Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2009

  Počet Rok
Počet titulů 3
SLOWÍK, J. Příprava mentálně handicapovaných osob dlouhodobě žijících v rezidenční péči na partnerské soužití. In Sexualita mentálně postižených - II.. Praha: Orfeus, 2009. s. 107-111. ISBN: 978-80-903519-7-4
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Vliv zážitku na utváření adekvátního přístupu učitele ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. -. ISBN: 978-80-7414-101-0
  Detail publikace
KARGEROVÁ, J., LUKAVSKÁ, E. Zkušenosti s kolegiální podporou (mentoringem) v programu Začít spolu. Kritické listy, 2009, roč. 9, č. 36, s. 4-7. ISSN: 1214-5823
  Detail publikace

Patička