Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 11
SLOWÍK, J. A Person with special needs in a Christian Community. 1. vyd. Praha : Advent-Orion, 2019, 133 s. ISBN: 978-80-7172-645-6
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 280 s. ISBN: 978-80-261-0846-7
  Detail publikace
JELÍNKOVÁ, B., ZACHOVÁ, M. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole - inspirace z Norska i pro české základní školy. Komenský, 2019, roč. 143, č. 03, s. 50-56. ISSN: 0323-0449
  Detail publikace
ŠAFRÁNKOVÁ, D., ZACHOVÁ, M. Jak efektivně pracovat s dítětem se SVP. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 48 s.
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Nové možnosti podpory v inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha, 2019.
  Detail publikace
PODROUŽEK, L. Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie. 2019.
  Detail publikace
LEVÝ, J., RAPANTOVÁ, L. Proměna dokonalá a její užití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Komenský, 2019, roč. 143, č. 04, s. 47-55. ISSN: 0323-0449
  Detail publikace
ŽOLDOŠOVÁ, K., BIELIKOVÁ, M., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KÉHAR, O., KOHOUT, V., KRATOCHVÍL, P., MERGL, M., PODROUŽEK, L., RANDA, M., REJLOVÁ, J., SIMBARTL, P., ŠAFRÁNKOVÁ, D., ŠRÁMOVÁ, A., VÁGNEROVÁ, P., HILLE, K., ARNDT, P., HAUBER, M., BRAUNERT, S. Přírodověda : interaktivní bádání pro děti a mládež v primárním vzdělávání : metodická příručka pro učitele 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019, 400 s. ISBN: 978-80-8140-364-4
  Detail publikace
SLAVÍK, J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. Souvislosti mezi kvalitou reflexe výuky a teoretickou znalostí u studentů magisterského studia v předmětu Reflexe a hodnocení kvality výuky. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 184-194. ISSN: 1339-8725
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Special needs and special gifts: Building an inclusive community.. Loma Linda University, California, USA, 2019.
  Detail publikace
GAŽÁKOVÁ, E. Tartas : regionální přehlídka dětského divadla již potřinácté v Dobřanech (a po jedenácté v Káčku). Dobřanské listy, 2019, roč. 17, č. 6, s. 10.
  Detail publikace

Patička