychopatologie pro právníky Letní
KPS/PSOM Psychosomatika Letní
KPS/PSTEA Psychoterapie A Letní
KPS/PSTEB Psychoterapie B Letní
KPS/9REET Relaxační a energizující techniky Zimní
KPS/RETE Relaxační techniky Letní
KPS/REZ Reprodukční zdraví Zimní
KPS/RIZ Rizikové chování Zimní
KPS/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KPS/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KPS/SBV1 Seminář k BP 1 (výchova ke zdraví) Zimní
KPS/SBV2 Seminář k BP 2 (výchova ke zdraví) Letní
KPS/SPT Sociálně psychologické techniky Letní
KPS/9SPV Sociálně psychologický výcvik Zimní
KPS/SPVA Sociálně psychologický výcvik Letní
KPS/9SPVA Sociálně psychologický výcvik Letní
KPS/SPV Sociálně psychologický výcvik Letní
KPS/9SPV1 Sociálně psychologický výcvik 1 Letní
KPS/SIKN Sociální interakce a komunikace Letní
KPS/SOPS Sociální psychologie Letní
KPS/RSOPS Sociální psychologie Letní
KPS/SOCPS Sociální psychologie Letní
KPS/SOPSA Sociální psychologie A Letní
KPS/SOPSB Sociální psychologie B Letní
KPS/SZPS Státní závěrečná zkouška Letní
KPS/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KPS/SZBVZ Státní závěrečná zkouška Letní
KPS/PSM Státní závěrečná zkouška MŠ Letní
KPS/SVKZ Systémy výchovy ke zdraví Letní
KPS/SMG Školský management Letní
KPS/VSOKO Výcvik sociálních kompetencí Letní
KPS/VOPS Vývojová psychologie Letní
KPS/VYPSO Vývojová psychologie Letní
KPS/VYPS Vývojová psychologie Letní
KPS/VYPA Výživa a poživatiny A Letní
KPS/VYPB Výživa a poživatiny B Letní
KPS/ZPPEC Základy pedagog. psych. a eduk. činnost Letní
KPS/9ZPDT Základy psychodiagnostiky a psychoterap. Letní
KPS/ZPDT Základy psychodiagnostiky a psychoterap. Letní
KPS/ZAPS Základy psychologie Letní
KPS/ZPS Základy psychologie pro právníky Zimní
KPS/9ZPSP Základy psychopatologie Letní
KPS/ZPAU Základy psychopatologie pro učitele Letní
KPS/ZDR Zdravá škola Letní
KPS/ZPSY Zdravotnická psychologie Zimní
KPS/ZDPK1 Zdravotnická psychologie I. Letní
KPS/ZDPK2 Zdravotnická psychologie 2 Letní

Patička