Přejít k obsahu

DS Rámcová témata disertačních prací

DS Rámcová témata disertačních prací

Fyzikální poznatky v učivu astronomie na základní a střední škole

školitel: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

anotace:

Aplikace fyzikálních jevů a zákonitostí při výuce astronomie na základních a středních školách, fyzikální odhad hodnot fyzikálních veličin v astronomických úlohách, počítačové modelování fyzikálních procesů probíhajících v astronomických měřítcích, vytvoření materiálů vhodných pro počítačovou podporu kontaktní výuky, vytvoření materiálů vhodných pro distanční výuku či pro doplnění znalostí a samostudium.

Literatura:

 • Cox, A. N.: Allen's Astrophysical Quantities. Springer Verlag, New York 2000.
 • Harwit, M.: Astrophysical Concepts. Springer, New York 1998.
 • Lang, K. R.: Astrophysical Formulae. Volume 1: Radiation, Gas Processes and High Energy Astrophysics. Springer Verlag, New York 1999.
 • Encrenaz T., Bibring J.-P.: The Solar System. Springer Verlag, New York 1991.
 • Camenzind M.: Compact Objecte in Astrophysics. White Dwarfs, Neutron Stars and Black Holes. Springer Verlag, Berlin 2007.
 • <http://www.issp.ac.ru/iao> The International Astronomy Olympiad.
 • <http://www.physics.muni.cz/astrodidaktika/>Štefl V., Krtička J.: Didaktika astrofyziky.
 • <http://www.physics.muni.cz/astroulohy>Štefl V., Korčáková D., Krtička J.: Úlohy z astrofyziky.
 • zahraniční a české učebnice astronomie a fyziky pro různé stupně škol.

Spektrální analýza, její výklad a využití ve školní výuce

školitel: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

anotace:

Výuka poznatků vycházejících ze spektrální analýzy a vzniku spekter na základních, středních a vysokých školách u nás a v zahraničí, klasické a modernizované experimenty podporující pochopení vzniku spekter s důrazem na rozvoj aktivity žáků a studentů, spektrální analýza v astronomii, měření spekter hvězd a dalších astronomických objektů, vytvoření materiálů vhodných pro počítačovou podporu kontaktní výuky, vytvoření materiálů vhodných pro distanční výuku či pro doplnění znalostí a samostudium.

Literatura:

 • Robinson K.: Spectroscopy: The Key to the Stars. Reading the Lines in Stellar Spectra (Series: Patrick Moore's Practical Astronomy Series) Springer Verlag, Berlin 2007.
 • Heimerl F.: Bestimmung eines Farben-Helligkeits-Diagramms in der Schule, In Sterne und Weltraum 39, (5/2000).
 • Winkhaus M.: Aufnahme und Analyse von Sternspektren im projektorientierten Unterricht einer Oberstufen-Astronomie-AG unter besonderer Berücksichtigung der Schülermotivierung, Bonn 2002.
 • <http://www.ucm.es/info/Astrof/invest/actividad/spectra.html> Libraries of stellar spectra.
 • zahraniční a české učebnice astronomie a fyziky pro různé stupně škol.

Historie fyziky a astronomie a její začlenění do školní výuky

školitel: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

anotace:

Podrobný rozbor historických etap ve vývoji fyziky s aplikací na školskou praxi, experimenty a počítačové simulace přibližující historické experimenty a události, rozbor možností zapojení poznatků z historie fyziky a astronomie do výuky fyziky na základních a středních školách a jednotlivých předmětů na vysokých školách, vytvoření materiálů vhodných pro počítačovou podporu kontaktní výuky, vytvoření materiálů vhodných pro distanční výuku či pro doplnění znalostí a samostudium.

Literatura:

 • Asimov I.: Asimov's Biographical Encyclopedia of Science and Technology: The Lives & Achievements of 1510 Great Scientists from Ancient Times to the Present. Revised second edition, Doubleday (1982).
 • Aaboe A.: Episodes from the Early History of Astronomy. Springer-Verlag 2001.
 • Pannekoek A.: A History of Astronomy. Dover Publications 1989.
 • Dreyer J. L. E.: History of Astronomy from Thales to Kepler, 2nd edition. Dover Publications 1953 (revised reprint of History of the Planetary Systems from Thales to Kepler, 1906).
 • Pedersen O.: Early Physics and Astronomy: A Historical Introduction, revised edition. Cambridge University Press 1993.
 • Stephenson B.: Kepler's Physical Astronomy, Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, 13. New York: Springer, 1987.
 • originální historické materiály z vývoje fyziky a astronomie.
 • zahraniční a české učebnice astronomie a fyziky pro různé stupně škol.

Počítačová podpora výuky astronomických poznatků na všech stupních škol

školitel: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

anotace:

Výuka astronomických poznatků na základních, středních a vysokých školách u nás a v zahraničí, možnosti počítačové podpory výuky astronomických poznatků – rozbor, srovnání jednotlivých prostředků, vytvoření materiálů vhodných jednak pro počítačovou podporu kontaktní výuky, jednak pro distanční výuku či pro doplnění znalostí a samostudium

Literatura:

 • Danby, J., A., M.: Computing Applications to Differential Equations: Modelling in the Physical and Social Sciences . Reston Publ. Co., Reston, VI, 1985.
 • W . K. Pratt: Digital Image Processing . Wiley, New York 1991.
 • Nezbeda, J. Kolafa, M. Kotrla: Počítačové simulace . Skripta MFF UK, Praha 1998.
 • C. J. Hansen, S. D. Kawaler: Stellar Interiors: Physical Principles, Structure and Evolution . Springer-Verlag, New York 1994.
 • J. Binney, M. Merrifield: Galactic Astronomy . Princeton Series in Astrophysics 1998.
 • C. Misner , K. S. Thorne, J. Wheeler: Gravitation . Freeman, San Francisco 1973.
 • zahraniční a české učebnice astronomie a fyziky pro různé stupně škol.

Multimediální výuka fyziky – didaktické zásady, tvorba výukových prostředků

školitel: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

anotace:

Předmětem disertační práce bude příprava multimediálních výukových prostředků (například souboru webových stránek, powerpointovských prezentací apod.). Nedíl-nou součástí bude aplikování didaktických zásad na tuto moderní oblast výukových prostředků a vytvoření zásad pro tvorbu multimediálních prezentací a dalších aplika-cí.

Literatura

 • Nezbeda, J. Kolafa, M. Kotrla: Počítačové simulace. Skripta MFF UK, Praha 1998.
 • Bloomfield, L.,A.: How Things Work: The Physics of Everyday Life. Wiley, New York 1997.

zahraniční a české učebnice fyziky pro různé stupně škol.
zahraniční a české publikace z didaktiky fyziky

Patička