Přejít k obsahu

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für deutsche Sprache

Informationen über den Lehrstuhl finden Sie hier.

Unten im Text finden Sie aktuelle Informationen und Mitteilungen für unsere Studierenden, Bewerber/innen und die Öffentlichkeit.

Vítáme Vás na stránkách katedry německého jazyka

Informace o katedře najdete zde.

Níže najdete aktuální infomace a oznámení pro stávající studenty, uchazeče a veřejnost.

Welcome to the Department of German language

Information about the department here.
See further information and instructions for our students, applicants and the public below.
 

  Wir sind auch auf Facebook zu finden, besuchen Sie uns!

Jsme také na facebooku, navštivte nás!

Visit us on Facebook!

_________________________________________________________

AKTUALITY:

 • Milí studenti,

  katedra německého jazyka vyhlašuje výběrové řízení projektu INTER-20 (dřívější FREE MOVERS). Podrobnější informace naleznete na stránkách katedry, pod odkazem studijní pobyty http://fpe.zcu.cz/knj/pobyty.html nebo na http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/.

  Zájemci se přihlásí nejpozději do středy 17.1.2020 paní Netrvalové na adrese inetrval@knj.zcu.cz
  Do mailu uveďte jméno, ročník, instituci, kde chcete svůj pobyt realizovat a kontakt. Do stejného data zároveň přineste vyplněnou přihlášku s fotkou (ke stažení na stránkách http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/formulare.html).
  Pokud pojedete na krátkodobý pobyt za účelem psaní závěrečné práce, odevzdejte také odůvodnění toho, proč je pobyt pro Vaší práci důležitý (vztah závěrečné práce k danému městu, co bude na nové univerzitě předmětem bádání, přínosy pobytu pro práci, atd.).

  Více informací k pobytům INTER najdete zde.

  S případnými dotazy se obracejte na Dr. Voltrovou.

  Vaše KNJ

 • Klare Betrachtungsweisen - besser lesbar hier

Stočes DE

 • Milí studenti, na sekretariátu již nehledejte sl. Chavíkovou. Vypadá sice stejně, ale jmenuje se nově Netrvalová :)

 • 15. bylo tu, není tu...

 • Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího studia - již byla zveřejněna nová témata na diplomové práce. Téma si musíte zadat do 6.12. Témata najdete v sekci bakalářských a diplomových prací.

 • Stočes 1
 • Stočes 2

 • Gratulujeme paní profesorce Höppnerové k nominaci na cenu Milady Paulové. (http://genderaveda.cz/cena-milady-paulove/)

  Höpp 1Höpp 2  • Studenti, kteří chtějí zařídit individuální způsob plnění studia musejí dodržet tento postup:
   • doručení papírové žádosti na sekretariát katedry (osobně nebo poštou), skenované žádosti zasílané mailem nemůžeme akceptovat
   • k žádosti doložte všechny přílohy (pracovní smlouva, potvrzení od lékaře, apod.)
   • katedra vyřídí vaší žádost centrálně - nebudete tedy chodit za každým vyučujícícm jednotlivě
   • po vyřízení zašle katedra žádost ke schválení na studijní oddělení (o této skutečnosti Vás budeme informovat)

  • Připomínáme studentům, že máte povinnost účastnit se výuky v prvním týdnu semestru. Pokud se nemůžete dostavit nebo budete plnit předmět individuálně, je i tak důležité, abyste vyučujícího kontaktovali!

  • Literatur im Unterricht? Die KOMIN-Studenten haben gezeigt, dass es geht! Wie es geht, können Sie in unserem neuen, praxisorientierten Buch lesen.

  • Ist Deutsch wirklich an der Grenze?
   Unsere Kollegen haben über dieses Thema diskutiert und aus den Beiträgen ist ein neues Buch entstanden. Wenn jemand das Buch durchblättern will, findet er das Buch in der Bibliothek oder am Lehrstuhl.

  naše publikace

  • Dovolujeme si Vás informovat o novém projektu, který umožňuje využít bezplatně mezinárodní meziknihovní službu ze dvou zúčastněných německých knihoven:
   Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek.

  Jedná se o projekt "Prostor učení - Knihovnická informační platforma".
  MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) v projektu byla zahájena 1. ledna 2017 a končí 31. října 2018.
  On-line katalogy jsou k dispozici na těchto adresách –
  https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/ http://opac.bibliothek.tu-chemnitz.de/libero/WebOpac.cls
  a
  https://katalog.hszg.de/

  V případě zájmu kontaktujte paní Radku Čechovou na adrese rcechova@uk.zcu.cz nebo osobně v Pedagogické knihovně na Klatovské.
  Formuláře pro výpůjčku jsou k dispozici na této adrese –
  http://www.knihovna.zcu.cz/formul…/…/Objednavka_vypujcky.pdfChemnitz


   

 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do konce druhého týdne semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 
 
 • Seznam předmětů s povinnou docházkou (předměty KNJ vyznačeny červeně) ke stažení.
 
 

Patička