Přejít k obsahu

Bakalářské a diplomové práce

 • Zadání podkladů pro kvalifikační práci přes portál (výběr tématu):

Upozorňujeme studenty, že zadání práce je nutné uložit do systému. Není možné si vytisknout prázdný podklad a přinést ho vyplněný v ruce nebo dodatečně na počítači. Před odevzdáním zadání na sekretariátu KNJ si prosím zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré potřebné informace v portálu (v záložce kvalifikační práce). Toto se netýká studentů v rozšiřujícím studiu.

Zadání kvalifikační práce se vyplňuje v češtině!

Název závěrečné práce se musí skládat pouze z jedné věty a nesmí obsahovat žádný otazník nebo vykřičník.

 • Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají do data uvedeného na zadání práce. Pokud máte jako datum uvedeno 30.6. a chcete obhajovat v prvním (květnovém) termínu, odezvdáváte práci k 17.4. Pokud práci chcete odezvdat až ve druhém (červnovém) termínu, nemusíte si žádat o žádné prodloužení.

 • Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce najdete zde, zde a zde.

 •  Termíny pro odevzdávání kvalifikačních prací pro akademický rok 2017/2018:
 • Letní termíny
  • 17.4. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • 17.4. odevzdání kvalifikačních prací (do 14:30), pokud chcete obhajovat v prvním letním termínu
  • letní obhajoby proběhnou na začátku června (termín bude upřesněn)
 • Podzimní termíny
  • 30.6. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • 30.6. odevzdání kvalifikačních prací, pokud chcete obhajovat v druhém podzimním termínu
  • podzimní obhajoby proběhnou na začátku září (termín bude upřesněn)

 

 • Před odevzdáním práce na sekretariátu doplňte prosím údaje ke kvalifikační práci na portále. Je třeba doplnit krátkou anotaci, klíčová slova, apod. Zároveň nahráváte práci do systému i v elektronické podobě. Práci Vám na sekretariátu můžeme přijmout až tehdy, když jsou všechna data vyplněná.

 • Práce se odevzdávají ve dvou pevných vyhotovení a v každé vazbě je vloženo CD s nahranou prací.

 Odevzdání podkladů pro zadání práce do 8.12.2017 na sekretariátu KNJ.

 

Podklady pro zadání práce se odevzdávají do 16.6.2017.

 

 

 

Patička