Přejít k obsahu

Aktuální informace

Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Kontakt:
Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
tel: 377 636 378


Doc. PaedDr. Ladislav PODROUŽEK, Ph.D.   (akreditační garant oboru Výchova ke zdraví)

PhDr. Michal SVOBODA, Ph.D.       email: msvoboda@kps.zcu.cz

(pověřen vedoucí KPS vedením oddělení, kontaktní vyučující pro obor Výchova ke zdraví)

 

Základní informace o oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví
Oddělení vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 2. 2008 jako odborné pracoviště v rámci Katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování.

Patička