Přejít k obsahu

Výuka

Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do druhého týdnu semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.

Zkratka Název Semestr
KNJ/UCDIZ Analýza učebnic NJ na ZŠ Zimní
KNJ/BAK Bakalářská práce Letní
KNJ/DINŠ1 Didaktika německého jazyka NŠ 1 Zimní
KNJ/DID2 Didaktika německého jazyka 2 Letní
KNJ/DINŠ2 Didaktika německého jazyka 2 NŠ Letní
KNJ/DNŠ3 Didaktika německého jazyka 3 Zimní
KNJ/DID2Z Didaktika 2 Letní
KNJ/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KNJ/FONE Fonetická a pravopisná cvičení Letní
KNJ/FRAZ Frazeologie a idiomatika Letní
KNJ/GLEX1 Gramaticko-lexikální cvičení 1 Letní
KNJ/HODIZ Hodnocení ve vyučování na ZŠ Zimní
KNJ/KPB Klauzurní práce Letní
KNJ/KMP Klauzurní práce - Mgr. Letní
KNJ/KOGR Komparativní gramatika Letní
KNJ/KOMIN Komplexní interpretace ve výuce NJ Letní
KNJ/KON Konverzace v němčině Letní
KNJ/KREAP Kreativní psaní Letní
KNJ/LEX Lexikologie Letní
KNJ/DLNŠ Literatura pro děti Letní
KNJ/MVED1 Metodika vědecké práce 1 Zimní
KNJ/MVED2 Metodika vědecké práce 2 Letní
KNJ/MLUVA Mluvený jazyk ve výuce německého jazyka Letní
KNJ/MRF2 Morfologie 2 Letní
KNJ/MOS Morfo-syntaktická cvičení Letní
KNJ/PJNP Němčina v česko-bavorském příhraničí Letní
KNJ/NJPX Němčina v praxi Letní
KNJ/LIT2 Německá lit. od romant.po fin de siécle Letní
KNJ/LIT1 Německá literatura od počátků po klasiku Zimní
KNJ/NJD4 Německý jazyk s didaktikou 4 Zimní
KNJ/LIT3 Německy psaná literatura z českých zemí Zimní
KNJ/CHYDI Práce s chybou ve výuce Letní
KNJ/PRLIT Práce s literárním textem ve výuce na ZŠ Letní
KNJ/PJAR2 Praktická jazyková cvičení a reálie 2 Zimní
KNJ/PJR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní
KNJ/PJAR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní
KNJ/PJAR4 Praktická jazyková cvičení a reálie 4 Zimní
KNJ/PRODT Překlad odborného textu Letní
KNJ/PAT Překladatelský a tlumočnický seminář 1 Letní
KNJ/SOLIN Sociolingvistika Zimní
KNJ/BSZ Státní závěrečná zkouška Letní
KNJ/STX Syntax Zimní
KNJ/UDČN Úvod do dějin německo-českých vztahů Zimní
KNJ/UGE Úvod do lingvistiky Letní
KNJ/VJKN2 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 2 Letní
KNJ/VJKN3 Vedení jazyk. kroužku německého jazyka 3 Letní
KNJ/SZ Závěrečná státní zkouška z němčiny Letní

Patička