Přejít k obsahu

Výuka


Zkratka Název Semestr
KMT/ASTR1 Astronomické poznatky na 1. stupni ZŠ Zimní
KMT/ASTR Astronomie Zimní Letní
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní Letní
KMT/AJF Atomová a jaderná fyzika Letní
KMT/BP Bakalářská práce Letní
KMT/BCP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KMT/BCP2 Bakalářská práce 2 Letní
KMT/DITPM Didaktická technologie Zimní Letní
KMT/DITMŠ Didaktická technologie MŠ Letní
KMT/DITNŠ Didaktická technologie NŠ Zimní Letní
KMT/DS1Z Didaktický seminář 1 ZŠ Zimní
KMT/DS2S Didaktický seminář 2 SŠ Letní
KMT/DS2Z Didaktický seminář 2 ZŠ Zimní
KMT/DS3Z Didaktický seminář 3 ZŠ Zimní Letní
KMT/DS4Z Didaktický seminář 4 ZŠ Zimní Letní
KMT/DITAM Didaktika A Zimní
KMT/DITBM Didaktika B Letní
KMT/DIF1 Didaktika fyziky 1 SŠ Zimní
KMT/DF1Z Didaktika fyziky 1 ZŠ Zimní
KMT/DIF2 Didaktika fyziky 2 SŠ Letní
KMT/DF2Z Didaktika fyziky 2 ZŠ Zimní
KMT/DIZ1 Didaktika matematiky I Zimní Letní
KMT/DIZ2 Didaktika matematiky II Letní
KMT/DIZ3 Didaktika matematiky III Zimní Letní
KMT/9DOP Didaktika odborných předmětů Letní
KMT/DPV Didaktika pracovní výchovy Letní
KMT/MŠDI Didaktika pracovního vyučování a praxe Letní
KMT/DISE Diplomový seminář Zimní Letní
KMT/DA Diplomový seminář Zimní Letní
KMT/DS Diplomový seminář Zimní Letní
KMT/DSTC Diplomový seminář Zimní Letní
KMT/DS2T Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KMT/DS2M Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KMT/DS2F Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KMT/EKOL Ekologie Zimní
KMT/EP Elektronické praktikum Letní
KMT/ES Elektronika pro učitele SŠ Zimní
KMT/ELTA Elektrotechnika A Zimní Letní
KMT/ELTB Elektrotechnika B Zimní Letní
KMT/ELTC Elektrotechnika C Zimní Letní
KMT/EMG Elektřina a magnetismus Zimní Letní
KMT/ELA Elementární algebra Zimní Letní
KMT/EFS Elementární funkce a základy statistiky Zimní Letní
KMT/FV Finanční výchova Zimní Letní
KMT/FPL Fyzika pevných látek Zimní
KMT/HRA Fyzikální hrátky pro každého Zimní Letní
KMT/FP1 Fyzikální praktikum 1 Letní
KMT/FP2 Fyzikální praktikum 2 Zimní
KMT/FP3 Fyzikální praktikum 3 Letní
KMT/FP4 Fyzikální praktikum 4 Zimní
KMT/HF Historie fyziky Zimní
KMT/9ISP1 Integrovaný seminář 1 Zimní
KMT/9ISP2 Integrovaný seminář 2 Letní
KMT/KVA Kmity, vlny, akustika Zimní
KMT/KST Kombinatorika a statistika na počítači Zimní Letní
KMT/KOTVM Konstrukční tvořivost Zimní
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní
KMT/KPR Kurikulární projekty Zimní
KMT/LEGO Lego dacta Zimní
KMT/SOCT Lidé a technika Zimní
KMT/LA Lineární algebra Zimní Letní
KMT/ML Matematická logika pro učitele Zimní Letní
KMT/MSB Matematický seminář Letní
KMT/MPF2 Matematika pro fyziky 2 Letní
KMT/MSD1 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Zimní Letní
KMT/MSD3 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Zimní Letní
KMT/MSD2 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Zimní Letní
KMT/MSD5 Matematika s didaktikou /geometrie/ Zimní Letní
KMT/MSD4 Matematika s didaktikou /geometrie/ Zimní Letní
KMT/MPF1 Matematiky pro fyziky 1 Zimní
KMT/MŠMA Materiály a pracovní techniky Zimní
KMT/MTTGA Materiály a technologie A Zimní Letní
KMT/MTTGB Materiály a technologie B Zimní Letní
KMT/MTTGC Materiály a technologie C Zimní Letní
KMT/MCH1 Mechanika 1 pro učitele Zimní Letní
KMT/MCH2 Mechanika 2 pro učitele Zimní Letní
KMT/MCH3 Mechanika 3 pro učitele Zimní Letní
KMT/9MPZČ Metodika pracovní zájmové činnosti Zimní
KMT/MMM1 Metody matematického modelování 1 Zimní Letní
KMT/ŘU1 Metody řešení matematických úloh Zimní Letní
KMT/ŘUZ2 Metody řešení matematických úloh 2 Zimní Letní
KMT/ŘUZ3 Metody řešení matematických úloh 3 Zimní Letní
KMT/MMV Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ Zimní Letní
KMT/NAPFN Náslechová praxe - navazující (F) Zimní Letní
KMT/NAPMN Náslechová praxe - navazující (M) Zimní Letní
KMT/NAPTN Náslechová praxe - navazující (TE) Zimní Letní
KMT/NPTCM Náslechová praxe předmětová Zimní Letní
KMT/OTSE Odborný technický seminář Zimní Letní
KMT/OPT Optika Letní
KMT/PČM Pracovní činnosti a materiály Zimní
KMT/PŠPZ1 Praktikum školních pokusů ZŠ 1 Zimní Letní
KMT/PŠPZ2 Praktikum školních pokusů ZŠ 2 Zimní Letní
KMT/PŠPS1 Praktikum školních pokusů SŠ 1 Zimní Letní
KMT/PŠPS2 Praktikum školních pokusů SŠ 2 Zimní Letní
KMT/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní
KMT/9PSTF Praxe souvislá Zimní
KMT/PSTCM Principy a systémy techniky C Zimní
KMT/PSTCD Principy a systémy techniky D Zimní Letní
KMT/PROB Projekt Letní
KMT/PRKM Projekty a konstrukční materiály Zimní
KMT/PPS Předmětová praxe SŠ Letní
KMT/PPZ Předmětová praxe ZŠ Letní
KMT/PPTC Předmětová praxe tchv Zimní Letní
KMT/PX/2 Předmětová praxe /2 Zimní Letní
KMT/PMF Přednášky z moderní fyziky Letní
KMT/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní
KMT/RMMŠ1 Rozvoj log. a matem. myšlení 1 Zimní Letní
KMT/RMMŠ2 Rozvoj log. a matem. myšlení 2 Zimní Letní
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Zimní Letní
KMT/SBP1T Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KMT/SBP1M Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KMT/SBP2M Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KMT/SBP2T Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KMT/SAN5 Seminář z matematické analýzy Zimní Letní
KMT/SM Software pro učitele matematiky Zimní Letní
KMT/SFT Statistická fyzika a termodynamika Letní
KMT/STS Statistika Zimní
KMT/SZNŠ Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZBF Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KMT/SZBM Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KMT/SZZS Státní závěrečná zkouška SŠ Letní
KMT/SZZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní
KMT/DMVSM Státní závěrečná zkouška - 3. část Zimní Letní
KMT/DPVMS Státní závěrečná zkouška - 7. část Zimní Letní
KMT/SZTC Státní závěrečná zkouška z tchv Letní
KMT/SZ2 Státní zkouška 2. st. Letní
KMT/STRJA Strojírenství pro učitele A Letní
KMT/STRJB Strojírenství pro učitele B Zimní
KMT/SPRA Školní praktika A Zimní
KMT/SPRB Školní praktika B Letní
KMT/GKOA Technická dokumentace pro učitele A Zimní Letní
KMT/GKOB Technická dokumentace pro učitele B Zimní Letní
KMT/TCPSB Technická praktika Zimní Letní
KMT/TCPSA Technická praktika Zimní Letní
KMT/TCPRB Technická praktika Zimní Letní
KMT/TCPRA Technická praktika Zimní Letní
KMT/TES1 Technický seminář 1 Zimní
KMT/TES2 Technický seminář 2 Zimní Letní
KMT/TEM Teorie měření Zimní
KMT/TP Teorie pole a spec. teorie relativity Letní
KMT/TERM Termodynamika Zimní
KMT/TVDP Tvorba výukových dokumentů počítačem Zimní Letní
KMT/MŠTD1 Tvořivá dílna 1 Zimní
KMT/MŠTD2 Tvořivá dílna 2 Letní
KMT/ÚMO Úlohy matematické olympiády Zimní Letní
KMT/USM Úvod do studia matematiky Zimní Letní
KMT/UE Užitá elektronika Letní
KMT/ZVT Videotechnika ve škole Zimní Letní
KMT/AMKA Vybrané kapitoly z autom. pro učitele A Zimní Letní
KMT/AMKB Vybrané kapitoly z autom. pro učitele B Zimní Letní
KMT/VKMA Vybrané kapitoly z matematické analýzy Letní
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Zimní Letní
KMT/VPF2 Využití počítačů ve fyzice 2 Zimní
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní
KMT/TVPS Základy technické výchovy Zimní Letní
KMT/9ZZDP Závěrečná zkouška - metodika odb. před. Zimní Letní

Patička