Přejít k obsahu

Studijní pobyty

Katedra německého jazyka FPE nabízí svým studentům celou řadu možností studia v zahraničí. Jeden nebo dva semestry studia na zahraniční univerzitě posunou studenta jazykově o velký krok dál a zároveň mu umožní poznat jinou kulturu, jiný systém školství či nové lidi.

kurzy

 

  • 1. Možnosti stipendijních pobytů (obecné info)

Možnosti stipendijních pobytů organizované odborem ZV

Více info zde nebo na www.international.zcu.cz.

Pomoci Vám může i následující odkaz na brožuru ZV

„Informace o studijních pobytech a odborných stážích v zahraničí“

 

  • 2. Konkrétní možnosti určené pro studenty KNJ

ERASMUS  – více info na www.international.zcu.cz; seznam destinací najdete zde

INTER (free movers) – výši stipendií naleznete zde, všeobecné info zde nebo na www.international.zcu.cz

AKTION -  Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.  (kontaktní osoba na KNJ - doc. Dana Pfeiferová)

                   další informace najdete zde.

DAAD - Der Deutsche Akademische Austausch Dienst - informace u Dr. phil. habil. Bernharda Chappuzeau DAAD lektora na KNJ (chappuze@knj.zcu.cz).

                        další informace najdete na http://www.daad.cz/

Jazykové testy onSET pro uchazeče o stipendium

- doklad o jazykové znalosti němčiny a angličtiny (od A2 do C1)

- dostačující pro účel žádosti o stipendium DAAD

- absolvování testu pro uchazeče o stipendia DAAD je bezplatné

- onSET Test centrum Plzeň: chappuze@knj.zcu.cz

- aktuální termíny testů: 07.11.2018, 12.30 h (KL 213), 20.11.2018, 15.00 h (KL 213)

1. Informace: „Test Sample“ / „Beispieltest“: www.onset.de
2. Registrace termínu: chappuze@knj.zcu.cz
3. Přihlásit se: www.onset.de
 

Přehled databází

Databáze stipendií: www.funding-guide.de
Letní kurzy (přípravné jazykové a odborné kurzy): www.daad.de/sommerkurse
Studium  a výzkum v Německu, nabídka studia, stipendií: www.studieren-in.de, www.research-in.de
Vysoké školy, nabídka studia, kontaktní adresy: www.hochschulkompass.de
Zahraniční studijní oddělení jednotlivých vysokých škol: www.daad.de/aaa
Mezinárodní programy: www.daad.de/international-programmes
Záležitosti financí a administrativy: www.international-students.de

                       

OSTATNÍ MOŽNOSTI

TANDEM  http://www.ahoj.info/

STIPENDIA ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI   http://www.fondbudoucnosti.cz/

VLÁDNÍ STIPENDIA MŠMT   https://international.zcu.cz/msmt/

PRAKTIKA V CEBBu http://www.bbkult.net/redaktion/cebb-aktuell.html

 

  •  3. Manuál: Studium na zahraniční univerzitě

Informace odboru ZV: Studiu na zahraniční univerzitě předchází řada kroků, které je třeba udělat s dostatečným časovým předstihem. Přehled kroků s časovým harmonogramem najdete v brožuře na straně 55.  

 Návod pro studenty KNJ zde.

 

  • 4. Výběrová řízení na KNJ

Katedra německého jazyka informuje studenty KNJ o termínu a způsobu výběrového řízení prostřednictvím hromadného mailu a na www.knj.zcu.cz.

Napište motivační dopis, vyplňte přihlášku „Erasmus_výjezd" (https://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html) / nebo přihlášku pro INTER (https://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/formulare.html) a přijďte k výběrovému řízení, které probíhá formou rozhovoru se členy výběrové komise.

 

  • 5. Kontaktní osoba na KNJ

Se všemi dotazy ohledně zahraničních stipendijních pobytů se obracejte na Dr. Voltrovou (mvoltrov@knj.zcu.cz)

                       

  • 6. Kontaktní osoby na ZV 

Kontaktní osoby na odboru Zahraniční vztahy (včetně kompetencí) naleznete zde.

 

Patička