Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 7
ZACHOVÁ, M. Interkulturní specifika cizinců v oblasti komunikace. In Studentská vědecká konference Humanita 2016. Interpersonální komunikace ve stavebnictví : sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické, 2016. s. 41-45. ISBN: 978-80-01-05968-5
  Detail publikace
PODROUŽEK, L. Odborný posudek habilitační práce dr Barbary Wolny - Zdravie žiakov v kontexte primárného vzdelávania. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2016.
  Detail publikace
FOUDOVÁ, M., SLOWÍK, J. Profil na jednu stránku a jeho využití v procesu individuálního plánování u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paidagogos, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 154-174. ISSN: 1213-3809
  Detail publikace
ČECHUROVÁ, M., HAVLÍČKOVÁ, J., PODROUŽEK, L. Přírodověda 4 : pro 4. ročník základní školy. 2. vyd. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2016, 112 s. ISBN: 978-80-7235-590-7
  Detail publikace
ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODROUŽEK, L. Současný svět jako východisko změn ve výchově a vzdělávání žáků a učitelů. Ostrava, 2016.
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016, 162 s. ISBN: 978-80-271-0095-8
  Detail publikace
ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODPERA, M. Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 2016.
  Detail publikace

Patička