Přejít k obsahu

Vedení

Vedení pracoviště

vedoucí Katedry pedagogiky Fakulty pedagogické PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
zástupce vedoucího Katedry pedagogiky Fakulty pedagogické Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
tajemnice Katedry pedagogiky Fakulty pedagogické PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.
sekretářka Katedry pedagogiky Fakulty pedagogické Hana Zavitkovská

Patička