Přejít k obsahu

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období LS 2019/2020 (od 25.5. do 28.6.2020)

(Na konzultace je vhodné se objednávat předem nejlépe prostřednictvím e-mailu!)

 PaedDr. Ivana Bečvářová CH-206 Pouze dle dohody e-mailem
(becvarova@asteria-agentura.cz)
 Mgr. et MgA. Roman Černík CH-227 Pouze dle dohody e-mailem
(rcernik@kpg.zcu.cz)
 MgA. Marie Černíková, Ph.D. CH-227 Pouze dle dohody e-mailem
(masha@centrum.cz)
 MgA. Eva Gažáková, Ph.D. CH-227 Pouze dle dohody e-mailem
(ichova@kpg.zcu.cz)
 prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH CH-224 Pouze dle dohody e-mailem
(hajerova@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. CH-206 Pouze dle dohody e-mailem
(kanova@kpg.zcu.cz)
 doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. CH-206 Pouze dle dohody e-mailem
(kocurova@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. CH-222 Pouze dle dohody e-mailem
(trias@post.cz)
osobně přítomna 11.6. (celý den) anebo
12.6. a 16.6. (dopoledne)
 Mgr. Milan Podpera, Ph.D. CH-224 Pouze dle dohody e-mailem
(mpodpera @kpg.zcu.cz)
 doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. CH-218 Pouze dle dohody e-mailem
(lapo@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Eva Rybárová CH-206 Pouze dle dohody e-mailem
(rybarova@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Josef Slowík, Ph.D. CH-226  Pouze dle dohody e-mailem
(slowik@kpg.zcu.cz)
 Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. CH-226  Pouze dle dohody e-mailem
(soupavla@kpg.zcu.cz)
 Mgr. et Bc. Lukáš Strouhal, Dis., MBA CH-218 Pouze dle dohody e-mailem
(lukys@kpg.zcu.cz)
 PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. CH-220 Pouze dle dohody e-mailem
(safran@kpg.zcu.cz)
 doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. CH-206  Pouze dle dohody e-mailem
(jan.siska@pedf.cuni.cz)
 prof. PaedDr. G. Švejda, CSc. dr.h.c. CH-222 Pouze dle dohody e-mailem
(gsvejda@seznam.cz)
 Mgr. Jiřina Ullmanová CH-206 Pouze dle dohody e-mailem
(jirina.ullman@volny.cz)
 PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. CH-222 Pouze dle dohody e-mailem
(zachova@kpg.zcu.cz)

Patička