Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Pro rok 2019/2020 se nekonají přijímací zkoušky ani přípravné kurzy do oborů:

1) Bakalářský obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání

2) Navazující magisterský obor Učitelství psychologie pro SŠ   

3) Bakalářský obor Výchova ke zdraví

4) Navazující magisterský obor Učitelství výchovy ke zdraví              

Tyto obory v současné době nelze na KPS FPE ZČU studovat.

Další možné studium  na PF JU  - informace naleznete zde

Dvouoborové navazující magisterské studium Učitelství psychologie pro SŠ – Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ Obecné informace k přijímacímu řízení: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/

      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navazující magisterské studium učitelství všech aprobací ZŠ a SŠ

Obecné informace o přij. řízení pro akademický rok 2018/19 najdete na www stránkách FPE:

http://fpe.zcu.cz/study/applicants/

Písemná zkouška z pedagogiky a psychologie se skládá z 20 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí z oblasti základů pedagogiky (10 otázek) a obecné, sociální a vývojové psychologie (10 otázek). Maximum dosažených bodů je 20. Délka trvání zkoušky je 20 minut. V případě, že uchazeč splnil závěrečnou zkoušku z bloku pedagogicko-psychologických předmětů (KPG/ZZK) na FPE ZČU v Plzni, je mu přiděleno 20 bodů a písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nekoná. Student splnění zkoušky nedokládá.

Přípravný kurz na tento písemný test z Pg a Ps organizuje katedra pedagogiky (v případě dostatečného počtu zájemců)

K psychologické části písemného testu doporučujeme sestudovat alespoň následující základní literaturu:
HOLEČEK,V.,MIŇHOVÁ,J.,PRUNNER,P. Psychologie pro právníky.Plzeň: Čeněk,2007.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

Patička