Přejít k obsahu

Další akce

2020

 • 18.-20.2. Návštěva přes ERASMUS+ pana Wolfganga Kolleritsche, Bed. z PH Steiermark. Pan Kollertisch vedl v semináři PJAR 1 a PJAR 5 workshopy na téma vysílání v rádiu. Měl pro studenty připravená různá cvičení, jak správně vést Interview a jak připravit dobré radiovysílání. Zároveň pomáhal s technickým zajištěním historicky prvního vysílání KNJ FPE ZČU do rakouského studentského radia s názvem Radioigel, které se uskutečnilo 18.2. v 18:00 v prostorách SVKPL. Více si můžete přečíst zde:

2019

 • 12.12. - Dr. Alexandra Millner - germanistka z Vídně vedla workshop pro studenty na téma "Marie von Ebner-Eschenbach". Kromě workshopů radila stejně jako Dr. Scuderi s sborníkem.

 • 6.12. hostovská přednáška Dr. Thomase Stahla z Regensburgu v rámci programu Erasmus+ - přednáška na téma "Mehrsprachigkeitsdidaktik: Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch (mit Schwerpunkt Leseverstehen)"

 • 4.12. - 8. Lange Nacht der kurzen Texte na téma Dazwischen

 • 6.-9.11. - Exkurze do lužického Bautzenu - Studentky a studenti ze ZČU v doprovodu vyučujících z katedry německého jazyka (Jiří Stočes a lektor DAAD Bernhard Chappuzeau) navštívili vybrané lužickosrbské instituce, například zastřešující svaz všech lužickosrbských spolků Domowina, Srbské muzeum a podobně. Především ale byli přítomni několika vyučovacím hodinám na prvním i druhém stupni základní školy, na gymnáziu v Budyšíně a krátce též ve venkovské mateřské škole. Po každé z hospitací následovala diskuse s vyučujícími, při nichž se hovořilo především o praktických problémech integrace různých jazykových úrovní ve výuce. Na závěr se studentky a studenti ZČU účastnili výroční učitelské konference škol zapojených do konceptu „2plus“. Více informací zde.

 • 31.10.-5.11. - Dr. Vincenza Scuderi - italská germanistka měla na KNJ dva workshopy na téma "Goethe in Italien" a "Entwicklung des mysthischen Romans seit der Antike". Kromě workshopů pomáhala paní Dr. Scuderi také se sborníkem, který KNJ bude vydávat.

 • 19.10. Bylo tu, není tu... - tradiční exkurze po stopách německého obyvatelstva v Čechách; navštívená místa - Nýrsko, Pajrek, Svatá Kateřina, Červené Dřevo

 • 17.5. Bylo tu, není tu... - více informací zde

 • Stammtische (19.3., 2.4., 23.4., 14.5.)-  posezení v knihovně s němčinou během letního semestru pod vedením rodilých mluvčích

 • 28.-31.3. Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen - Kulturhauptstadt 2015. Volume 4 - již tradiční exkurze rakouských studentů do Plzně se společnými workshopy. Financováno AKTIONem.

 • 30.3. 7. Lange Nacht der kurzen Texte na téma schwarz/weiß - již tradiční akce v rámci projektu Servus Tschechien

 • 19.3. Alto Adige / Südtirol: Das Doppelland - italská germanistka Dr. Vincenza Scuderi přednášela o jižním Tyrolsku, při své přednášce se dotkla i témat historicky-literárních.

 • 13.3. Kouzelná hra se slovy. Zauberwörter - Wörterzauber - didaktický workshop pro studenty navazujícího studia ve spolupráci s paní Hutarovou z Hueberu.

 • 13.-17.3. Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkuturelle Tage in der Steiermark - již tradiční projektové dny, kdy čeští studenti 3. ročníku Bc. studia vyrazili za svými kolegy do Štýrského Hradce. Spolu se věnovali interkulturnímu učení a poznávali své kultury.

 • 8.-9.3. Österreich Tage in Pilsen - již tradiční dny dalšího vzdělávání učitelů v Plzni. Tentokrát k tématu o mýtu a životě Alžběty Bavorské, známe také jako Sisi, o rakouské variantě němčiny a o možnostech, jak využít rakouskou dětskou literaturu, literaturu pro mládež, filmy a reklamy ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Děkujeme přednášejícím Jürgenovi Ehrenmüllerovi - našemu OeAD lektorovi a Sandře Braun.

2018

 • 6.12. autorské čtení Matthiase Biskupka - Der Autor hat sowohl aus seinen jüngsten Büchern „Der Rentnerlehrling – Meine 66 Lebensgeschichten“ und „Des Dichters Fluch – Dreiunddreißig Gedichte, Sprüche und Lieder aus vier Jahrzehnten“ gelesen, als auch Kurzprosa von 1985 bis heute. Čtení bylo v rámci internacionalizace podpořeno Fakultou pedagogickou.

 • 5.12. - 6. lange Nacht der kurzen Texte  s tématem "Wer anders, wo anders"

 • 29.11. - prof. Dr. Frank-Lothar Kroll - přednáška pro studenty s názvem „Die Moderne - Rückblick auf ein Jahrhundert“. Přednáška byla v rámci internacionalizace podpořeno Fakultou pedagogickou.

 • 22.-23.11. - Dr. Vincenza Scuderi z Universita di Catania vedla pro studenty KNJ workshop s názvem „Mystischer Roman“ (Dantes Comedia divina. Paul Leppin: Daniel Jesus). Workshop byl v rámci internacionalizace podpořen Fakultou pedagogickou.

 • 10.11.2018 - Bylo tu, není tu... - V sobotu 10. listopadu se uskutečnila již třináctá exkurze po stopách německého osídlení západních Čech "Bylo tu, není tu...", tentokrát do Slavkovského lesa, na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Prameny. Překvapivé množství zájemců vytvořilo kolonu pěti aut v čele s minibusem. Navštívili jsme bývalé lázně v Pramenech (díky jejichž neúspěšné obnově se obec stala snad nejzadluženější v celé republice), rozhlednu v Krásně (odkud jsme ale pro mlhu nic neviděli), jedno zcela zaniklé hornické město (Litrbachy/Čistá) a tři další zaniklé vesnice (Vranov, Krásná Lípa, Smrkovec). "Eindrucksvoll" byla jistě i procházka po obci Rovná, kterou komunisté - jako jedinou - v území bývalého vojenského prostoru později znovu postavili. A došlo i na vyprávění o strašlivém mordu za první republiky, pózování u vojenských bunkrů z 50. let 20. století a sklizeň volně rostoucích žampiónů!

 • 2.11. + 7.12.2018 - Dr. Thomas Stahl - přednášky v rámci programu Erasmus+ na téma "Bewerten schriftlicher Textproduktionen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache"

 • 4.10.2018 - autorské čtení - Hans-Henning Paetzke "Anderfremd" - čtení bylo v rámci internacionalizace podpořeno Fakultou pedagogickou

 • 23.-25.5.2018  - Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen - konference Svazu germanistů ČR, katedry německého jazyka FPE a katedry germanistiky a slavistiky FF pořádali mezinárodní konferenci. Přednášelo se v 6 jazykovědných, didaktických a literárních sekcích. Akce se zúčastnilo 120 účasníků z celého světa. Více se dočtete zde.

 • 11.5.2018 - Bylo tu, není tu... historická exkurze; již 12 putování po stopách německého osídlení západních Čech

 • 21.4.2018 - 5. lange Nacht der kurzen Texte, Thema "Nah x fern" - KNJ spolu s Tandemem, Vědeckou knihovnou a jazykovou školou Idé pořádali již 5. dlouhou noc krátkých textů

 • 19.-22.4.2018 Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen - Kulturhauptstadt 2015. Volume 3 - studenti ze Štýrského Hradce se opět vydali do Plzně, aby pokračovali v diskuzi na téma interkulturní didaktiky a kreativního psaní, kterou započali v podobném projektu "Ahoj, Rakousko!" v březnu. Projekt byl financován organizací AKTION.

 • 4.4.2018 Workshop v CeBBu v Schönsee – setkání studentů 2. ročníku Bc. a studentů z Regensburgu. Bude se diskutovat na téma „roky s osmičkou ve 20. století“ (sponzorováno Česko-německým fondem budoucnosti

 • 28.3.2018 na KNJ přednášel Dr. Thomas Stahl a Christine Kramel, M.A. Přednášky byly na téma "Mehrsprachigkeit" a "Landeskunde im DaF-Unterricht"

 • 22.3.2018 autorské čtení Karin Peschka v Rakouské knihovně (sponzorováno Rakouským kulturním fórem). Čtení z knihy Autolyse Wien. Erzählungen vom Ende.

 • 16.-17.3.2018 - Rakouské dny - také tento rok (již po šesté) pořádala KNJ ve spolupráci s Rakouskou a německou knihovnou, Rakouským fórem a Bildungsministeriem für Bildung und Frauen řadu workshopů dalšího vzdělání učitelů. Kromě přednášky ke společné historii České republiky a Rakouska se konal také workshop k novému výukovému materiálu s názvem "Frauen in Österreich" od referátu Kultur und Sprache a workshop k rakouské němčině v kulinářsko-kulturně-historickém kontextu. Akce se účastnilo 24 učitelů z Plzeňska.

 • 7.-11.3.2018 Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark - již podruhé se studenti třetího ročníku bakalářského programu vydali na cestu do Štýrského Hradce, kde se setkali s tamními studenty, se kterými diskutovali na téma interkulturní didaktiky a kreativního psaní.

2017

 • 15.12.2017 - Worskhop pro studenty DID1 a DID1Z na téma "Testen und Bewerten im DaF- Unterricht II." pod vedením dr. Stahla z Regensburgu.

 • 5.12.2017 - 4. lange Nacht der kurzen Texte -  již tradiční setkání milovníků němčiny a poetických textů. Naši studující prezentovali veřejnosti své vlastní literární texty v německém jazyce.

 • 1.12.2017 - didaktický workshop na téma "Testen und Bewerten im DaF-Unterricht I.". Workshop pro studenty navazujícího magisterského studia NJ vedl Dr. Thomas Stahl (Univerzita Regensburg), v jeho praktické a diskuzní části dostali prostor i pozvaní učitelé němčiny z vybraných ZŠ a SŠ.

 • 24.10.2017 - Exkurze do saského Chemnitz - studenti prvního ročníku prohlédli univerzitu, navštívili jednu přednášku, zavítali i do knihovny a prohlédli si město. Součástí exkurze byla i návštěva dvojjazyčné mateřské školky na hranicích ČR a SRN.

 • 7.4. + 13.10.2017 - Bylo tu není tu... - exkurze po stopách německého osídlení v západních Čechách

 • 6.4.2017 - každoroční workshop studentů konaný v Schönsee na téma „Flucht und Fluchtursachen“. 15 studentů KNJ a 15 studentů Univerzit v Řezně a v Pasově (Bohemicum) absolvovalo společnou projektovou výuku k výše uvedenému tématu.

 • letní i zimní semestr 2017 - několik setkání "Stammtisch" - několikrát za semestr se sešli zájemci o německý jazyk v německé knihovně SVKPK ke konverzačnímu posezení se zahraničními lektory a praktikanty KNJ.

 • 18.5.2017 - Autorské čtení profesora Friedricha Achleitnera - Friedrich Achleitner, člen legendární Vídeňské skupiny a zároveň přední teoretik moderní rakouské architektury, přistupuje konstruktivisticky i k práci s textem. Moderovala doc. PaedDr. Dana PFEIFEROVÁ, Ph.D.

 • 28.4.2017 - 3. lange Nacht der kurzen Texte - již tradiční setkání milovníků němčiny a poetických textů. Naši studující prezentovali veřejnosti své vlastní literární texty v německém jazyce.

 • 27.4. - 30.4.2017 - Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen - Kulturhauptstadt 2015 - studující ze Štýrského Hradce přijeli do Plzně, aby pokračovali v projektové výuce na téma interkulturní didaktiky a kreativního psaní, kterou zahájili v předchozím projektu „Ahoj, Rakousko!“. Projekt byl financován organizací AKTION Česká republika – Rakousko.

 • 15.3. - 19.3.2017 - Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark - studující třetího ročníku bakalářského programu se vydali na cestu do Štýrského Hradce, kde se setkali s tamními studenty, s nimiž se v rámci společné projektové výuky věnovali interkulturní didaktice a kreativnímu psaní.

 • 10.-11.3.2017 - Rakouské dny - již pátým rokem pořádala KNJ ve spolupráci s Rakouskou a německou knihovnou, Rakouským fórem a Bildungsministeriem für Bildung und Frauen řadu workshopů dalšího vzdělání učitelů. V rámci doprovodného programu Rakouských dnů se konalo autorské čtení rakouské autorky Anny Kim, promítání krátkých rakouských filmů a prohlídka Loosových interiérů.

2016

 • 22.10. - Den s absolventy - v rámci tradičního setkání FPE s absolventy přijal naše pozvání Mgr. Petr Hladík, autor již dvou knih o atraktivní výuce němčiny. Mgr. Petr Hladík představil studentům své knihy s nápady do výuky a aktivně s nimi i pár tipů vyzkoušel.

 • 24. - 25.10. - Exkurze studentů KNJ do Saska. Akce byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti. Studenti navštívili česko-německou školku, bilingvní gymnázium v Pirně, Saskou centrálu pro politické vzdělávání a univerzitu v Chemnitz. Téma této již třetím rokem pořádané exkurze je "Čeští a němečtí studenti k multikulturní Evropě: aktivní řešení otázek ve školství a ve společnosti".

 • 20.10. + 10.11. - Literárně didaktická konference - cílem této konference je ukázat didaktiku německé literatury z různých hledisek: lingvistického, literárně-vědného, filozofického, psychologického a z pohledu divadelní vědy. Zároveň ověřit funkčnost jednotlivých vědeckých přístupů při práci s konkrétními texty se studujícími katedry německého jazyka a vytvořit tak pro ně modelové situace, jak pracovat později s literaturou ve výuce němčiny. V rámci této akce KNJ navštívila také spisovatelka Radka Denemarková, která nejen se studenty KNJ hovořila o významu četby. Následovalo také autorské čtení z jejích knih "Peníze od Hitlera" a "Kobold".

 • 29.4.2016 - Studentische wissenschaftliche Konferenz des Lehrstuhls für deutsche Sprache der FPE zum Thema „Adäquater und kreativer Einsatz von literarischen Texten im DaF-Unterricht an Mittelschulen und Gymnasien“ - studentská vědecká konference o používání literárních textu ve výuce cizího jazyka na středních školách a gymnáziích. V rámci konference vznikl sborník s příspěvky.

 • 22. 4. 2016 - ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus se na KNJ konal workshop o použití interaktivních tabulí ve výuce. Workshop nebyl určen jen pro studenty předmětu DID4, ale také pro ostatní zájemce a členy katedry.

 

 • 19. - 21. 4. 2016 -  Projekt "Německy píšící autorky z Čech, Moravy a Slovenska. Workshop univerzit Vídeň a Plzeň." Projekt se uskutečnil za podpory programu AKTION Česká Republika - Rakousko. Projekt organizovala a připravovala paní doc. Dana Pfeiferová a Mag. Alexanda Millner.

 

 • 15. 4. 2016 - "Lange Nacht der kurzen Texte" - ve spolupráci s Rakouskou knihovnou pořádala KNJ akci pro studenty a veřejnost. Každý mohl přečíst libovolný kousek ze své oblíbené knihy, nažeč bylo i diskutováno o obsahu děl. Tato akce byla součástí projektu "Servus, Tschechien! Ahoj, Rakousko! Pilsner-Grazer didaktische Tage in Pilsen", který byl spolufinancován městem Plzní.


 • 14. - 17. 4. 2016 - Projekt "Servus, Tschechien! Ahoj, Rakousko! Pilsner-Grazer didaktische Tage in Pilsen" - workshop studentů z Grazu a Plzně na téma stereotypy, klišé, předsudky a kreativní psaní. Projekt proběhl ve spolupráci s Karl-Franzens-Universität Graz a za podpory OeAD a Staturáního města Plzně. Projekt organizoval Mag. Jürgen Ehrenmüller.

 

 • 8. 4. 2016 - Dr. Sabina Schroeter-Brauss z Universität Münster přednášela na téma "Lernen durch Schreiben im Fremdsprachenunterricht"

 

 • 23.3.2016 - Workshop studentů z Plzně a Regensburgu s názvem "Planspiel im CeBB" - každoroční workshop studentů konaný v Schönsee

 

 • 11. - 12. 3. 2016 - Österreich-Tage: již čtvrtým rokem se podílela KNJ společně s Rakouskou knihovnou, Rakouským fórem a Bildungsministeriem für Bildung und Frauen na přípravě Rakouských dnů zaměřených na další vzdělávání učitelů německého jazyka. Rakouské dny doprovázela celá řada aktivit, které byly přístupné širší veřejnosti a studentům.

 

 • 2. - 4. 3. 2016 - Schnuppertage: 8 studentů KNJ a 2 studentky JČU v Českých Budějovicích se vydali na exkurzi do Saska. Náplň exkurze byly hospitace v přípravných třídách na školách. Sasko se již dlouhodobě potýká s nedostatkem učitelů a touto exkurzí chtěli představit práci, kterou našim absolventům mohou nabídnout.

 

2015

 

 • 14. 12. 2015 - Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller pořádal ve spolupráci se studenty KNJ akci "Literatur Kat(h)edra(le)". Na této akci byly prezentovány výtvory studentů - jejich slohové práce a básně - na téma typický čech / typicky české. V rámci této akci vznikla za podpory OeAD brožurka s vybranými texty.

 

 • 9. 12. 2015 - pořádala Mgr. Věra Krbůšková seminář pro učitele cizích jazyků na téma "Interaktivní vyučování".

 

 • 30. 11. 2015 - pan Dr. Thomas Stahl z Universität Regensburg vedl přednášku pro studenty KNJ na téma "Mehrsprachigkeit in der EU".

 

 • 30. 11. 2015 - Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller pořádal za pomoci a účasti studentů akci konanou v Rakouské knihovně se jménem "Die Welt der verwunschenen Prinzessinnen, schönen Prinzen und bösen Hexen". Akce byla zaměřená na zkoumání pohádek, hledání podobností a rozdílů mezi českými a německými pohádkami a jejich symbolice.

 

 • 26. 11. 2015 - KNJ uspořádala setkání pro studenty, kde byly prezentovány veškeré možnosti na získání stipendií na zahraniční pobyty.
 
 • 18. 11. 2015 - se konala v Rakouské knihovně akce "Literatura v dialogu mezi sousedy", i přes jazykové bariéry by chtěli němečtí autoři poznat literaturu sousedů, obzvláště v Čechách a Polsku, a vyměňovat si zkušenosti o problémech a pracovních podmínkách. Akce se konala na podnět a za součinnosti paní profesorky Dr. Elke Mehnert.

 

 • 29. -30. 10. 2015 - Mgr. Julia Wittmann a prof. Elke Mehnert pořádaly vzdělávací exkurzi pro studenty magisterského studia do Saska. Akce proběhla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

 

 • 27. 10. 2015 - se konala již tradiční akce "Do Německa na zkušenou" pořádaná v Rakouské knihovně

 

 • 16. 3. – 21. 3. 2015 – KNJ pořádala ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Rakouskou knihovnou, Rakouským kulturním fórem Praha a Spolkovým ministerstvem školství, umění a kultury Rakouské republiky „Rakouské dny“, v rámci tohoto projektu se konalo více akcí, např. filmový či literární večer, prohlídky města po rakouských stopách a mnoho dalších.

 

 • 18. a 19. 3. 2015 – hostovala na KNJ paní Dr. Vincenza Scuderi z italské univerzity v Catanii a mluvila první den o Goethových cestách v Itálii a druhý den představila svojí univerzitu jako cíl pro Erasmus studenty.

 

 • 26. 3. 2015 – studenti KNJ se účastnili Workshopu, kde se setkali se studenty z Regensburgu a Passau v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.

 

 • 6. 5. 2015 – přední česká spisovatelka a germanistka Radka Denemarková přednášela studentům KNJ o teorii a praxi překladů rakouské literatury, následovalo autorské čtení z jejího románů (akce byla podpořena Rakouským fórem).

 

 • 20. 5. 2015 – KNJ ve spolupráci s Německou a Rakouskou knihovnou SVKPK uspořádala workshop pro studenty na téma „Technika v německé literatuře“. Workshop vedla Dr. phil. Lenka Adámková.

 

2014

  

 • 27. 11. 2014 se konal workshop v Rakouské knihovně na náměstí na téma „Landeskunde lernen und lehren“ s paní Christine Kramel z Regensburgu

 

 • 21. 11. 2014 byla pozvána na diskuzi se studenty KNJ paní Mgr. Hana Kubálková, která získala titul „Nejlepší učitelka němčiny roku“.

 

 • 6. 11. 2014 se uskutečnila exkurze studentů KNJ do Drážďan do centrály politického vzdělávání. Cestou se studenti byli podívat v česko-německé školce na hranicích a na česko-německém gymnáziu v Pirně. Článek o exkurzi.

 

 • 30. 10. 2014 – Dr. Thomas Stahl z Univerzity v Regensburgu vedl seminář pro studenty KNJ na téma vícejazyčnost.

 

 • 24. 10. 2014 přijela do Plzně paní Heike Möckel, která zde měla přednášku se studenty předmětu „Imagologie“ na téma porozumění různým kulturám. Dále mluvila o předsudcích a stereotypech.

 

 • 19. – 22. 5. 2014 se uskutečnila politicko-vzdělávací exkurze studentů KNJ do Berlína, která byla organizována nadací Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Článek o exkurzi.

  

 • 12. – 14. 03. 2014 se uskutečnily Österreich Tage – Rakouské dny týkající se dalšího vzdělávání učitelů, a to ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Rakouskou knihovnou, Rakouským kulturním fórem Praha, Spolkovým ministerstvem školství, umění a kultury Rakouské republiky, Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni a Katedrou německého jazyka.

 

 • 25. 2. 2014 – v Rakouské knihovně proběhla přednáška „Arbeiten in Deutschland“ za účasti Lenky Kastnerové z ÚP Plzeň a Kariny Hartungové z Agentur für Arbeit ve Weidenu.

 

2013

 

 • 10. – 11. 10. 2013 – Workshop vedený Švycarskými lektory pro studenty KNJ.

 

 • 21. – 24. 5. 2013 – Politicko-vzdělávací exkurze pro studenty KNJ do Berlína.

 

 • 10. – 12. 4. 2013 – uskutečnily se Österreich Tage – Rakouské dny týkající se dalšího vzdělávání učitelů ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Rakouskou knihovnou, Rakouským kulturním fórem Praha, Spolkovým ministerstvem školství, umění a kultury Rakouské republiky, Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni a Katedrou německého jazyka.

 

 • 25. 4. 2013 – Přednáška prof. Dr. Reinera Neuberta na téma Vom deutschen Volksmärchen über das Kunstmärchen zum modernen Märchen.

 

 • 14. 3. 2013Přednáška o rakouské poválečné literatuře Doc. PaedDr. Dany Pfeiferové, Ph. D., pořádaná Rakouským kulturním fórem Praha ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Rakouskou knihovnou v Plzni a KNJ.
 
 •  26. 3. 2013 – Workshop pro studenty KNJ v německém Schönsee v Centru Bavaria Bohemia.

 

2012

 

 • 20. 11. 2012 – Workshop Landeskunde lehren und lernen organizovaný KNJ pro své studenty.

   

 • 21. – 24. 5. 2012 – Politicko-vzdělávací exkurze pro studenty KNJ do Berlína.

 

 • 10. 5. 2012– Studenti KNJ se zúčastnili exkurze do Regensburgu pořádané Tandemem a Bohemicem Regensburg. Cílem setkání bylo seznámení se s prostředím regensburgské univerzity, navázání nových kontaktů a prohlídka města.

   

 • 4. – 5. 10. 2012 – Workshop o Švýcarsku vedený švýcarskými lektory. Zorganizovala KNJ pro své studenty na půdě Německé knihovny v Plzni.

 

 • 13. 4. 2012 – Konference Deutsch an der Grenzepořádaná KNJ ve spolupráci s CeBB v Schönsee.

   

 • 4. 4. 2012 – Workshop pro studenty KNJ v německém Schönsee v Centru Bavaria Bohemia.

 

2011

 

 • 2. 3., 6. 4., 4. 5., 10. 5., 12. 10., 2. 11., 9. 11., 7. 12. 2011 – Historická dílna: organizace metodologicky zaměřených seminářů s historickou tematikou vedených hosty z ČR i ze zahraničí.

 

 • 8. 11. 2011 – Workshop Landeskunde lehren und lernen organizovaný KNJ pro své studenty.

 

 • 6. – 7. 10. 2011 – Workshop o Švýcarsku vedený švýcarskými lektory. Zorganizovala KNJ pro své studenty na půdě Německé knihovny v Plzni.

 

 • 23. – 26. 5. 2011 – Politicko-vzdělávací exkurze do Berlína pro studenty KNJ.

 

 • 4. 5. 2011 – Workshop Patnáctileté zkušenosti se čtením genetickou metodou v současné škole organizovaný KNJ a určený pro učitele MŠ a ZŠ.

 

 • 12. 4. 2011. – Odborná přednáška profesora Dr. Reinera Neuberta s DVD prezentací na téma: Čeští autoři v německém, rakouském a francouzském exilu – evropská nebo národní literatura?

 

 • 22. 2. 2011 – Prezentace „Deutsch ist in“ pořádaná pod záštitou DAAD ve spolupráci s KNJ. Cílem akce bylo seznámit posluchače s perspektivami německého jazyka v zápč. regionu a zejména s možnostmi, které českým studentům agentura DAAD nabízí.

 

2010

 

 • 8. 10. 2010 – G. Egersdorfová a A. Kováříková se zúčastnily v Goethe-Institutu (Praha) přednášky Dr. Iny Karg (Univerzita Göttingen) na téma „Fragen und ihr didaktisches Potential – Literaturunterricht am Beispiel von Ödön von Horvaths Roman Jugend ohne Gott“.

 

 • 17. 3. 2010 – Zájezd pro studenty KNJ do Schönsee do centra Bavaria Bohemia, Mgr. Voltrová, Mgr. Egersdorfová, PhDr. Kováříková.

 

 • 25. 3. 2010 – Přednáška pro studenty KNJ i veřejnost v galerii Evropského domu na nám. Republiky. Organizuje Mag. Innerwinkler, přednášející Václav Maidl na téma: Současná rakouská literatura.

 

 • 6. 4. 2010 – Akce pro studenty – setkání studentů z Plzně a Regensburku do centra Bohemia Bavaria Schönsee. Organizuje Dipl. ped. Dietmar Heinrich.

 

2009

 

 • 1. 2. 2009 – Výuka Golo Schmidta, M. A., v hodinách DIDZS, DID2 v rámci Erasmu TU Chemnitz.

 

 • 31. 3. 2009 – Prezentace připravovaného certifikátového programu „Regionální germanistika“ v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee v rámci konference „Forum Wissenschaft ohne Grenzen – grenzüberschreitende Arbeit im Fokus“.

 

 • 6. 4. 2009 – WORKSHOP IDENTITÄT v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee, akce pro studenty KNJ pořádala Bc. Wittmann a Dipl. Päd. Heinrich.

 

 • 4. – 7. 5. 2009 – Exkurse studentů KNJ FPE a FF v Berlíně.

 

 • 25. – 29. 5. 2009: Mgr. Krbůšková vyučovala na TU Chemnitz v rámci Erasmu.

 

 • 20. 9. 2009 se Mgr. Šíp zúčastnil mezinárodní konference v polské Ratiboři s názvem Český jazyk a literatura – reflexe významných historických událostí.

 

 • 20. 10. 2009: Setkání s prof. Dr. Reinerem Neubertem ze Zwickau – přednáška Tschechische Bibliothek pro studenty KNJ v Německé knihovně v Plzni.

 

 • 14. – 16. 10 2009: účast na konferenci v Praze – Mgr. Voltrová a Prof. Mehnert.

 

 • 23. 10. 2009: Mgr. Voltrová – účast na konferenci v Chemnitz.

 

 • 21. 10. 2009: Zájezd pro studenty KNJ do Schönsee do Centra Bavaria Bohemia.

 

 • 27. 10. 2009: PhDr. Kováříková – účast na oslavě výročí založení Rakouska v Obecním domě v Praze

 

 • Mgr. Egersdorfová – promítání filmu pro studenty KNJ předmětu Starší německá literatura (LITF + LITG) Tristan a Isolda.

 

2008

 

 • Přednáška – Interaktivní tabule a elektronické slovníky – Mgr. Voltrová ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus a AV Media, 17. 4. 2008 Plzeň.

 

 • Přednáška – Jak se dělá slovník? – Mgr. Voltrová ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus, 28. 4. 2008 Plzeň.

 

 • Promítání filmů v Rakouské knihovně, Mag. Sandra Innerwinkler, pro studenty KNJ.

 

 • Exkurze pro studenty KNJ do Linze (Rakousko), Mag. Sandra Innerwinkler, 17. 3. 2008, Linz.

 

 • 1. 2. 2008 – Výuka Golo Schmidta, M. A., v hodinách DIDZS, DID2 v rámci Erasmu TU Chemnitz.

 

 • Exkurze studentů a učitelů Katedry německého jazyka do Spolkového sněmu v Berlíně 5. – 8. května 2008.
 

2007

 

 • Tertiärsprachendidaktik: Deutsch als zweite Fremdsprache – nach Englisch

(PhDr. Thomas Stahl)

 

 • Dne 12. ledna 2007 se na Katedře německého jazyka a literatury FPE uskutečnilo první informační setkání nově vzniklé iniciativy „gutentag.cz“. Tato iniciativa vznikla za podpory Německého velvyslanectví a nejvýznamnějších organizací zprostředkovávajících německý jazyk a německou kulturu. Akce byla pořádána ve spolupráci KNJ FPE (Egersdorfová) a lektorátu DAAD (Stahl). Cílem této iniciativy bylo poukázat na možnosti výuky německého jazyka v České republice, podporovat ji a vzbudit zájem veřejnosti o němčinu.

 

 • Dne 3. 5. 2007 byl hostem Katedry německého jazyka FPE ZČU poslanec Spolkového sněmu SRN, pan Jan Mücke, člen Rady města Drážďan. Navštívil Západočeskou univerzitu v Plzni na pozvání Prof. Dr. habil. Elke Mehnert , která spolu se studenty a učiteli připravila celodenní zajímavý program. V úvodu dne na ZČU byl pan Jan Mücke přijat kolegiem děkanky na FPE ZČU. Paní děkanka Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., se v rozhovoru zajímala o zkušenosti z práce v oblasti zahraniční kulturní politiky – dominantní v činnosti pana poslance. Konkrétním výstupem jednání je příslib podpory při setkávání studentů ZČU se zajímavými osobnostmi kulturního života SRN, např. formou autorského čtení spisovatelů a setkávání našich studentů s kolegy z německých univerzit.

  Ve 13.00 hod. měl pan poslanec přednášku pro studenty i veřejnost. Přednáška se týkala především zahraniční kulturní politiky Spolkového sněmu, dotazy z pléna byly směřovány do téže oblasti – např. otázce přijetí Turecka do EU, možnosti rozšíření společných projektů kulturní výměny. Pan poslanec v závěru pódiové diskuze vyslovil přítomným studentům upřímné pozvání k návštěvě Spolkového sněmu v Berlíně. V odpoledních hodinách se sešel pan poslanec Mücke s členkou Zastupitelstva města Plzně paní Mgr. Petrou, která má na starosti odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Oba politici se vyměnili základní informace o činnosti orgánů zúčastněných měst, tedy Plzně a Drážďan. Poslanec Mücke se aktivně zajímal o školskou problematiku města Plzně, počet škol na území města, které spravuje město Plzeň, a dále o činnost sportovních klubů a organizací, které město Plzeň finančně podporuje.

 

 • Spolupráce na vydání samostatného výročního sborníku u příležitosti životního jubilea Prof. Dr. Reinera Neuberta + publikace v něm. Sborník byl vydán v květnu 2007 na FPE ZČU pod titulem „Literatur für junge Leser“ s podtitulem Texte und Interpretationen. Je určený jak studentům germanistiky předmětu Literatura pro děti a mládež, tak učitelům němčiny na SŠ. Do sborníku, který se koncentruje právě na Literaturu pro děti a mládež, přispívali zaměstnanci KNJ na základě získání svých nejnovějších poznatků. Sborník má přidělené ISBN 978-80-7043-530-4. Příspěvek do výše uvedeného sborníku: Wie lesen tschechische Kinder? Zusammenfassung einer Studie zu den Lesegewohnheiten in der Tschechischen Republik, in: Alena Kováříková/Thomas Stahl (Hg.): Literatur für junge Leser. Texte und Interpretationen, Plzeň 2007, S. 27 – 31.

 

 • V červnu 2007 se na půdě pobočky Goethe-Institutu v Plzni uskutečnila konference s mezinárodní účastí Literatur für junge Leser o literatuře pro děti a mládež v německém jazyce. Výstupem je Pedagogickou fakultou již vydaný sborník se stejným názvem, který shrnul příspěvky přednášejících z univerzit v České republice i ve Spolkové republice a Rakousku.

 

 • 18. 10. 2007 proběhla přednáška v Rakouské knihovně. Pořádala ji Mag. Sandra Innerwinkler, přednášejícím byl vládní rada Helmuth Meyer – vědecký knihovník v Domě A. Stiftera v Linci. Přednášky se zúčastnilo 45 studentů KNJ.
 

2006

 

 • Účast na sympoziu Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce pořádaném Katedrou německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Brně dne 13. 9. 2006 s příspěvkem na téma: Rezeption von epischen Stoffen des Hochmittelalters in der modernen deutschen Kinder- und Jugendliteratur, in: Tomáš Káňa/Hana Peloušková (Hg.): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce, Brno 2007, S. 56 – 60.

 

 • Realizace projektu: Zkvalitnění výuky cizích jazyků na střeních školách a gymnáziích. Dílčí projekt byl určen k rozvoji a ověření nových forem spolupráce středních škol v západočeském regionu a Katedry německého jazyka a literatury ZČU v Plzni. Projekt garantovala: Mgr. Gabriela Egersdorfová, odborný asistent KNJ FPE. V tomto daném konkrétním případě se jednalo o pokus zajištění nových forem spolupráce KNJ a Sportovního gymnázia v Plzni. Cílem bylo zprostředkovat středním školám obecně (modelově Sportovnímu gymnáziu) nejnovější trendy ve výuce němčiny jako cizího jazyka (DaF – Deutsch als Fremdsprache), tak, jak jsou s nimi konfrontováni pracovníci Katedry německého jazyka během své dlouhotrvající, úzké a intenzivní spolupráce s DAAD (Deutscher akademischer Austauschdienst), Österreich Kooperation, Goethe Institut a Österreichisches Kulturforum, zastupených v Praze. Dále si projekt kladl za cíl ověřit, případně zvýšit u žáků posledních ročníků vyššího gymnázia znalosti reálií německých jazykových oblastí v praxi. Takovýto modelový příklad konkrétní spolupráce byl realizován:

 

 • Jednalo se o jednodenní studijní cestu do Regensburgu (Řezno), pořádané garantem projektu (pracovnice KNJ ZČU Mgr. Gabriela Egersdorfová), která proběhla dne 9. prosince 2006 (sobota). Plánované cesty se zúčastnili jak žáci vyšších tříd Sportovního gymnázia v Plzni, tak také učitelé německého jazyka této výše zmíněné střední školy. Dále se jazykové exkurze zúčastnili zaměstnanci Katedry německého jazyka a v neposlední řadě také zájemci z řad studentů oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ a SŠ. Kromě předepsané praxe ve škole tak byla studentům němčiny oboru Učitelství pro 2. stupeň základních a středních škol (tedy budoucím učitelům německého jazyka) poskytnuta příležitost k získání nových metodických a pedagogických zkušeností v terénu a navíc jistě neoddiskutovatelná je i příležitost ke komunikaci s rodilými mluvčími v dané jazykové oblasti a v přirozených situacích daného jazykového prostředí. V neposlední řadě bylo naším cílem umožnit žákům obou typů škol, jak vysokého, tak středního školství, praktický kontakt s výukou cizího jazyka v našem případě modelově na Sportovním gymnáziu v Plzni.

 

2005

 

 • Werbung als Spiegel der Gesellschaft

(Příspěvek přednesený u příležitosti otevření výstavy Goethova institutu Werbung in Deutschland, Plzeň 2005)

(Thomas Stahl M. A.)

 

 • Arbeit mit Werbematerial im Fremdsprachenunterricht Deutsch

(Seminář pro Den učitelů německého jazyka z celé České republiky, pořádaný Goethovým institutem v Plzni v roce 2005)

(Thomas Stahl M. A.)

 

 • PhDr. Alena Kováříková se zúčastnila Konference Česko-saského vysokoškolského centra Erzgebirge – Heimat.

 

Patička