Přejít k obsahu

Konzultační hodiny LS 2019/2020

Jméno Místnost Konzultace


Dr. phil. Michaela Voltrová

CH 306b

tel. 6140
po domluvě mailem
Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
CH 306c
 
tel. 6142

po domluvě mailem

(vera.hoppnerova@vse.cz)

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

CH 306d
 
tel. 6142
po domluvě mailem

(dana.pfeiferova@gmail.com)

Dr. phil. habil. Bernhard Chappuzeau

CH 306d
 

po domluvě mailem

informace ohledně DAAD-stipendií

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

CH 306d

tel. 6147

po domluvě mailem
Mgr. Hana Menclová, Ph.D.
CH 306a 
 
tel. 6142
po domluvě mailem
Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller
CH 306d
 
tel. 6142
po domluvě mailem

Mgr. Eva Salcmanová
CH 306a

tel. 6142
po domluvě mailem

Mgr. et Mgr. Iva Motlíková

CH 306a

tel.6143

po domluvě mailem


Úřední hodiny sekretariátu během  LS 2019/2020

Mgr. Irena Netrvalová

po domluvě mailem


více info na inetrval@knj.zcu.cz

Patička