Přejít k obsahu

Výzkum

Zaměření

 

V pedagogické oblasti se výzkum zaměřuje na obor němčina jako cizí jazyk na ZŠ a SŠ, na specifika výuky němčiny na prvním stupni základní školy, výzkum elementárního čtení a psaní.

V nepedagogické oblasti se výzkum soustřeďuje v oblasti jazykovědy na jazyk v nových médiích a interference mezi češtinou a němčinou, v oblasti literatury na komparatistickou imagologii a literaturu 20. století, v didaktice na využití nových médií a elementární čtení a psaní.

 

Organizační, personální a materiální stránka výzkumu

 

Z rozpočtu katedry a dalších zúčastněných organizací: DAAD, Östereich Kooperation, Friedrich-Naumann-Stiftung, Sächsisch-tschechische Hochschulinitiative.

 

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

 

  • Dr. phil. Michaela Voltrová je členem výzkumné skupiny „Forschungsgruppe Imagologie“, Chemnitz, SRN.

 

  • Prof. Dr. habil. Elke Mehnert je zakládajícím členem výzkumné skupiny „Forschungsgruppe Imagologie“, Chemnitz, SRN.

Patička