Přejít k obsahu

Vyučované předměty


Zkratka Název Semestr
KPS/ASU Aktivní sociální učení Zimní Letní
KPS/ALTM Alternativní léčebné metody Letní
KPS/APLPS Aplikovaná psychologie Zimní Letní
KPS/9ART1 Arteterapeutická dílna - 1 Zimní
KPS/9ART2 Arteterapeutická dílna - 2 Letní
KPS/ARTE Arteterapie Zimní Letní
KPS/ADUC Autodiagnostika učitele Zimní
KPS/CPSA Cvičení z psychoanalýzy Letní
KPS/ČLZD Člověk a zdraví Zimní
KPS/DEPS Dějiny psychologie Zimní Letní
KPS/DPSPA Dětská psychopatologie Zimní Letní
KPS/DIŽS Diagnostika životního stylu Zimní Letní
KPS/DPP Didaktika první pomoci Zimní Letní
KPS/DIPSA Didaktika psychologie A Zimní
KPS/DIPSB Didaktika psychologie B Letní
KPS/DIPSC Didaktika psychologie C Zimní
KPS/DTRO Didaktika těl. cvičení pro rozvoj osob. Zimní
KPS/DIVZA Didaktika výchovy ke zdraví A Zimní Letní
KPS/DIVZB Didaktika výchovy ke zdraví B Zimní Letní
KPS/DIVŽ Didaktika výživy Zimní Letní
KPS/DISE Diplomový seminář Zimní Letní
KPS/DISE1 Diplomový seminář 1 Zimní Letní
KPS/DISV1 Diplomový seminář 1 (výchova ke zdraví) Zimní Letní
KPS/DISE2 Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KPS/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KPS/DISV2 Diplomový seminář 2 (výchova ke zdraví) Zimní Letní
KPS/EŘPP Ekonomika a řízení pomáhajících profesí Zimní Letní
KPS/ISPV Informační systémy v ped. psych. výzkumu Zimní Letní
KPS/9ISP1 Integrovaný seminář 1 Zimní
KPS/9ISPS Integrovaný seminář 1 Letní
KPS/9ISP2 Integrovaný seminář 2 Letní
KPS/IAV Interakční výcvik Zimní Letní
KPS/KAZUS Kazuistický seminář Zimní Letní
KPS/KOKI Komunikace v terap. a kriz. intervenci Zimní Letní
KPS/KODO Komunikativní dovednosti Letní
KPS/KODU Komunikativní dovednosti učitele Zimní Letní
KPS/KRI Krizová intervence Zimní Letní
KPS/KPAK Kurz pohybových aktivit Zimní Letní
KPS/LTDZ Léčba a terapie drogových závislostí Zimní Letní
KPS/MNS Management stresu Zimní Letní
KPS/MATRI Matrimoniologie Zimní
KPS/MPP Metodika prevence rizikového chování Zimní Letní
KPS/MOSR Metodika osobnostního a soc. rozvoje Letní
KPS/MVKA Metody výchovy ke zdraví A Zimní Letní
KPS/MVKB Metody výchovy ke zdraví B Zimní Letní
KPS/MTVZ Metody výzkumu Zimní Letní
KPS/MOŽU Motivace žáků k učení Letní
KPS/NADŽ Nadaný žák Letní
KPS/NASPN Náslechová praxe - navazující (PS) Zimní Letní
KPS/NAPVN Náslechová praxe - navazující (VZ) Zimní Letní
KPS/NUTR Nutriční poradenství Zimní Letní
KPS/NTPŠ Nutriční poradenství ve škole Zimní Letní
KPS/OBME Obecná metodologie Zimní
KPS/OBPS Obecná psychologie Zimní
KPS/OBPSA Obecná psychologie A Zimní
KPS/ROBON Obecná psychologie a psych. osobnosti Zimní Letní
KPS/ROBOS Obecná psychologie a psych. osobnosti Letní
KPS/OBPSB Obecná psychologie B Letní
KPS/OČMU Ochrana za mimořádných událostí Zimní Letní
KPS/9OSAU Osobnost a umění Zimní
KPS/OHVA Osobnostní a hlasová výchova Zimní Letní
KPS/OHVB Osobnostní a hlasová výchova B Zimní Letní
KPS/PARO Patologie rodiny Zimní Letní
KPS/PEPSZ Pedagogická psychologie Zimní Letní
KPS/RPEPS Pedagogická psychologie Zimní Letní
KPS/PEPS Pedagogická psychologie Zimní Letní
KPS/PGPSA Pedagogická psychologie A Zimní Letní
KPS/PEPSB Pedagogická psychologie B Zimní Letní
KPS/PPSS Pedagogická psychologie pro SŠ Zimní Letní
KPS/PPSZ Pedagogická psychologie pro ZŠ Zimní Letní
KPS/PPD Pedagogicko-psychologická diagnostika Zimní Letní
KPS/PPR Pedagogicko-psychologická propedeutika Zimní Letní
KPS/PGPSP Pedagogicko-psychologické poradenství Zimní Letní
KPS/PRVZ Pohybová rekreace ve výchově ke zdraví Zimní Letní
KPS/POPS Pozitivní psychologie Zimní Letní
KPS/PPP Praktika první pomoci Zimní Letní
KPS/POZ Právní ochrana zdraví Letní
KPS/9PROT Projektivní techniky Letní
KPS/PKV Projektové a kooperativní vyučování Zimní Letní
KPS/PZP Projekty v oblasti podpory zdraví Letní
KPS/PPSK Propedeutika pohybových aktivit Zimní Letní
KPS/PRVK Propedeutika výchovy ke zdraví Zimní Letní
KPS/PSHYG Psychohygiena Zimní Letní
KPS/PSHYB Psychohygiena Zimní Letní
KPS/9PSH Psychohygiena Zimní
KPS/PSHY Psychohygiena Zimní Letní
KPS/PSDI Psychologická diagnostika Letní
KPS/PSY Psychologie Zimní Letní
KPS/PSKRE Psychologie kreativity Zimní
KPS/PSMO Psychologie motivace žáků Zimní Letní
KPS/PSOSO Psychologie osobnosti Zimní Letní
KPS/PSOSZ Psychologie osobnosti a jejího vývoje Zimní Letní
KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele Zimní Letní
KPS/PSYPR Psychologie práce Zimní Letní
KPS/PSPRO Psychologie práce a organizace Zimní Letní
KPS/PSPO Psychologie práce a organizace Zimní Letní
KPS/PSPD1 Psychologie předškolního dítěte 1 Zimní
KPS/PSPD2 Psychologie předškolního dítěte 2 Letní
KPS/PRIZ Psychologie rizikového chování Zimní Letní
KPS/PSRO Psychologie rodiny Zimní Letní
KPS/9PSTV Psychologie tvořivosti Letní
KPS/PSVP Psychologie ve vzdělávací praxi Zimní Letní
KPS/PSV Psychologie výživy Zimní Letní
KPS/PSZD Psychologie zdraví Zimní Letní
KPS/PSYP1 Psychologie 1 Zimní
KPS/PSY1K Psychologie 1 Zimní
KPS/9PS1 Psychologie 1 Zimní
KPS/PSYS1 Psychologie 1 Zimní Letní
KPS/PCH1 Psychologie 1 Zimní
KPS/PCHN2 Psychologie 2 Letní
KPS/PSP2 Psychologie 2 Letní
KPS/9PS2 Psychologie 2 Letní
KPS/PSS2 Psychologie 2 Letní
KPS/9PSY2 Psychologie 2 Letní
KPS/PSY2K Psychologie 2 Letní
KPS/PADIU Psychopatol. a psychodiag. pro učitele Letní
KPS/PSPAB Psychopatologie Zimní Letní
KPS/PSPAO Psychopatologie Zimní Letní
KPS/9PSP Psychopatologie Zimní
KPS/PSPAC Psychopatologie Zimní Letní
KPS/PPPR Psychopatologie pro právníky Letní
KPS/9PSYV Psychosociální výcvik Zimní
KPS/PSCHZ Psychosociální zdraví Zimní Letní
KPS/PSOM Psychosomatika Zimní Letní
KPS/PTER Psychoterapie Zimní
KPS/PSTEA Psychoterapie A Zimní Letní
KPS/PSTEB Psychoterapie B Zimní Letní
KPS/RREET Relaxační a energetizační techniky Zimní Letní
KPS/9REET Relaxační a energizující techniky Zimní
KPS/RETE Relaxační techniky Zimní Letní
KPS/REZ Reprodukční zdraví Zimní
KPS/RIZ Rizikové chování Zimní
KPS/RROPS Rogersovská psychoterapie Letní
KPS/ROPCH Rozvoj prosociálního chování Zimní Letní
KPS/SELF Selfmanagement Zimní Letní
KPS/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KPS/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KPS/SBV1 Seminář k BP 1 (výchova ke zdraví) Zimní
KPS/SBV2 Seminář k BP 2 (výchova ke zdraví) Letní
KPS/SPVM Sociálně psycholog. výcvik s metodikou Zimní
KPS/SPT Sociálně psychologické techniky Zimní Letní
KPS/9SPV Sociálně psychologický výcvik Zimní
KPS/SPVA Sociálně psychologický výcvik Zimní Letní
KPS/9SPVA Sociálně psychologický výcvik Zimní Letní
KPS/SPVB Sociálně psychologický výcvik Zimní Letní
KPS/SPV Sociálně psychologický výcvik Zimní Letní
KPS/SIK Sociální interakce a komunikace Letní
KPS/SIKN Sociální interakce a komunikace Zimní Letní
KPS/SOCPS Sociální psychologie Zimní Letní
KPS/RSOPS Sociální psychologie Zimní Letní
KPS/SOPS Sociální psychologie Zimní Letní
KPS/SOPSA Sociální psychologie A Zimní Letní
KPS/SOPSB Sociální psychologie B Zimní Letní
KPS/SZPS Státní závěrečná zkouška Letní
KPS/SZBVZ Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KPS/SZVZ Státní závěrečná zkouška Letní
KPS/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KPS/SVKZ Systémy výchovy ke zdraví Zimní Letní
KPS/SKOPS Školní psychologie Zimní Letní
KPS/SMG Školský management Zimní Letní
KPS/TVP Teoretická východiska prevence Zimní
KPS/TPAS Teorie a praxe asertivity Zimní Letní
KPS/TPVP Tvorba projektů pro výuku psychologie Zimní
KPS/VSOKO Výcvik sociálních kompetencí Zimní Letní
KPS/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu Zimní Letní
KPS/VPXVV Výstupová praxe (výchova ke zdraví) Zimní Letní
KPS/VPXPS Výstupová praxe z psychologie Letní
KPS/VYPS Vývojová psychologie Zimní Letní
KPS/VYPSO Vývojová psychologie Zimní Letní
KPS/VOPS Vývojová psychologie Zimní Letní
KPS/VPKZ Výzkumné projekty Zimní Letní
KPS/VYPA Výživa a poživatiny A Zimní Letní
KPS/VYPB Výživa a poživatiny B Zimní Letní
KPS/VYŽV Výživa člověka Zimní
KPS/ZPPEC Základy pedagog. psych. a eduk. činnost Letní
KPS/ZPPEK Základy pedagog. psych. a eduk. činnost Letní
KPS/ZPDT Základy psychodiagnostiky a psychoterap. Zimní Letní
KPS/9ZPDT Základy psychodiagnostiky a psychoterap. Zimní
KPS/ZAPS Základy psychologie Zimní Letní
KPS/ZPS Základy psychologie pro právníky Zimní
KPS/9ZPSP Základy psychopatologie Letní
KPS/ZPAU Základy psychopatologie pro učitele Zimní Letní
KPS/9ZZPS Závěrečná zkouška - psychologie Zimní Letní
KPS/ZPSY Zdravotnická psychologie Zimní
KPS/ZDPR Zdravověda a zásady první pomoci Zimní

Patička