Přejít k obsahu

Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Aktuální informace o studiu Výchovy ke zdraví naleznete na https://www.fpe.zcu.cz/ovz/


Oddělení  vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 2. 2008 jako odborné pracoviště v rámci Katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování.

kontaktní vyučující pro obor Výchova ke zdraví
PhDr. Michal SVOBODA, Ph.D.       email: msvoboda@kps.zcu.cz    pověřen vedoucí KPS vedením oddělení, 

Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
Bc. Alena Kašáková- sekretářka katedry
E-mail: akasakov@students.zcu.cz 
Tel.: +420 37763 6371 nebo  37763 6392

Patička