Přejít k obsahu

Bakalářské a diplomové práce

 • Zadání podkladů pro kvalifikační práci přes portál (výběr tématu):

Upozorňujeme studenty, že zadání práce je nutné uložit do systému. Není možné si vytisknout prázdný podklad a přinést ho vyplněný v ruce nebo dodatečně na počítači. Před odevzdáním zadání na sekretariátu KNJ si prosím zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré potřebné informace v portálu (v záložce kvalifikační práce). Toto se netýká studentů v rozšiřujícím studiu.

Zadání kvalifikační práce se vyplňuje v češtině!

Název závěrečné práce se musí skládat pouze z jedné věty a nesmí obsahovat žádný otazník nebo vykřičník.

 • Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají do data uvedeného na zadání práce. Pokud máte jako datum odevzdání uvedeno 30.6. a chcete obhajovat v prvním (květnovém) termínu, odezvdáváte práci k 16.4. Pokud práci chcete odezvdat až ve druhém (červnovém) termínu, nemusíte si žádat o žádné prodloužení.

 • Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce najdete zde a zde.

 • Vyhláška děkana s pokyny k psaní kvalifikační práce najdete zde.

 •  Termíny pro odevzdávání kvalifikačních prací pro akademický rok 2018/2019:
 • Letní termíny
  • do 30.4. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • do 16.4. odevzdání kvalifikačních prací (11:00 - 14:00), pokud chcete obhajovat v prvním letním termínu
  • letní obhajoby proběhnou někdy na přelomu května/června
  • přihláška ke státnicím se odevzdává na studijním oddělení do 30.4.2019
 • Podzimní termíny
  • 1.7. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • 1.7. odevzdání kvalifikačních prací, pokud chcete obhajovat v druhém podzimním termínu
  • podzimní obhajoby proběhnou na začátku září (termín bude upřesněn)
  • přihláška ke státnicím se odevzdává na studijní oddělení do 1.7.2019

 

 • Před odevzdáním práci si na sekretariátu vyzvednete zadání kvalifikační práce ve dvou vyhotoveních. Toto zadání se vevazuje do práce.

 • Před odevzdáním práce na sekretariátu doplňte prosím údaje ke kvalifikační práci na portále. Je třeba doplnit krátkou anotaci, klíčová slova, apod. Zároveň nahráváte práci do systému i v elektronické podobě. Práci Vám na sekretariátu můžeme přijmout až tehdy, když jsou všechna data vyplněná.

 • Nově je třeba také společně při odevzdání práce odevzdat vyplněný tiskopis "Údaje o kvalifikační práci", který se tiskne z portálu. Bez tohoto papíru a řadně vyplněných dat nemůže sekretářka Vaši práci přijmout!

údaje o kval. práci

 • Práce se odevzdávají ve dvou pevných vyhotovení a v každé vazbě je vloženo CD s nahranou prací.

 • Informace k průběhu obhajob: Obhajoba prací probíhá před minimálně tříčlennou komisí, která je složená z předsedy komise, vedoucího práce a oponenta. Obhajoba probíhá v německém jazyce a nepřesahuje 20 minut u bakalářské práce a 30 minut u diplomové práce. Student představí práci, reaguje na připomínky v posudcích a na dotazy komise.

 

 

 Témata:

 • Témata diplomových prací pro rok 2018/2019. Odevzdání podkladů pro zadání práce do 7.12.2018 na sekretariátu KNJ.
 • Témata bakalářských prací pro rok 2019/2020. Podklady pro zadání práce se odevzdávají do 14.6.2019 na sekretariátu KNJ.
 • Témata diplomových prací pro studenty 1. stupně pro rok 2018/2019. Podklady pro zadání práce se odevzdávají do 7.12.2018 na sekretariátu KNJ.

 

Patička