Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Aktuální informace o přijímacím řízení jsou k dispozici vždy na stránkách Fakulty pedagogické ZČU

 

Bakalářské studium – Učitelství pro MŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

 

Magisterské studium – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

 

Formulář potvrzení klinického logopeda, foniatra a praktického lékaře (pdf)
Potvrzení povinně předkládají uchazeči o studium oboru učitelství pro MŠ a učitelství pro 1. st. ZŠ při ústní části přijímací zkoušky!

 

Navazující magisterské studium učitelství pro ZŠ a SŠ

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

 

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (OBOR SE PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 NEOTVÍRÁ!)

Přijímací zkouška je písemná, zjišťuje se orientace ve vědách o člověku (tj. psychologie, pedagogika, filozofie, sociologie, biologie člověka...) v rozsahu gymnaziálního učiva, která tvoří základ učitelské přípravy.

Uchazeč je povinen předložit doklad o ukončení středoškolského vzdělání (maturity na střední škole, středním odborném učilišti nebo doklad o středním odborném vzdělání s výučním listem).

Uchazeč předloží seznam literatury vztahující se k vědám o výchově, který vypovídá o jeho zájmu o obor.

Uchazeč může předložit doklady potvrzující jeho zájem o zvolený obor (například potvrzení o výkonu pedagogické praxe, o absolvování odborných školení a kurzů, doklady z profesního působení v oblasti výchovy a vzdělávání či doklad o zkoušce z cizího jazyka — státní zkouška, nebo její ekvivalent). Předložení těchto dokladů není podmínkou, uchazeč za ně však může získat bodovou bonifikaci.

Patička